Överföra mobildataabonnemanget till en annan iPad

När du köper en ny iPad (Wi-Fi + Cellular) kan du överföra mobildataabonnemanget från din tidigare iPad till den nya. 

Ta först reda på vilken typ av SIM-kort enheten har (både den tidigare och den nya iPad-enheten). Gå sedan till rätt avsnitt nedan.

Överföra från en iPad med inbyggt SIM-kort från Apple till en annan

Följande iPad-modeller har ett inbyggt SIM-kort från Apple:1

 • iPad Pro 12,9 tum (2:a generationen) Wi-Fi + Cellular-modell
 • iPad Pro 10,5 tum Wi-Fi + Cellular-modell
 • iPad Pro (9,7 tum) Wi-Fi + Cellular-modell

Om abonnemanget på din tidigare iPad använder ett nano-SIM-kort följer du dessa steg. Om både den tidigare och den nya iPad-enheten använder ett inbyggt SIM-kort från Apple följer du dessa steg:

 1. På den nya iPad-enheten går du till Inställningar > Mobildata > Ställ in mobildata.
 2. Om det finns en Överför-knapp vid den operatör du vill ha, trycker du på den. Följ sedan anvisningarna för att överföra tjänsten. Du kanske behöver vänta ett par minuter innan aktiveringen slutförs.
 3. Kontakta din operatör om knappen Överför inte finns eller om du inte kan överföra abonnemanget.2

Överföra från en iPad med ett SIM-kort till en annan

Hur du överför ett abonnemang beror på vilken typ av SIM-kort som finns i iPad-enheterna. 

Om SIM-korten i iPad-enheterna har samma storlek

Om du har ett nano-SIM-kort i båda enheterna eller ett mikro-SIM-kort i båda enheterna följer du dessa steg:

 1. Stäng av båda enheterna: Tryck på och håll ned vilo-/väckningsknappen tills det röda reglaget visas. Dra sedan i reglaget.
 2. Använd SIM-kortsverktyget som levererades med iPad-enheten för att mata ut SIM-facket på den ursprungliga iPad-enheten.
 3. Öppna SIM-facket på din nya iPad. Om det finns ett SIM-kort i SIM-facket tar du bort det.
 4. Sätt in SIM-kortet från din tidigare iPad i SIM-facket på din nya iPad.
 5. Stäng facket helt och i samma riktning som innan du tog bort det (det passar endast åt ett håll).
 6. Slå på båda enheterna.

Det kan ta ett par minuter att slutföra aktiveringen.

Om du behöver hjälp med att överföra ett abonnemang eller om du använder ett företagskonto eller ett efterskottsbetalt konto, kan du behöva kontakta din operatör.2

Om den ena iPad-enheten har ett mikro-SIM-kort och den andra har ett nano-SIM-kort

 1. Kontakta din operatör2 för att få ett nytt nano-SIM-kort till din nya iPad.
 2. Stäng av båda enheterna: Tryck på och håll ned vilo-/väckningsknappen tills det röda reglaget visas. Dra sedan i reglaget.
 3. Använd SIM-kortsverktyget som levererades med iPad-enheten för att mata ut SIM-facket på den ursprungliga iPad-enheten.
 4. Öppna SIM-facket på din nya iPad. Om det finns ett SIM-kort i SIM-facket tar du bort det.
 5. Sätt in det nya SIM-kortet i SIM-facket i din nya iPad.
 6. Stäng facket ordentligt och i samma riktning som när du tog ut det. Det passar endast åt ett håll.
 7. Slå på båda enheterna.

Om du behöver hjälp med att överföra ett abonnemang eller om du använder ett företagskonto eller ett efterskottsbetalt konto, kan du behöva kontakta din operatör.2

Läs mer

 

 1. Förutom i Kina.
 2. Din iPad omfattas av operatörens policyer som kan innehålla begränsningar i rätten att överföra ett abonnemang. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Om du inte vet vilken operatör du ska ringa går du till Inställningar > Operatör på din iPad eller så tar du bort SIM-kortet och kontrollerar operatörens namn eller logotyp på kortet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: