Hantera Wi-Fi-anslutningen i din Mac

Du kan använda Wi-Fi-menyn på din Mac om du vill se status för din nätverksanslutning, växla mellan nätverk och slå på eller av Wi-Fi.

Ansluta till Wi-Fi

Du kan använda Wi-Fi-menyn om du snabbt vill ansluta till ett trådlöst nätverk i närheten.

 1. Klicka på Wi-Fi-symbolen (   eller   ) i menyfältet. 
 2. Om Wi-Fi är av väljer du Slå på Wi-Fi.
 3. Välj ett Wi-Fi-nätverk i närheten från listan.

Om du inte ser ditt nätverk i listan kontrollerar du att det är i närheten och att andra kan ansluta till det. Det kan också vara ett ”dolt” nätverk. Du kan ansluta till ett dolt nätverk genom att välja Anslut till annat nätverk och ange namnet på det nätverk du försöker använda.

Styrkan för de närliggande nätverken visas bredvid deras namn. Ju mörkare fältet är, desto starkare är nätverksanslutningen.

Ange ditt lösenord

Du måste ange ett lösenord för nätverk med en låssymbol bredvid namnet. När du har valt ett nätverk anger du lösenordet för det när du uppmanas att göra så. Om du inte kan lösenordet kontrollerar du med den som har det Wi-Fi-nätverk du försöker ansluta till.

Använda en mobil enhet för Wi-Fi-anslutning

Beroende på vilket sorts abonnemang du har kan du dela internetanslutning från din iPhone eller iPad med din Mac. När din iOS-enhet är konfigurerad som den ska och är i närheten av din Mac visas den i Wi-Fi-menyn som en tillgänglig anslutning.

När du väljer en mobil enhet som internetanslutning ändras menysymbolen för att visa att Mac-datorn är kopplad till enheten (   ).

Slå på och stänga av Wi-Fi

Om du är i en miljö där Wi-Fi inte är tillåtet (till exempel med vissa flygbolag) kan du snabbt stänga av Wi-Fi från den här menyn.

 1. Klicka på Wi-Fi-symbolen i menyfältet. 
 2. Välj Stäng av Wi-Fi.

När Wi-Fi är avstängt ändras menysymbolen till en tom indikator (   ). När du vill använda Wi-Fi igen klickar du på menysymbolen och väljer Slå på Wi-Fi. Anslut sedan till det nätverk du vill använda om din Mac inte gör det automatiskt.

Om du inte ser Wi-Fi-menyn

Du kan aktivera och inaktivera Wi-Fi-menyn från nätverksfönstret i Systeminställningar.

 1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.
 2. Klicka på Nätverk i fönstret Systeminställningar.
 3. Välj Wi-Fi i listan med tillgängliga nätverksanslutningar.
 4. Välj (markera) alternativet Visa Wi-Fi-status i menyraden.

Skapa ett nätverk

Om du vill skapa en tillfällig Wi-Fi-anslutning mellan din Mac och en annan enhet kan du skapa ett eget nätverk från Wi-Fi-menyn.

 1. Klicka på Wi-Fi-menyn och välj Skapa nätverk.
 2. Ange uppgifter för nätverket, till exempel namn och kanal

När du skapar ett nätverk mellan datorer ändras menysymbolen så att den visar en dator ( ). När du är klar klickar du på Wi-Fi-menyn igen och väljer Koppla från så stängs det nätverk du har skapat.

Publiceringsdatum: