Om integritet och platstjänster i iOS och iPadOS

Läs om hur integritetsinställningar och platstjänster hjälper dig skydda dina personuppgifter på din iPhone, iPad och iPod touch.

Integritet

Integritetsinställningar i iOS och iPadOS hjälper till att ge dig kontroll över vilka appar som har åtkomst till information som finns lagrad på en enhet. Du kan till exempel tillåta att en app för ett socialt nätverk får använda din kamera, så att du kan ta och överföra bilder till den appen. Du kan också bevilja åtkomst till dina kontakter, så att en app för meddelanden kan söka efter vänner som använder samma app.

Under Inställningar > Integritet kan du se vilka appar du har tillåtit att komma åt viss information samt bevilja eller återkalla framtida åtkomst. Detta inkluderar åtkomst till:

 • Platstjänster
 • Kontakter
 • Kalendrar
 • Påminnelser
 • Bilder
 • Bluetooth
 • Mikrofon
 • Röstigenkänning
 • Kamera
 • Hälsa
 • HomeKit
 • Media och Apple Music
 • Forskning
 • Filer och mappar
 • Rörelse och kondition

Du kan välja en datatyp från listan i din enhet och se vilka appar som har begärt tillstånd att få använda just dessa data. Apparna visas inte i listan förrän de har begärt tillstånd att få använda dina data. Du kan lägga till eller ta bort tillstånd för en app som har begärt åtkomst till data. En app kan använda datatypen i inställningen endast om du har gett den tillstånd. 

Om du loggar in på iCloud får appar som standard åtkomst till iCloud Drive. Under iCloud i Inställningar kan du även se och hantera appar som får använda iCloud. 

Om du tillåter att tredjepartsappar eller -webbplatser använder dina data eller din befintliga plats innebär det att du följer den tredje partens villkor, sekretesspolicyer och metoder. Du bör granska villkor, integritetspolicyer och procedurer för appar och webbplatser så att du känner till hur de använder din platsinformation och andra uppgifter. Information som Apple samlar in hanteras i enlighet med Apples integritetspolicy.

Så här använder din enhet Platstjänster

Med ditt godkännande kan Platstjänster tillåta att appar och webbplatser (däribland Kartor, Kamera, Väder och andra appar) använder information från mobilnät1, wifi-nätverk2, gps-system (Global Positioning System)3 nätverk och Bluetooth4 för att fastställa din ungefärliga position5.

I appar som kan visa din plats på skärmen, till exempel Kartor, visas din aktuella (ungefärliga) plats med en blå markör. Om det inte går att fastställa din plats exakt visas en blå cirkel runt markören i Kartor. Storleken på cirkeln beror på hur exakt din placering kan bestämmas – ju mindre cirkel, desto bättre noggrannhet. När Platstjänster är aktiverat visas en svart eller vit pilsymbol i statusfältet. 

Kartor, färdbeskrivningar, och platsbaserade funktioner är beroende av vilka informationstjänster som finns tillgängliga. Dessa informationstjänster kan förändras och de är kanske inte tillgängliga i alla geografiska områden. Det kan resultera i att kartor, vägbeskrivningar eller platsbaserad information blir otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Jämför informationen på enheten med din omgivning och eventuella skyltar eller andra kännetecken för att komma till rätta med eventuella oklarheter.

Läs mer om Platstjänster och integritet.

Ge appar tillåtelse att använda din plats

Första gången en app försöker få tillgång till din plats måste den be om ditt godkännande. Du kommer se en uppmaning som förklarar vilken app som ber om tillåtelse att använda din plats samt apputvecklarens förklaring till varför den behövs.

Vissa appar frågar bara om platsinformationen får användas medan du använder appen. En app betraktas som att den används när du aktivt använder den i förgrunden eller när den använder platsinformationen i bakgrunden, och i det fallet visas en blå pil i statusfältet.

Om du ger en app tillåtelse att använda din plats när den används kan appen be dig om tillåtelse att använda platsen även när den är i bakgrunden.

När du tillåter en app att använda din plats i bakgrunden kommer din enhet att påminna dig då och då om att en app använder din plats och visar dessa platser på en karta. Du blir också tillfrågad om du vill fortsätta låta appen använda din plats i bakgrunden.

Med iOS 13 och iPadOS 13 kan du trycka på Tillåt en gång för att låta en app få åtkomst till data om Platstjänster för endast en session (en gång). Om du stänger appen och sedan öppnar den igen och den försöker komma åt din plats igen kommer den att be om din tillåtelse igen. Apparna använder inte din plats förrän de har begärt åtkomst och du har beviljat det.

Du kan ändra dig när som helst och uppdatera dina inställningar under Inställningar < Integritet < Platstjänster.

Slå på eller stänga av Platstjänster

Du kan slå på och stänga av Platstjänster i Inställningar > Integritet > Platstjänster. Du kan slå på Platstjänster under inställningsprocessen eller senare via inställningarna för Platstjänster. Du kan bestämma vilka appar och systemtjänster som ska ha åtkomst till platstjänstdata. När Platstjänster är avstängt kan appar inte använda din plats vare sig i bakgrunden eller förgrunden. Det försämrar prestanda för diverse appar från Apple och andra tillverkare.

Om du vill återställa alla platsinställningar till fabriksinställningarna går du till Inställningar > Allmänt > Nollställ och trycker på Nollställ integritetsskydd. När dina plats- och integritetsinställningar har återställts slutar apparna att använda din plats tills du har beviljat dem åtkomst.

Inställningar > Integritet > Platstjänster.

Inställningar > Integritet > Platstjänster > Systemtjänster.

Förbättra gps-noggrannhet

Noggrannheten för gps:en beror på antalet synliga gps-satelliter. Eftersom det kan ta flera minuter att upptäcka alla synliga satelliter, ökar noggrannheten gradvis under tiden. Om du vill förbättra gps-noggrannhet:

 • Se till att du har ställt in datum, tid och tidszon rätt på enheten under Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Använd om möjligt alternativet Ställ in automatiskt.
 • Se till att du har klar sikt i olika riktningar. Murar, fordonstak, höga byggnader, berg och andra föremål kan blockera synligheten för gps-satelliter. När detta inträffar kommer enheten att använda mobil- eller wifi-nätverk för att avgöra var du befinner dig tills gps-satelliterna blir synliga igen.

Crowdsource-baserade platstjänster för wifi- och mobilnät

Om Platstjänster är aktivt skickas geomärkta platsdata för närliggande Wi-Fi-anslutningspunkter och mobilnätsmaster till Apple, som därmed kan utöka sin databas med crowdsource-insamlad information om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilnätsmaster. Om du är ute och reser (till exempel i bil) och Platstjänster är aktivt på din gps-aktiverade iOS-enhet, skickas gps-platser, hastighetsinformation och information om barometrisk tryck till Apple, som använder informationen till att utöka sina crowdsource-baserade databaser med trafikinformation och inomhustryck. Den platsdata som Apple samlat in lagras med kryptering och identifierar dig inte personligen.

Om Bluetooth, data och Platstjänster

Med iOS 13 och iPadOS 13 måste en app ha tillåtelse att använda Bluetooth-funktioner, förutom för att spela upp ljud på en Bluetooth-enhet, vilket inte kräver tillåtelse. Du kan ändra din enhets Bluetooth-inställningar under Inställningar > Integritet > Bluetooth.

Om din plats under nödsamtal

I säkerhetssyfte kan platsinformation på iPhone-enheten användas vid nödsamtal och hjälpa utryckningspersonal oberoende av om du aktiverat Platstjänster eller inte.

Läs mer

1. iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Kontrollera att Mobildata är aktivt i Inställningar > Mobilnät > Mobildata, även om du inte har ett mobildataabonnemang. Detta möjliggör noggrannare kalibrering av enheten med nätverkstid och platsinformation. Vid vissa tillfällen kan det bli nödvändigt att inaktivera SIM PIN.
2. På iOS- och iPadOS-enheter som säljs i Fastlandskina och Tyskland kan det hända att termen Wireless LAN (WLAN) används i stället för wifi.
3. GPS är tillgängligt på iPhone och iPad Wi-Fi + Cellular-modeller.
4. Bluetooth använder iBeacon-sändare för att kunna skapa och övervaka områden som skickar ut identifierbar information.
5. På iOS- och iPadOS-enheter som inte har en mobilnätsanslutning använder du enbart wifi för Platstjänster (om det finns ett tillgängligt wifi-nätverk). För vissa appar från tredje part behövs det en Wi-Fi-anslutning för regionövervakning. Om en enhet är låst med lösenkod är det möjligt att den här funktionen är begränsad eller inte fungerar som den ska.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: