Välja startskiva på Mac-datorn

Om du har mer än en skiva med ett kompatibelt operativsystem kan du ställa in din Mac så att den startar från den skivan istället för din vanliga startskiva.

Använda inställningspanelen Startskiva

Om du använder inställningarna för Startskiva för att välja en startskiva startas din Mac från den skivan tills du väljer en annan skiva.

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Startskiva.
  2. Välj startskivan och starta sedan om din Mac.

Använda starthanteringen

När du använder starthanteringen till att välja startskiva startar din Mac en gång från den skivan och återgår sedan till den skiva som valts på inställningspanelen Startskiva.

  1. Håll ned alternativtangenten direkt efter att du satt på eller startat om din Mac.
  2. Släpp upp alternativtangenten när du ser starthanterarens fönster.
  3. Välj startskiva och tryck sedan på pilen eller på returtangenten. 

Om din Mac har OS X Lion 10.7.3 eller senare kan du använda den här metoden för att starta från din Time Machine-säkerhetskopieringsenhet. Starthanteraren identifierar din Time Machine-säkerhetskopia som ”EFI Boot”.

Om du inte kan välja din startskiva eller starta från den

Vissa externa enheter från tredje part har fast programvara av Option ROM-typ. För systemets säkerhets skull läser Mac-datorer med uppdaterad programvara inte automatiskt in fast programvara av Option ROM-typ. Därför ser din Mac inte enheter som har fast programvara av Option ROM-typ förrän du läser in den fasta programvaran genom att klicka på Alt-Skift-Kommando-Punkt i starthanterarens fönster. Gör detta varje gång du vill starta från enheten eller från en startskiva som är ansluten till den.

Om du använder en Mac-modell från tidigt 2015 eller ännu tidigare kan du inaktivera den här säkerhetsfunktionen och låta din Mac läsa in den fasta programvaran av Option ROM-typ automatiskt. Om du gör det tar du bort en viktig skyddsfunktion som förhindrar potentiella ej auktoriserade intrång i din Mac från andra människor som har fysisk tillgång till den.

  1. Öppna Terminal-programmet, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program. 
  2. Skriv sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 och tryck sedan på returtangenten.
    Om du vill ångra det här kommandot skriver du sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Om du ändå inte kan starta från din startskiva kan du kanske starta från Återställning för macOS och sedan använda verktygen i Återställning för macOS till att skapa en ny startskiva.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: