Så här använder du hårddiskläge för att flytta filer till en annan dator

Använd hårddiskläge om du vill visa en Mac som en extern hårddisk på en annan Mac, så du snabbt kan bläddra bland och kopiera filer.

Hårddiskläget kan vara användbart när du snabbt behöver flytta filer mellan datorer eller hämta filer från en Mac som saknar en fungerande skärm. Det krävs två Mac-datorer som är anslutna till varandra med en kabel som använder någon av dessa portar:

Hårddiskläge stöder inte anslutningar som använder en Apple USB-C-laddningskabel, USB-A till USB-A-kabel eller Mini DisplayPort -kabel.

Koppla ihop dina datorer med rätt kabel

Beroende på vilka portar dina Mac-datorer har använder du en kabel av typen Thunderbolt 3, USB-C, Thunderbolt 2 eller FireWire för att ansluta dem till varandra. Starta sedan datorn i hårddiskläge

Om du ansluter med Thunderbolt 3 (USB-C) eller USB-C:

Starta i hårddiskläge

Utför något av dessa steg på den Mac som du vill använda som hårddisk:

  • Slå på Mac-datorn och tryck och håll omedelbart ned T-tangenten under starten.
  • Om Mac-datorn redan har slagits på kan du istället välja Apple-menyn () > Systeminställningar och sedan klicka på Startskiva. Klicka i Hårddiskläge och klicka sedan på Starta om när du blir ombedd att bekräfta.

Mac-datorn startar i hårddiskläge och uppträder sedan som en hårddisk på din andra Mac. Du kan nu använda den som om den var en vanlig hårddisk. Du lämnar hårddiskläget genom att hålla ned strömbrytaren på Mac-datorn som du använder som hårddisk. Koppla sedan loss kabeln.

Om hårddisken inte visas på den andra Mac-datorn

Om Mac-datorn som du startade i hårddiskläge inte visas som hårddisk på den andra Mac-datorn följer du dessa steg för att montera hårddisken:

  1. Öppna Skivverktyg på den andra Mac-datorn. Det finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
  2. Om anslutningen mellan datorerna är god och du följde stegen för att starta i hårddiskläge ska hårddisken visas som en volym i sidofältet Skivverktyg. Välj volymen och välj Arkiv > Lägg på skrivbordet i menyraden eller klicka på Lägg på skrivbordet i verktygsfältet.
  3. Om hårddisken är FileVault-krypterad uppmanas du att ange ett lösenord för att låsa upp och montera den. Ange administratörslösenordet för Mac-datorn som du startade i hårddiskläge.

Hårddisken ska nu vara monterad och tillgänglig på din Mac. Om den är formaterad för APFS måste dock din Mac använda High Sierra. Tidigare versioner av operativsystemet för Mac kan inte montera APFS-formaterade volymer.

Du kan använda AirDrop som ett alternativ till hårddiskläge för att skicka innehåll trådlöst mellan två Mac-datorer.

Publiceringsdatum: