Så här väljer du en annan startskiva

Om du har en annan startskiva med en kompatibel version av operativsystemet kan din Mac starta från den istället för din vanliga startskiva.

Den förvalda startskivan för Mac är den inbyggda hårddisken, men den kan lika gärna vara en valfri lagringsenhet med ett operativsystem som är kompatibelt med din Mac. Om du till exempel installerar macOS på en intern eller extern lagringsenhet, kan din Mac använda den som startskiva. Använd sedan stegen i den här artikeln för att starta från den.

Använda inställningspanelen Startskiva

Om du använder inställningspanelen Startskiva för att välja en startskiva startas din Mac från den skivan tills du väljer en annan skiva.

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Startskiva.
 2. Klicka på låssymbolen och ange ditt administratörslösenord.
 3. Välj startskivan och starta sedan om din Mac.

Inställningar för startskiva

Om du får ett meddelande om att dina säkerhetsinställningar inte tillåter denna Mac att använda en extern startskiva, kontrollerar du inställningen om extern start i Startsäkerhetsverktyg.

Använda starthanteringen

När du använder starthanteringen till att välja startskiva startar din Mac en gång från den skivan och återgår sedan till den skiva som valts på inställningspanelen Startskiva.

 1. Tryck och håll ned alternativtangenten direkt efter att du startat eller startat om din Mac.
 2. Släpp upp alternativtangenten när du ser starthanterarens fönster.
  Om din Mac skyddas med lösenord för den fasta mjukvaran kan du släppa tangenten när du blir ombedd om att ange lösenordet.
 3. Välj startskiva och klicka sedan på pilen under dess symbol eller tryck på Retur. 
  Om du håller in kontrolltangenten under hela det här steget sparas ditt val i inställningarna för startskiva tills du ändrar det igen.

Starthanteraren visar vilka skivor som kan användas som startskiva

Om din Mac har OS X Lion 10.7.3 eller senare kan du också använda den här metoden när du behöver starta från din Time Machine-säkerhetskopia. Starthanteraren identifierar din Time Machine-säkerhetskopia som ”EFI Boot”.

Om du inte kan välja din startskiva eller starta från den

Kontrollera följande möjligheter om du inte kan se din skiva bland inställningarna för startskiva eller i Starthanteraren, eller om det inte går att starta din Mac från den.

Kontrollera om det finns ett giltigt operativsystem på startskivan

Se till att din startskiva har en version av macOS som är kompatibel med modellen på din Mac. Du kan behöva installera om macOS på den skivan.

Kontrollera inställningarna för startsäkerhet

Om du använder en Mac med Apple T2-säkerhetschippet kontrollerar du inställningarna i Startsäkerhetsverktyg. Dessa inställningar avgör om du kan starta Mac-datorn från en annan skiva.

Kontrollera om det finns fast mjukvara i Option ROM

Om du är i Starthanteraren och inte ser din startskiva trycker du på Alternativ-Skift-Kommando-Punkt. Om detta fungerar kan du göra det varje gång du vill starta från enheten eller från en startskiva som är ansluten till den.

På Mac-datorer med uppdaterad mjukvara visas inte enheter som har fast mjukvara i Option ROM förrän du trycker ner dessa tangenter i Starthanteraren. Först då läses den fasta mjukvaran in. Detta är till för att förbättra säkerheten. Du kan stänga av säkerhetsfunktionen som läser in fast mjukvara i Option ROM automatiskt på Mac-modeller från tidigt 2015 och tidigare. Om du gör det tar du bort en viktig skyddsfunktion som förhindrar potentiella intrång i din Mac av andra personer som har fysisk tillgång till den.

 1. Öppna Terminal-programmet, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program. 
 2. Skriv sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 och tryck sedan på returtangenten.
  Om du vill ångra det här kommandot skriver du sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Om du använder ett lösenord för fast mjukvara på din Mac är möjligheten att läsa in fast mjukvara i Option ROM automatiskt eller manuellt inaktiverat som en extra säkerhetsfunktion. Gör så här om du vill ta bort det extra skyddet men behålla lösenordet för fast mjukvara:

 1. Öppna Terminal-programmet, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. Skriv detta kommando och tryck sedan på returtangenten:
  sudo firmwarepasswd -setmode command -allow-oroms
  Skriv sudo firmwarepasswd -setmode command om du vill ångra kommandot.
 3. Skriv administratörslösenordet för användarkontot och tryck på returtangenten.
 4. Skriv lösenordet för fast mjukvara och tryck på returtangenten.
 5. Starta om Mac-datorn.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: