Använda Reglagestyrning till att interagera med en Mac

Reglagestyrning är en hjälpmedelsteknik som gör det lättare att ange text, välja menyer, flytta pekaren och annat genom att helt enkelt klicka på en växlingsknapp. Du kan använda en tangentbordstangent, musknapp eller en knapp på en styrplatta, en joystick eller en adaptiv enhet som en eller flera växlingsknappar.

Reglagestyrning skannar skärmen tills du klickar på ett reglage. Enkelklicket markerar ett objekt eller utför en åtgärd.

Aktivera Reglagestyrning

 1. Väljer Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Hjälpmedel.
 2. Välj Reglagestyrning i listan över hjälpmedel.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Välj Aktivera Reglagestyrning.

När du har aktiverat Reglagestyrning visas hempanelen:

hemmaraden

Om du vill bläddra igenom objekten i Hempanelen trycker du på en växlingsknapp, som musknappen eller mellanslagstangenten. Tryck på reglaget en andra gång för att välja det markerade objektet. 

Ställa in växlingsknappar

Använd inställningarna för Reglagestyrning i rutan Hjälpmedel i Systeminställningar om du vill ställa in växlingsknappar som utför en åtgärd när du trycker på dem. Du kan använda en mus, ett tangentbord eller särskild hårdvara för växling som ansluts via USB eller Bluetooth. Du kan också ändra funktionen för befintliga växlingsknappar.

Som standard används blankstegstangenten som växlingsknapp när Reglagestyrning är aktiverad.

 • Om du vill lägga till en växlingsknapp klickar du på knappen Lägg till (+) i fliken Reglage och trycker sedan på den anpassningsbara växlingsknappen. Ange ett namn och välj sedan en åtgärd som Sluta skanna. Om du vill att ett skript ska köras eller ett program ska öppnas med växlingsknappen, klickar du på Anpassad och väljer sedan ett skript eller program.
 • Så här tar du bort en växlingsknapp: Markera en växlingsknapp i listan och klicka på knappen Ta bort (–).
 • Om du vill ändra beteende för en befintlig växlingsknapp markerar du en växlingsknapp i listan, klickar på Åtgärdsknappen och ändrar namnet eller åtgärden. Om du vill använda en annan växlingsknapp för åtgärden klickar du på Tilldela om.

Skanna och välja objekt

Skanna objekt
När du trycker på växlingsknappen Välj objekt börjar Reglagestyrning stega i en panel, grupp eller ett användargränssnitt. Reglagestyrning markerar varje objekt eller grupp som skannas. Skanningen tar en paus när du markerar ett objekt om du inte har valt alternativet att fortsätta skanna efter en markering. Om du har stängt av autoskanning trycker du på växlingsknappen Flytta till nästa objekt för att fortsätta skanningen. Reglagestyrning upprepar (eller loopar) en skanning enligt inställningarna i panelen Navigering.

Markera ett objekt
När ett objekt är markerat trycker du på växlingsknappen Markera objekt. Om det markerade objektet är en grupp (och du inte ställt in alternativet att fortsätta skanningen efter en markering) trycker du på växlingsknappen för att skanna gruppen. Sedan trycker du på växlingsknappen för att markera ett objekt i gruppen.

Om du vill gå ur en grupp, trycker du på växlingsknappen när gruppen är markerad eller när du hör ”stig ut ur”.

Om du behöver använda pekaren för att klicka på ett objekt som inte ingår i ett programs gränssnitt, kan du använda pekarläget för att skanna skärmen och klicka på ett objekt.

 1. Klicka för att börja skanna horisontellt.
 2. När området du vill klicka i markeras i intervallsökaren klickar du på växlingsknappen igen.
 3. Klicka en gång till för att finjustera den horisontella positionen. 
 4. När du klickar igen startas den vertikala intervallsökaren.
 5. Klicka en gång till för att finjustera den vertikala positionen. 
 6. Klicka på växlingsknappen en sista gång för att klicka på det element på skärmen som ligger under det blå hårkorset du skapade på skärmen.

Använda paneler

Ställa in panelalternativ
Klicka på växlingsknappen Markera objekt i en panel när symbolen Panelalternativ Åtgärdsknappen i övre högre hörnet är markerad. Klicka sedan på växlingsknappen igen när alternativet du vill ställa in är markerat. Du kan minska eller öka panelens storlek eller transparens.

Återgå till hempanelen
Klicka på växlingsknappen Markera objekt i en panel när symbolen Hem i övre högra hörnet är markerad. Tryck på växlingsknappen i gränssnittet när hempanelen är markerad.

Använda hempanelen

Tangentbord
Skriv text i ett dokument eller fält genom att skanna tangentbordet i panelen, öppna en grupp tangenter och sedan välja en tangent. I den första gruppen finns förslag på ord baserat på de första tangenterna du trycker på. Det här gör så att du kan spara tid genom att välja ett ord som föreslås. Det kan finnas andra tangentbord tillgängliga i panelen Anpassad.

 

Pekare
Om du vill flytta pekaren till ett område på skärmen väljer du Flytta. Ett vertikalt block börjar glida över skärmen. När du trycker på växlingsknappen Markera objekt stannar blocket och en vertikal blå linje börjar glida över blocket. Tryck på växlingsknappen igen för att antingen stoppa den blå linjen eller sakta ned den avsevärt innan du trycker på växlingsknappen igen för att stoppa den (baserat på inställningen för precision för glidande pekare i panelen Navigering). När du gör samma sak horisontellt ser du att pekaren flyttas till korsningen mellan de båda blå linjerna.

 

Program
Skanna objekt och grupper i det aktiva fönstret i det aktuella programmet.

 

Dock
Börja skanna endast objekten i Dock direkt.

 

Menyfält
Skanna menyradsgruppen och sedan menytillbehörsgruppen.

 

System
Ändra volymen och skärmljusstyrkan på Mac-datorn och styr medieuppspelning.

 

Anpassad
Du kan skapa anpassade paneler i Hjälpmedelspanelen i Systeminställningar. Välj Reglagestyrning och klicka sedan på Öppna panelredigerare. Alla anpassade paneler du skapar visas här. 

 

Plats
Ändra plats på skärmen för hempanelen i Reglagestyrning med det här alternativet.

Läs mer

Om du vill anpassa Reglagestyrning ännu mer använder du fliken Navigering i inställningarna för Reglagestyrning i Hjälpmedel. Du kan läsa mer om Reglagestyrning och redigeraren för reglagestyrningpanelen på Apples hjälpmedelswebbplats och i den inbyggda hjälpen i din Mac. Klicka på hjälpknappen i hjälpmedelspanelen i Systeminställningar eller sök efter Reglagestyrning från hjälpmenyn i Finder om du vill ha mer information.

Publiceringsdatum: