Så här kontrollerar du lagringsutrymmet på din iPhone och iPad

iOS och iPadOS övervakar lagringsutrymmet på din enhet genom att analysera hur mycket utrymme varje app använder. Du kan också kontrollera lagringsutrymmet på din enhet i Inställningar, iTunes eller Finder på din dator.

Så här optimerar iOS och iPadOS lagringsutrymme

Om din enhet inte har tillräckligt med utrymme frigör den automatiskt utrymme när den installerar en app, uppdaterar iOS eller iPadOS, hämtar musik, spelar in videor med mera.

Enheten kan också ta bort objekt som kan hämtas igen eller som inte längre behövs för att göra mer lagringsutrymme tillgängligt. Detta omfattar sådant som appar som du inte använder och den lokala cachen för filer på iCloud Drive. Enheten tar också bort temporära filer och rensar cache på din enhet.

iPhone-skärm som visar hur du använder din enhet till att kontrollera lagringen  

Använda din enhet för att kontrollera lagringsutrymmet

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > [Enhet]-lagringsutrymme. Du kan få se en lista över rekommendationer för att optimera enhetens lagringsutrymme samt en lista över installerade appar och hur mycket lagringsutrymme varje app använder.
 2. Tryck på ett appnamn för mer information om dess lagringsutrymme. Cachade data och temporära data kanske inte räknas som användning.

I den detaljerade vyn kan du:

 • Avlasta appen, vilket frigör utrymme som appen använder, men behåller dess dokument och data.
 • Radera appen, vilket tar bort appen och dess data.
 • Beroende på appen kan du radera en del av dess dokument och data.

Aviseringen Lagringsutrymmet nästan fullt kan visas om din enhet nästan är full och inte kan frigöra utrymme på enheten. Om du ser den här varningen kontrollerar du lagringsrekommendationerna eller tar bort innehåll som inte används, till exempel videor och appar. 

Innehållskategorier

Det använda innehållet på din enhet är indelat i dessa kategorier:

 • Appar: Installerade appar och deras innehåll samt innehåll som finns lagrat i katalogen På min iPhone/iPad/iPod touch i appen Filer samt Safari-hämtningar 
 • Bilder: Bilder och videor som lagras i appen Bilder
 • Media: Musik, videor, podcaster, ringsignaler, bildmaterial och röstmemon
 • Mail: E-postmeddelanden och bilagor
 • Apple Books: Böcker och pdf-filer i appen Böcker
 • Meddelanden: Meddelanden och bilagor
 • iCloud Drive: iCloud Drive-innehåll som har hämtats lokalt till din enhet. Det här innehållet kan inte raderas automatiskt.
 • Övrigt: Mobila resurser som inte går att ta bort, såsom Siri-röster, typsnitt, ordlistor, loggar och cacheutrymme som inte går att ta bort, Spotlight-index och systemdata såsom Nyckelring- och CloudKit-databasen. Systemet kan inte radera cachade filer.
 • System: Utrymme som tas upp av operativsystemet. Det här kan variera beroende på enhet och modell.

Använda rekommendationer för att optimera lagringen

I avsnittet Lagring i Inställningar kan din enhet visa rekommendationer för optimering av din lagring. Så här optimerar du din lagring:

 1. Tryck på Visa alla för att se alla rekommendationer för din enhet.
 2. Läs beskrivningen av varje rekommendation och tryck sedan på Aktivera för att slå på den eller tryck på rekommendationen för att gå igenom det innehåll som du kan radera.

Kontrollera iOS-enhetens lagringsutrymme med Finder eller iTunes

 1. Öppna Finder på en Mac med macOS Catalina 10.15 eller senare. På en Mac med macOS Mojave 10.14 eller tidigare eller på en pc: öppna iTunes.
 2. Anslut enheten till datorn.
 3. Välj din enhet i Finder eller i iTunes. I en graf visas hur mycket lagringsutrymme ditt innehåll använder, indelat efter innehållstyp. 
 4. Flytta musen över grafen för att se hur mycket lagringsutrymme varje innehållstyp använder.
  Mac-skärm som visar hur det går till att använda Finder till att kontrollera lagringen på en iOS-enhet

Innehållskategorier

Här är en lista över innehållstyperna på din enhet och vad varje typ består av:

 • Ljud: Låtar, ljudpodcaster, ljudböcker, röstmeddelanden och ringsignaler.
 • Video: Filmer, musikvideor och tv-program.
 • Bilder: Innehåll i ditt bildbibliotek, din kamerarulle och din bildström.
 • Appar: Installerade appar. Apparnas innehåll visas under Dokument och data.
 • Böcker: iBooks-böcker, ljudböcker och pdf-filer.
 • Dokument och data: Safaris offlineläslista, filer som är lagrade inuti installerade appar och appinnehåll som kontakter, kalendrar, meddelanden och e-postmeddelanden (och deras bilagor).
 • Övrigt: Inställningar, Siri-röster, systemdata och cachade filer.

Om cachade filer i Övrigt

Finder och iTunes kategoriserar cachad musik, videor och bilder som Övrigt i stället för faktiska låtar, videor eller bilder. Cachade filer skapas när du strömmar eller visar innehåll som musik, videor och bilder. När du strömmar musik eller video lagras innehållet i cachade filer på din enhet så att du snabbare kan få åtkomst till det igen.

Din enhet tar automatiskt bort cachade filer och temporära filer när enheten behöver mer utrymme.

Om lagringsutrymmet på din enhet skiljer sig från det du ser i Finder eller iTunes

Eftersom Finder och iTunes kategoriserar cachade filer som Övrigt kan den rapporterade användningen för musik och videor skilja sig åt. Gå till Inställningar > Allmänt > [Enhet]-lagringsutrymme för att visa användningen på din enhet.

Om du vill ta bort de cachade filerna från enheten

Din enhet raderar automatiskt cachade filer och temporära filer när den behöver mer utrymme. Du behöver inte radera dem själv.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: