Använda ett tangentbord från Apple i Windows med Boot Camp

Om du använde Boot Camp för att installera Microsoft Windows på din Mac kan du även använda det tangentbord du använder till macOS för Windows. 

Windows-tangenters motsvarigheter på Mac

  

Windows-logotyp: tryck på kommandotangenten (⌘).

Backsteg eller radera: tryck på raderingstangenten.

Returtangenten eller ⏎: tryck på returtangenten.

Alt (vänster): tryck på alternativtangenten (⌥).

Alt GR (höger): tryck på alternativ + kontroll.

Program: Denna tangent finns inte på tangentbord från Apple.


Använd skärmtangentbord för andra funktioner

Om ditt Apple-tangentbord inte har följande tangenter kan du återskapa dem i Windows med hjälp av skärmtangentbordet.

  • Pause/Break
  • Insert
  • Radera framåt
  • Hem
  • Avsluta
  • Page Up
  • Page Down
  • Num Lock
  • Scroll Lock

 


Ta en skärmbild med Skärmklippverktyget

Du återskapar funktionerna Print Screen och Skriv ut aktivt fönster i Windows genom att använda Skärmklippverktyget.

 


Om tangentbordet inte fungerar som förväntat i Windows

Om tangentbordet från Apple fungerar som förväntat i macOS, men inte i Windows, kan du testa dessa lösningar:

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: