Så här använder du Apple Software Update för Windows

Apple Software Update hjälper dig att se till att du kör den senaste Apple-mjukvaran i Windows.

När du installerar iTunes eller iCloud för Windows på din PC, eller när du använder Boot Camp Assistant för att installera Windows på din Mac-dator, får du Apple Software Update för Windows. 

Apple Software Update håller Apple-programmen på din PC uppdaterade. Den levererar även den senaste säkerhets- och mjukvaruuppdateringarna från Apple till Windows-installationen på din Mac-dator.

Så här kör du Apple Software Update

  1. Klicka på Windows-symbolen i nedre vänstra hörnet av Windows-skärmen.
  2. Skriv Apple Software Update i sökfältet.
  3. Klicka på Apple Software Update när det visas i dialogrutan för sökresultat.

Apple Software Update kontrollerar om det finns tillgängliga uppdateringar. Markera kryssrutan bredvid de uppdateringar du vill installera, klicka på knappen Installera och följ sedan anvisningarna på skärmen. 

Apple Software Update för Windows körs en gång i veckan och kontrollerar om det finns uppdateringar. I inställningarna för programmet kan du ändra frekvensen till dagligen, en gång i månaden eller aldrig.

Läs mer

Mer information om hur du använder Boot Camp för att installera Windows på Mac finns på supportsidan för Boot Camp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: