Så här kontrollerar du lagringsutrymmet på din iPhone, iPad och iPod touch

iOS och iPadOS övervakar lagringsutrymmet på din enhet genom att analysera hur mycket utrymme varje app använder. Du kan också kontrollera lagringsutrymmet på din enhet i Inställningar, iTunes eller Finder på din dator.

Så här optimerar iOS och iPadOS lagringsutrymme

Om din enhet inte har tillräckligt med utrymme frigör den automatiskt utrymme när den installerar en app, uppdaterar iOS eller iPadOS, hämtar musik, spelar in videor med mera.

Din enhet frigör mer utrymme genom att ta bort vissa objekt som strömmad musik och videor, filer i iCloud Drive eller delar av appar som inte behövs. Den tar också bort temporära filer och rensar cache på din enhet. Dock tar din enhet endast bort objekt som kan hämtas igen eller som inte längre behövs.

Kontrollera lagringsutrymmet på din enhet

Gå till Inställningar > Allmänt > [Enhet]-lagringsutrymme. Du kan se en lista över rekommendationer för att optimera enhetens lagring samt en lista över installerade appar och hur mycket lagringsutrymme som varje app använder. Tryck på ett appnamn för mer information om dess lagringsutrymme. Lagrade data och temporära data kanske inte räknas som användning.

I den detaljerade vyn kan du:

 • Avlasta appen, vilket frigör utrymme som appen använder, men behåller dess dokument och data.
 • Radera appen, vilket tar bort appen och dess data.
 • Beroende på appen kan du radera en del av dess dokument och data.

Aviseringen Lagringsutrymmet nästan fullt kan visas om din enhet nästan är full och inte kan frigöra utrymme på enheten. Om du ser den här varningen bör du kontrollera lagringsrekommendationerna eller så behöver du avlasta innehåll som inte används, till exempel videor och appar. 

Innehållskategorier

Det använda innehållet på din enhet är indelat i dessa kategorier:

 • Appar: Installerade appar och deras innehåll samt innehåll som finns lagrat i katalogen På min iPhone/iPad/iPod touch i appen Filer samt Safari-hämtningar 
 • Bilder: Bilder och videor som lagras i appen Bilder
 • Media: Musik, videor, podcaster, ringsignaler, bildmaterial och röstmemon
 • Mail: E-postmeddelanden och bilagor
 • Apple Books: Böcker och pdf-filer i appen Böcker
 • Meddelanden: Meddelanden och bilagor
 • iCloud Drive: iCloud Drive-innehåll som har hämtats lokalt till din enhet. Det här innehållet kan inte raderas automatiskt.
 • Övrigt: Mobila resurser som inte går att ta bort, såsom Siri-röster, typsnitt, ordlistor, loggar och cacheutrymme som inte går att ta bort, Spotlight-index och systemdata såsom Nyckelring- och CloudKit-databasen. Systemet kan inte radera cachade filer.
 • System: Utrymme som tas upp av operativsystemet. Det här kan variera beroende på enhet och modell.

Använda rekommendationer för att optimera lagringen

I avsnittet Lagring i Inställningar kan din enhet visa rekommendationer för optimering av din lagring. Tryck på Visa alla för att se alla rekommendationer för din enhet.

Läs beskrivningen av varje rekommendation och tryck sedan på Aktivera för att slå på det eller tryck på rekommendationen för att gå igenom innehållet som du kan radera.

Kontrollera iOS-enhetens lagringsutrymme med Finder eller iTunes

 1. På en Mac med macOS Catalina 10.15 öppnar du Finder. På en Mac med macOS Mojave 10.14 eller tidigare eller på en pc: öppna iTunes.
 2. Anslut enheten till datorn.
 3. Välj din enhet i Finder eller i iTunes. I en graf visas hur mycket lagringsutrymme ditt innehåll använder, indelat efter typ av innehåll. 
 4. Flytta musen över grafen för att se hur mycket lagringsutrymme varje innehållstyp använder.

Här är en lista över innehållstyperna på din enhet och vad varje typ består av:

 • Ljud: Låtar, ljudpodcaster, ljudböcker, röstmeddelanden och ringsignaler.
 • Video: Filmer, musikvideor och tv-program.
 • Bilder: Innehåll i ditt bildbibliotek, kamerarulle och bildström.
 • Appar: Installerade appar. Apparnas innehåll visas under Dokument och data.
 • Böcker: iBooks-böcker, ljudböcker och pdf-filer.
 • Dokument och data: Safaris offlineläslista, filer som är lagrade inuti installerade appar och appinnehåll som kontakter, kalendrar, meddelanden och e-postmeddelanden (och dess bilagor).
 • Övrigt: Inställningar, Siri-röster, systemdata och cachade filer.

Om cachade filer i Övrigt

Finder och iTunes kategoriserar cachad musik, videor och bilder som Övrigt istället för faktiska låtar, videor eller bilder. Cachade filer skapas när du strömmar eller visar innehåll som musik, videor och bilder. När du strömmar musik eller video lagras innehållet i cachade filer på din enhet så att du snabbare kan få åtkomst till dem igen.

Din enhet tar automatiskt bort cachade filer och temporära filer när enheten behöver få mer utrymme.

Om utrymmet på din enhet skiljer sig från det du ser i Finder eller iTunes

Eftersom Finder och iTunes kategoriserar cachade filer som Övrigt kan den rapporterade lagringen för musik och videor skilja sig åt. Gå till Inställningar > Allmänt > [Enhet]-lagringsutrymme för att visa användningen på din enhet.

Om du vill ta bort de cachade filerna från enheten

Din enhet raderar automatiskt cachade filer och temporära filer när den behöver mer utrymme. Du behöver inte radera dem själv.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: