Grundläggande om Mac: Skrivbordet

Skrivbordet är platsen där du ser fil-, mapp- och programfönster. Lär dig mer om ditt skrivbord och hur du kan anpassa det.

Skrivbordets komponenter

 1. Apple-meny () – Kom åt Programuppdatering, systeminställningar, viloläge, nedstängning och mer.
 2. Programmeny – Innehåller menyer för programmet som du för närvarande använder. Namnet på programmet visas i fetstil intill Apple-menyn.
 3. Menyfält – Innehåller Apple-menyn, den aktiva programmenyn, statusmenyer, menyradstillbehör, Spotlight-symbolen och symbolen för Notiscenter (OS X Mountain Lion).
 4. Statusmeny – Visar datum och tid, statusen för datorn eller ger dig snabbåtkomst till visa funktioner. Exempelvis kan du snabbt slå på Wi-Fi, slå av Bluetooth eller försätta datorns volym i tyst läge.
 5. Spotlight-symbol – klicka på symbolen när du vill visa Spotlight-sökfältet, som du kan använda till att söka på Mac-datorn.
 6. Symbolen för Notiscenter – Klicka på den för att visa Notiscenter, som samlar dina notiser från Messages, Kalender, Mail, Påminnelser och appar från tredje part.
 7. Skrivbord – Det här är var programmets fönster visas. Du kan lägga till fler skrivbord med hjälp av Mission Control. Om du använder Mac OS X 10.6 eller senare kan du använda Spaces.
 8. Dock – Ger snabb åtkomst till de program, mappar och filer som du använder oftast. Klicka en gång på det program, den mapp eller den fil som du vill öppna.

 

Ordna skrivbordsfiler och -mappar

Om du hämtar och skapar filer på skrivbordet, kan det bli rörigt efter ett tag. Du kan ordna skrivbordsfiler genom att gruppera dem i mappar på skrivbordet. Välj bara de objekt som du vill gruppera, kontrollklicka på ett av de valda objekten och välj därefter alternativet Ny mapp med markering från genvägsmenyn. Ange därefter ett namn för mappen. Samtliga valda filer kommer att grupperas i den nya mappen.

Anpassa skrivbordet

Fönstret Visa visningsalternativ

Du kan ändra storleken på symbolerna, ordna dem i ett rutnät och konfigurera andra inställningar för objekt på skrivbordet genom att visa alternativen på skrivbordet. Ändra visningsalternativen för skrivbordet genom att klicka på skrivbordet och därefter välja Innehåll > Visa visningsalternativ från menyraden. Du kan prova de olika inställningarna för att se vilka du gillar. Effekterna av ändringarna ser du omedelbart.

Ändra bakgrund

Du kan ändra bilden som visas på Mac-skrivbordet. Du kan välja en av skrivbordsbilderna som medföljer förinstallerade i Mac, en färg eller en av dina egna bilder.

Skrivbordsalternativ i Systeminställningar

 1. Klicka på Launchpad-symbolen i Dock och klicka därefter på Systeminställningar. Om du använder Mac OS X 10.6 eller senare klickar du på symbolen för Systeminställningar i Dock.
 2. Klicka på Skrivbord och skärmsläckare, och klicka sedan på Skrivbord.
 3. Gör ett av följande för att välja typen skrivbordsbild som du vill använda:
  • Om du vill välja en bild som finns förinstallerad på Mac-datorn väljer du en mapp under Apple-avsnittet.
  • Om du vill använda en färg väljer du alternativet Enfärgade under Apple-avsnittet.
  • Du väljer mappen Bilder under Mappar om du vill använda din egen bild och den finns i mappen Bilder. Om bilden finns i en annan mapp klickar du på knappen Lägg till (+). Leta sedan reda på och markera mappen som bilden finns i. Klicka därefter på Välj.
 4. Välj bilden som du vill använda i rutan till höger.

Bestäm vad som ska visas på skrivbordet

Du kan använda Finder-inställningar för att välja vilka typer av objekt som visas på skrivbordet.

Finder-inställningar

 1. Klicka på skrivbordet.
 2. Välj Finder > Inställningar och klicka därefter på Allmänt.
 3. I avsnittet Visa dessa objekt på skrivbordet väljer du de objekt som du vill visa på skrivbordet (till exempel interna och externa hårddiskar).
Publiceringsdatum: