Om integritet och platstjänster i iOS 8 och senare

Läs mer om tjänster i iOS 8 och senare som skyddar din personliga information, till exempel platsinformation på iPhone, iPad och iPod touch.

Integritetsreglage

Integritetsskydd i iOS 8 och senare ger dig kontroll över vilka appar som har åtkomst till information som finns lagrad på en iOS-enhet. Du kan till exempel tillåta att en app för ett socialt nätverk får använda din kamera, så att du kan ta och överföra bilder. Du kan också bevilja åtkomst till dina kontakter, så att en app för meddelanden kan söka efter vänner som använder samma app.

Du kan ändra integritetsinställningarna i Inställningar > Integritet. Du kan välja en datatyp från listan och se vilka appar som har begärt tillstånd att få använda just dessa data. Apparna visas inte i listan förrän de har begärt tillstånd att få använda dina data. Du kan lägga till eller ta bort tillstånd för en app som har begärt åtkomst till data. Apparna kan bara använda dina data om du har godkänt det.

Om du tillåter att tredjepartsappar eller -webbplatser använder dina data eller din befintliga plats innebär det att du följer den tredje partens villkor, sekretesspolicyer och metoder. Du bör granska villkor, integritetspolicyer och procedurer för appar och webbplatser så att du känner till hur de använder din platsinformation och andra uppgifter. Information som Apple samlar in hanteras i enlighet med Apples integritetspolicy.

Så används platstjänster av din iOS-enhet

Med ditt godkännande kan platstjänsterna tillåta att appar och webbplatser (däribland Kartor, Kamera, Väder och andra appar) använder information från mobilnät1, Wi-Fi-nätverk2, GPS-system (Global Positioning System)3 nätverk och Bluetooth4 för att fastställa din ungefärliga position5.

I appar som kan visa din position på skärmen, till exempel Kartor, visas din aktuella (ungefärliga) plats med en blå markör. Om det inte går att fastställa din plats exakt visas en blå cirkel runt markören. Storleken på cirkeln beror på hur exakt din placering kan bestämmas – ju mindre cirkel, desto bättre noggrannhet.

När Platstjänster är aktiverat visas en lila eller vit pilsymbol i statusfältet.

Kartor, färdbeskrivningar, och platsbaserade funktioner är beroende av vilka informationstjänster som finns tillgängliga. Dessa informationstjänster kan förändras och de är kanske inte tillgängliga i alla geografiska områden. Det kan resultera i att kartor, vägbeskrivningar eller platsbaserad information blir otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Jämför informationen på enheten med din omgivning och eventuella skyltar eller andra kännetecken för att komma till rätta med eventuella oklarheter.

Läs mer om hur Apple och tredjepartsappar använder platstjänster.

Bevilja att appar använder din plats

Första gången en app försöker att få tillgång till din plats ber appen om ditt godkännande. Du kan se vilken app som begär att få använda din plats, och ibland förklarar den som utvecklat appen hur platsinformationen kommer att användas.

Vissa appar frågar bara om platsinformationen får användas medan du använder appen. En app anses ”användas” när du aktivt använder den i förgrunden eller medan den används i bakgrunden. I så fall kan du se det i statusfältet.

Andra appar kan begära åtkomst till din plats även när appen inte används. När du godkänner att en app alltid får använda din plats påminner iOS om vilka appar som får använda din platsinformation efter att en app har använt din plats i bakgrunden.

Slå på eller stänga av Platstjänster

Du kan slå på och stänga av Platstjänster i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Du kan slå på Platstjänster under inställningsprocessen eller senare via inställningarna för Platstjänster. Du kan bestämma vilka appar och systemtjänster som ska ha åtkomst till platstjänstdata. När Platstjänster är avstängt kan appar inte använda din plats vare sig i bakgrunden eller förgrunden. Det försämrar prestanda för diverse appar från Apple och andra tillverkare.

Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster.

 

Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > Systemtjänster.
 

 

Nollställa eller inaktivera platstjänster

Platsvarningar är de förfrågningar som kommer från appar (såsom Kamera, Kompass och Kartor och även platsbaserade appar från andra tillverkare) om att använda Platstjänster. En app frågar efter godkännande första gången den behöver komma åt data från Platstjänster. Tryck på Tillåt om du vill tillåta att programmet i fråga använder Platstjänster. Om du trycker på Tillåt inte får appen ingen åtkomst till data från Platstjänster. Apparna använder inte din plats förrän de har begärt åtkomst och du har beviljat det.

Om du vill återställa alla platsinställningar till fabriksinställningarna går du till Inställningar > Allmänt > Nollställ och trycker på Nollställ integritetsskydd. När dina plats- och integritetsinställningar har återställts slutar apparna att använda din plats tills du har beviljat dem åtkomst.

Förbättra GPS-noggrannhet

Noggrannheten för gps:en beror på antalet synliga gps-satelliter. Eftersom det kan ta flera minuter att upptäcka alla synliga satelliter, ökar noggrannheten gradvis under tiden. Om du vill förbättra gps-noggrannhet:

  • Se till att du har ställt in datum, tid och tidszon rätt på enheten under Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Använd om möjligt alternativet Ställ in automatiskt.
  • Se till att du har klar sikt i olika riktningar. Murar, fordonstak, höga byggnader, berg och andra föremål kan blockera synligheten för gps-satelliter. När detta inträffar kommer enheten att använda mobil- eller wifi-nätverk för att avgöra var du befinner dig tills gps-satelliterna blir synliga igen.

Crowdsource-baserade platstjänster för wifi- och mobilnät

Om Platstjänster är aktivt skickas geomärkta platsdata för närliggande Wi-Fi-anslutningspunkter och mobilnätsmaster till Apple, som därmed kan utöka sin databas med crowdsource-insamlad information om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilnätsmaster. Om du är ute och reser (till exempel i bil) och Platstjänster är aktivt på din GPS-aktiverade iOS-enhet, skickas GPS-platser och hastighetsinformation till Apple, som använder informationen till att utöka sin crowdsource-baserade databas med trafikinformation. De crowdsource-baserade platsdata som Apple samlar in är anonyma och krypterade. Du kan inte identifieras personligen genom informationen.

Läs mer om platstjänster och integritet.

Om din plats under nödsamtal

I säkerhetssyfte kan platsinformation på iPhone-enheten användas vid nödsamtal och hjälpa utryckningspersonal oberoende av om du aktiverat Platstjänster eller inte.

Läs mer

1. iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Kontrollera att Mobildata är aktivt i Inställningar > Mobilnät > Mobildata, även om du inte har ett mobildataabonnemang. Detta möjliggör noggrannare kalibrering av enheten med nätverkstid och platsinformation. Vid vissa tillfällen kan det bli nödvändigt att inaktivera SIM PIN.
2. På iOS-enheter som säljs i Kina, fastlandet, och Tyskland kan det hända att termen Wireless LAN (WLAN) används i stället för wifi.
3. GPS är tillgängligt på iPhone och iPad Wi-Fi + Cellular-modeller.
4. Bluetooth använder iBeacon-sändare för att kunna skapa och övervaka områden som skickar ut identifierbar information.
5. På iOS-enheter som inte har en mobilnätsanslutning använder du enbart Wi-Fi för Platstjänster (om det finns ett tillgängligt Wi-Fi-nätverk). För vissa appar från tredje part behövs det en Wi-Fi-anslutning för regionövervakning. Om en enhet är låst med lösenkod är det möjligt att den här funktionen är begränsad eller inte fungerar som den ska.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: