Så här redigerar du bilder och markerar PDF-filer med Förhandsvisning på din Mac

Lär dig hur du markerar och signerar PDF-filer, redigerar bilder och mycket mer.

Förhandsvisning för Mac

 

Markera PDF-filer

Du kan lägga till text och kommentera PDF-filer, signera dokument, markera text och mycket mer.

Lägga till text

 1. I de flesta PDF-filer kan du klicka på ett textfält och börja skriva.
 2. Lägg till en textruta om du inte kan lägga till text i ett befintligt textfält. Välj Verktyg > Anteckna > Text och börja skriva. Du kan flytta en textruta var som helst i dokumentet.
 3. Välj Visa > Visa märkningsverktygsfältet och klicka på Textstil för att visa teckensnitt-, storleks- och färgalternativ för texten i en textruta.

Markera text

 1. Klicka på knapp för markeringsverktyget för att aktivera eller inaktivera markeringsläget. Knappen för markeringsverktyget är vald om markeringsläget är aktiverat.
 2. Klicka på nedåtpilen bredvid knapp för markeringsverktyget och välj ett alternativ för att ändra färg eller byta till genomstrykning eller understrykning.
 3. När markeringsläget är aktiverat visas markeringar när du markerar en text. 
 4. Kontrollklicka på en text och välj Ta bort markering för att ta bort en markering.

Lägga till anteckningar

 1. Välj Verktyg > Anteckna > Anteckning.
 2. Klicka på anteckningsrutan för att öppna anteckningen, och börja skriv.
 3. Klicka utanför anteckningsrutan för att stänga anteckningen. Du kan flytta anteckningar var som helst i dokumentet.
 4. Välj Visa > Markeringar och anteckningar för att visa alla anteckningar och markeringar. 

Lägga till din signatur

 1. Klicka på knapp för märkningsverktygsfält och klicka sedan på knapp för signatur.
 2. Klicka på Skapa signatur och välj ett av följande alternativ:
  • Signera ditt namn med ditt finger om du har en styrplatta. Du kan trycka hårdare på styrplattan för att göra signaturen mörkare om du har en Force Touch-styrplatta. Tryck på valfri tangent på tangentbordet när du har signerat ditt namn.
  • Om du har en kamera kan du signera ditt namn på ett papper och hålla upp pappret mot kameran.
 3. Klicka på Klar.
 4. Välj din signatur för att lägga till den i dokumentet. Du kan flytta och ändra storlek på den var som helst i dokumentet.
  Exempel-PDF med markeringar

Redigera bilder

 • Beskär: Dra för att välja beskärningsområdet och välj sedan Verktyg > Beskär.
 • Rotera: Välj Verktyg > Rotera till vänster eller Rotera till höger.
 • Justera färg: Välj Verktyg > Justera färg och dra reglaget för att göra en justering.
 • Justera storlek: Välj Verktyg > Justera storlek, ange önskad storlek och klicka på OK.
 • Få snabb åtkomst till redigeringskontroller: Klicka på knapp för märkningsverktygsfält.
  Redigera bilder i Förhandsvisning

Dela och exportera

 • Välj Arkiv > Dela och välj ett alternativ för att dela din fil.
 • Välj Arkiv > Exportera, välj ett format och klicka på Spara för att spara ditt dokument eller din bild i ett annat format.

Publiceringsdatum: