Öppna Notiscenter och Kontrollcenter med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan öppna Notiscenter eller Kontrollcenter med en gest eller tangentkommando om du använder VoiceOver på din iOS-enhet.

Öppna Notiscenter

Om du vill öppna Notiscenter med en gest flyttar du fokus för VoiceOver till statusfältet genom att trycka längst upp på enhetens skärm. Svep sedan nedåt med tre fingrar från skärmens övre del.

Om du vill öppna Notiscenter med Apple Wireless Keyboard trycker du på Alternativ-uppåtpil.

Öppna Kontrollcenter

Om du vill öppna Kontrollcenter med en gest flyttar du fokus för VoiceOver till statusfältet genom att trycka längst upp på enhetens skärm. Sedan sveper du uppåt med tre fingrar från skärmens nedre del.

Om du vill öppna Kontrollcenter med Apple Wireless Keyboard trycker du på Alternativ-nedåtpil.

Avsluta Notiscenter eller Kontrollcenter

Vill du avsluta Notiscenter eller Kontrollcenter trycker du på hemknappen.

Du kan också göra en tvåfingersskrubb för att avsluta Notiscenter eller Kontrollcenter. Rör bara snabbt två fingrar bakåt och framåt tre gånger som ett z.

Publiceringsdatum: