Importera bilder med Apples kameraadaptrar

Läs om hur du importerar bilder och videor från en digitalkamera eller ett SD-kort till iPhone, iPad eller iPod touch med Apples kameraadaptrar.

Du kan importera bilder och videor från ett SD-kort, en digitalkamera eller andra tillbehör som fungerar med din iOS-enhet med något av följande:

 • Lightning-till-SD-kortläsare
 • Lightning-till-usb 3-kameraadapter
 • Lightning-till-usb-kameraadapter
 • Apple usb-C-till-SD-kortläsare

Om du har iPhone 5 eller senare måste den ha iOS 9.2 eller senare. Om du har en iPod touch eller iPhone 4s måste den ha iOS 9.3. Om du använder en Lightning-till-usb 3-kameraadapter måste du ha en iPad med iOS 9.3.

Importera bilder och videor

Följ dessa steg för att importera från SD-kortet eller en digitalkamera:

 1. Anslut adaptern till din iOS-enhet.
 2. Anslut digitalkameran till adaptern via usb eller sätt in ett SD-kort.
 3. Bilder bör automatiskt öppnas med fliken Importera. Om den inte gör det öppnar du Bilder och trycker på Importera.
 4. Tryck på Importera allt för att importera innehållet eller tryck på specifika objekt och tryck sedan på Importera.
 5. När importen är klar uppmanas du kanske att välja Behåll eller Radera media på kameran eller SD-kortet.

Du kan bara importera innehåll till din iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan inte exportera innehåll till ett SD-kort eller en digitalkamera.

Om du inte ser alternativet för att importera

Om fliken Importera inte visas följer du dessa steg:

 1. Kontrollera att digitalkameran är påslagen och inställd i rätt läge för att exportera bilder.
 2. Koppla från adaptern, vänta 30 sekunder och anslut den igen.
 3. Koppla från digitalkameran eller SD-kortet, vänta 30 sekunder och anslut sedan på nytt.
 4. Starta om iOS-enheten och stäng av och slå på kameran.
 5. Om du har tillgång till en annan digitalkamera eller SD-kort provar du med den. Om du kan importera medier med en annan digitalkamera eller ett annat SD-kort, kan det finnas ett problem med data på kameran eller SD-kortet. Försök importera till en annan enhet eller dator och använd sedan digitalkameran för att formatera om eller nollställa SD-kortet. Vid omformatering raderas alla bilder på SD-kortet. Läs handboken till digitalkameran om du behöver mer hjälp.

Om du inte kan importera en del av innehållet

Apple-kameraadaptrar kan importera flera typer av mediefiler från digitalkameran eller SD-kortet. Om formatet inte är kompatibelt med iOS kan du inte visa dessa på enheten, men du kan importera dem till datorn senare.

Apple-kameraadaptrar kan endast importera innehåll som tagits med digitalkameror. Det kanske inte går att importera innehåll som har fått nytt namn, redigerats eller kopierats till digitalkameran eller SD-kortet.

SD-kort och bildöverföringsprotokoll som stöds

 • Picture Transfer Protocol (PTP)
 • Mass Storage Device-protokoll
 • SDSC
 • SDHC
 • miniSD
 • microSD
 • MMC
 • SDXC

Flash- eller usb-minnen stöds inte för bildimport.

Om du använder en Lightning-till-usb 3-kameraadapter överför dessa iPad-modeller data med usb 3-hastighet:

 • iPad Pro 12,9 tum (2:a generationen)
 • iPad Pro 10,5 tum
 • iPad Pro 12,9 tum

Alla andra adaptrar och iOS-enheter använder USB 2-hastighet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: