Använda ett tangentbord från Apple i Windows med Boot Camp

Du kan använda ett tangentbord från Apple eller ett tangentbord utformat för Microsoft Windows med din Mac. Vissa tangenter kan fungera annorlunda på macOS och på Windows. 

Windows-tangenters motsvarigheter på Mac

Många av tangenterna på en pc har motsvarande tangenter på ett Apple-tangentbord.
  

Windows-logotyp: tryck på kommandotangenten (⌘).

Backsteg eller radera: tryck på raderingstangenten.

Returtangenten eller ⏎: tryck på returtangenten.

Alt (vänster): tryck på alternativtangenten (⌥).

Alt GR (höger): tryck på alternativ + kontroll.

Program: Denna tangent finns inte på tangentbord från Apple.


Använd skärmtangentbord för andra funktioner

Om ditt Apple-tangentbord inte har följande tangenter kan du återskapa dem i Windows med hjälp av skärmtangentbordet.

 • Pause/Break
 • Insert
 • Forward Delete
 • Hem
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Num Lock
 • Scroll Lock

 


Ta en skärmbild med Skärmklippverktyget

Du återskapar funktionerna Print Screen och Skriv ut aktivt fönster i Windows genom att använda Skärmklippverktyget.

 


Om tangentbordet inte fungerar som förväntat i Windows

Om tangentbordet från Apple fungerar som förväntat i macOS, men inte i Windows, kan du testa dessa lösningar:

 


Läs mer

 • Microsoft tillhandahåller en artikel för tangentbordsmappning som beskriver hur du använder Windows-tangentbord med macOS.
 • Använd Microsoft Keyboard Layout Creator till att hitta tangentkombinationer för unika tecken på det språk och för den region som ditt Apple-tangentbord är skapat för att stödja:
  1. Hämta, installera och öppna Microsoft Keyboard Layout Creator.
  2. Välj File (arkiv) > Load Existing Keyboard (hämta befintligt tangentbord).
  3. Välj det tangentbord du vill se. 
  4. Leta reda på landets eller regionens namn i tangentbordslistan som följs av ”(Apple)”.
  5. Följ instruktionerna som följer med programmet. Du kan skriva ut bilder på tangentbordet, till exempel hur tangenterna ser ut vid användning av specialtangenter som Skift, Alternativ och Fn.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: