Så här hittar du serienumret på AirPort Extreme, AirPort Express eller AirPort Time Capsule

Läs om hur du hittar serienumret på din AirPort-enhet.

Du kan använda någon av följande metoder för att hitta serienumret på din AirPort-enhet.

Använd AirPort-verktyg

Så här kan du använda AirPort-verktyg för att hitta serienumret på din AirPort-basstation.

AirPort-verktyg 6

  1. Starta AirPort-verktyg. Du hittar det i mappen Verktygsprogram eller genom att söka efter det med Spotlight.
  2. Välj basstation i fönstret för AirPort-verktyget. 
  3. Om du uppmanas till att ange ett lösenord anger du basstationens lösenord och klickar på OK.

Serienumret kommer att visas i popupfönstret.

AirPort-verktyg 5

  1. Starta AirPort-verktyg. Du kan hitta det i mappen Verktygsprogram eller söka efter det med Spotlight.
  2. Välj AirPort-produkt.
  3. Klicka på Manuell inställning.
  4. Klicka på AirPort i verktygsfältet.
  5. Klicka på fliken Sammanfattning.

Serienumret kommer att visas i fliken Sammanfattning.

Titta på enhetens yta

Beroende på vilken modell du har finns serienumret antingen på undersidan eller på sidan av enheten. Se bilderna nedan.

Time Capsule och AirPort Extreme-basstationer (802.11ac)

Serienumret sitter i botten på enheten:

Time Capsule och AirPort Extreme-basstationer (802.11ac)

Time Capsule och AirPort Extreme-basstationer (802.11n)

Serienumret finns på en grå etikett på undersidan av enheten:

Serienummer på AirPort-basstation

AirPort Express 802.11n (2:a generationen)

Serienumret sitter i botten på enheten:

AirPort Express 802.11n (2:a generationen)

AirPort Express 802.11n (1:a generationen)

Serienumret finns på sidan av enheten bredvid strömanslutningen:

AirPort Express 802.11n (1:a generationen)

AirPort Extreme-basstationer (tidigare än 802.11n)

Serienumret finns på en etikett på undersidan av enheten:

Undersidan på AirPort Extreme-basstation

Kontrollera den ursprungliga förpackningen

Om du har sparat förpackningen till produkten hittar du serienumret på streckkodsetiketten som är fastklistrad på förpackningen.

Se efter på originalkvittot (eller fakturan)

Vissa handlare har med serienumret för din AirPort på kvittot eller fakturan.

Läs mer

Läs om hur du hittar serienumret på andra maskinvaruprodukter från Apple.

Publiceringsdatum: