Använda notiser på iPhone, iPad och iPod touch

Med Notiser i iOS 12 och senare och iPadOS är det ännu enklare att visa och hantera flera notiser samtidigt – vilket hjälper dig att minska störningsmomenten under dagen.

Öppna från låsskärmen

Du kan snabbt visa de senaste notiserna från låsskärmen genom att lyfta upp din iPhone* eller genom att väcka din iPad. Du kan även göra något av detta från låsskärmen:

 • Tryck på en enda notis eller en grupp med notiser för att visa alla från den appen. 
 • Svep åt vänster över notiserna för att hantera, visa eller rensa notiser.
 • Hantera notiser för specifika appar.

Om du vill förhandsvisa dina notiser från låsskärmen utan att låsa upp din enhet går du till Inställningar > Notiser > Visa förhandsvisningar och väljer Alltid.

Håll upp för att väcka är tillgängligt på iPhone 6s eller senare.

Öppna från Notiscenter

Notiscenter visar din notishistorik och gör det möjligt för dig att rulla bakåt och se det du missat. Du kan alltid se varningar från Notiscenter på två sätt:

 • Svep uppåt från mitten av skärmen på låsskärmen.
 • Svep nedåt från mitten av skärmens överkant på valfri skärm.

Så här rensar du notishistoriken: Tryck och håll ner och tryck på Rensa alla notiser. Du kan också trycka på och sedan på Rensa.

 

Hantera notiser

Så här hanterar du dina notiser från låsskärmen eller Notiscenter:

 1. Svep till vänster över en notis eller en grupp med notiser.
 2. Tryck på Hantera och välj sedan bland dessa alternativ: 
  • Leverera tyst: Dessa notiser visas i Notiscenter men inte på låsskärmen, spelar inte upp ljud och visar ingen banderoll eller något märke.
  • Stäng av: Det här stänger av notiser för en viss app. Om du vill slå på det igen går du till Inställningar > Notiser, väljer appen och trycker på Tillåt notiser. 

Du kan även trycka på Inställningar för att ändra notisstilar eller notisinställningar för en viss app. 

 


Ändra notisstilar

Om du vill lägga till eller ändra en notisstil för en notis:

 1. Gå till Inställningar > Notiser.
 2. Välj en app under Notisstil. 
 3. Välj en typ av notis och banderollstil. 

Du kan även stänga av och slå på ljud och märken.

Ändra inställningar för gruppnotis

Du kan använda gruppnotiser eller ha dem separerade.

 1. Gå till Inställningar > Notiser.
 2. Välj en app och tryck på Notisgruppering.
 3. Välj ett av dessa alternativ:
  • Automatisk: Notiser från varje app visas gruppvis baserat på appnotiser.
  • Efter app: Alla notiser från varje app grupperas i separata notiser som kan expanderas.
  • Av: Notiser visas i samma ordning som de tas emot och utan gruppering.

Här kan du även välja hur du ska visa förhandsvisningar för specifika appar. Till exempel kan du låta förhandsvisningar av notiser visas hela tiden eller aldrig, också när enheten är låst.

     

Ställa in platsbaserade notiser

Vissa appar använder din plats för att skicka relevanta notiser baserat på var du befinner dig. Du kan till exempel få en påminnelse om att ringa någon när du kommer till en specifik plats eller när du förflyttar dig till nästa plats.

Om du inte vill ha sådana notiser kan du stänga av dem. Gå till Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster och tryck sedan på en app för att stänga av eller aktivera notiser baserat på din plats. Läs mer om Platstjänster.

Om du inte ser notiser för en specifik app

Du kan hämta notiser genom att ansluta till ett wifi-nätverk eller ett mobilnät. Om du fortfarande inte får några notiser från en särskild app kan du prova med dessa steg:

 1. Kontrollera att appen har stöd för notiser. Gå till Inställningar > Notiser, välj appen och kontrollera att Tillåt notiser är aktiverat.
 2. Om du har notiser på för den appen men inte får notiser kan du ha valt Banderoller. Gå till Inställningar > Notiser, välj appen och välj sedan Banderoller.
 3. Se till att du är inloggad med ditt Apple-ID
 4. Se till att Stör ej är avstängt
 5. Om du nyligen har installerat en app eller återskapat från en säkerhetskopia måste du öppna appen för att börja få notiser.

Läs mer

Notiser använder wifi enbart när ingen mobilnätsanslutning är tillgänglig. Brandväggar och proxyservrar kan påverka möjligheten att ta emot notiser. Få hjälp med att använda Apples push-notistjänst (APN:er)

Läs mer om Notiser på Apple Watch.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: