Använd din röst för att ange text på din Mac

Dikteringsfunktionen omvandlar det du säger till text.

Ställa in Diktering

Välj Apple-menyn () > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Diktering. Aktivera Diktering och välj sedan från dessa alternativ:

 • Välj om du vill använda Förbättrad diktering som låter dig använda diktering när du inte är ansluten till internet.
 • Välj ditt språk och dialekt. Vissa språk, till exempel engelska, har flera dialekter.
 • Välj kortkommandot du vill använda för att börja diktera. 
 • Välj önskad mikrofon från popupmenyn under mikrofonsymbolen.


I macOS Sierra kan du be Siri att ”slå på Diktering” åt dig. Siri är inte samma sak som Diktering men du kan be Siri skapa korta meddelanden som e-postmeddelanden och textmeddelanden.

Använda Diktering

 1. Gå till ett dokument eller ett textfält och placera inmatningspunkten där du vill att din dikterade text ska visas.
 2. Tryck på kortkommandot för att börja diktera eller välj Redigera > Börja diktera. Standardkommandot är Fn Fn (tryck på Fn-tangenten två gånger). 

  När Mac-datorn lyssnar visas en mikrofon till höger eller vänster om sidan, i linje med inmatningspunkten. Om du slår på avancerade dikteringskommandon visas mikrofonen längst ned till höger på skärmen och du kan dra den till en annan plats. När din Mac hör dig pendlar mätaren upp och ned när du talar.
 3. Säg det du vill att din Mac ska skriva. Diktering lär sig din röst och anpassar sig till ditt uttal. Det innebär att ju mer du använder det, desto bättre blir det. Läs vad du gör om datorn inte förstår dig.
 4. Klicka på Klar under mikrofonsymbolen, tryck på Fn en gång eller gå till ett annat fönster för att avbryta dikteringen.

Säg följande ord om du vill använda kommatecken eller andra tecken. Det kan variera beroende på språk och dialekt.

 • apostrof  '
 • vänster hakparentes  [
 • höger hakparentes  ]
 • vänsterparentes  (
 • högerparentes  )
 • högerklammer  {
 • vänsterklammer  }
 • vänster vinkelparentes  <
 • höger vinkelparentes  >
 • kolon  :
 • komma  ,
 • talstreck  –
 • ellips  …
 • utropstecken  !
 • bindestreck  -
 • punkt eller slutpunkt  .
 • frågetecken  ?
 • citationstecken  ”
 • sluta citationstecken  ”
 • börja enkla citationstecken  '
 • sluta enkla citationstecken  '
 • semikolon  ;
 • et-tecken  &
 • asterisk  *
 • at-tecken  @
 • bakåtlutande snedstreck  \
 • snedstreck  /
 • inskjutningstecken  ^
 • mittpunkt  ·
 • stor mittpunkt  •
 • gradtecken  °
 • hashtagg eller pundtecken  #
 • procenttecken  %
 • understreck  _
 • lodstreck  |
 • dollartecken  $
 • centtecken  ¢
 • tecken för pund sterling  £
 • eurotecken  €
 • yentecken  ¥
 • skrattande smiley  XD
 • ledsen smiley  :-(
 • glad smiley  :-)
 • blinkande smiley  ;-)
 • copyrighttecken  ©
 • registrerat varumärkestecken  ®
 • varumärkestecken  ™
 • lika med-tecken  =
 • större än-tecken  >
 • mindre än-tecken  <
 • minustecken  -
 • multiplikationstecken  x
 • plustecken  +


Säg följande för att ändra textformateringen:

 • skiftlås på  (skriver nästa fras med versaler)
 • skiftlås av (skriver bokstäver med standardformat)
 • skiftlås  (skriver nästa ord med VERSALER)
 • skiftlås på  (fortsätter med VERSALER)
 • skiftlås av (skriver bokstäver med standardformat)
 • ny rad  (lägger till radbrytning)
 • numeriska  (formaterar nästa fras som siffror)
 • romerska numeriska  (formaterar nästa fras som romerska siffror)
 • nytt stycke  (lägger till en styckebrytning)
 • inga mellanslag på  (formaterar nästa fras utan mellanslag)
 • inga mellanslag av  (återupptar normala mellanslag)
 • tabbtangenten  (flyttar fram markören till nästa tabbsteg)


Om du har aktiverat Förbättrad diktering kan du även använda dikteringskommandon för att få fetstil, kursivera, stryka under, välja, kopiera radera, ångra och utföra andra åtgärder.

Om Förbättrad diktering

Förbättrad diktering är tillgänglig i OS X Mavericks 10.9 eller senare. Med Förbättrad diktering:

 • Kan du diktera kontinuerligt.
 • Kan du diktera utan att vara ansluten till internet.
 • Omvandlas kanske dina ord till text snabbare.
 • Du kan använda dikteringskommandon för att tala om för din Mac vad den ska göra.

Utan Förbättrad diktering skickas dina talade ord och annan data till Apple för att omvandlas till text och hjälper din Mac att förstå vad du menar. Det innebär att din Mac måste vara ansluten till internet, dina ord kanske inte omvandlas till text lika snabbt och du kan endast prata i 40 sekunder åt gången (30 sekunder i OS X Yosemite eller tidigare).

Diktering kanske inte kan ansluta till internet om du använder ett företags- eller skolnätverk som använder en proxyserver. Låt din nätverksadministratör se listan över nätverksportar som Apples programvaruprodukter använder.

Om Diktering och integritet

När du använder Diktering kan du välja om din Mac-dator eller Apples server ska hantera talidentifieringen. Om du använder Förbättrad diktering omvandlar din Mac det som sägs till text utan att innehållet skickas till Apple. 

Om du använder serverbaserad diktering spelas det du säger in och skickas till Apple för omvandling till text. Dessutom skickas ytterligare information, till exempel ditt namn och smeknamn, samt namn, smeknamn och relationer till dig (exempelvis ”min pappa”) från kontakter i din adressbok (det som tillsammans kallas din ”användarinformation”). Alla dessa data används för att hjälpa dikteringsfunktionen att förstå dig bättre och känna igen det du säger. Detta är inte kopplat till annan information som Apple kan ha tillgång till från andra Apple-tjänster som du använder. 

Du kan när som helst välja att stänga av eller ändra inställningarna för Diktering genom att gå till fliken Diktering i inställningspanelen för tangentbord i Systeminställningar. Om du stänger av både Siri och Diktering eller byter från serverbaserad Diktering till Förbättrad diktering, kommer Apple att radera din användarinformation, samt dina senaste röstindata från Apples servrar. Äldre röstindata som inte längre är kopplade till dig kan bevaras en viss tid för att förbättra Diktering, Siri och dikteringsfunktioner i Apples produkter och tjänster. Dessa röstindata kan innehålla ljudfiler och avskrifter av vad du har sagt och tillhörande diagnostikdata, såsom maskinvaru- och operativsystemsspecifikationer och prestandastatistik.

Det går att begränsa åtkomst till Diktering på din dator i fönstret Föräldrakontroll i Systeminställningar.

Genom att använda Diktering godkänner du Apples och dess dotterbolags samt representanters överföring, insamling, underhåll, hantering och användning av den här informationen, inklusive dina röstindata och din användarinformation, för att erbjuda och förbättra Diktering, Siri och dikteringsfunktioner i andra Apple-produkter och -tjänster. 

Informationen som samlas in av Apple hanteras alltid i enlighet med Apples integritetspolicy som finns på http://www.apple.com/se/privacy/.

Läs mer

 • När du vill använda diktering på din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på mikrofonen  på tangentbordet på skärmen och talar sedan. Mer information finns i användarhandboken för din iPhone eller iPad.
 • Om tröga tangenter eller flertangentslås är aktiverat i inställningarna för Hjälpmedel kanske inte standardkortkommandona för diktering fungerar. Om du behöver använda dessa funktioner skapar du en anpassad genväg genom att välja Anpassa från snabbmenyn i inställningar för Diktering och tal.
Publiceringsdatum: