Så här använder du hårddiskläge för att flytta filer till en annan dator

Använd hårddiskläge om du vill visa en Mac som en extern hårddisk på en annan Mac, så du snabbt kan bläddra bland och kopiera filer.

Hårddiskläget kan vara användbart när du snabbt behöver flytta filer mellan datorer eller hämta filer från en Mac som saknar en fungerande skärm. Det krävs två Mac-datorer som är anslutna till varandra med en kabel som använder någon av dessa portar:

Hårddiskläge stöder inte anslutningar som använder en Apple USB-C-laddningskabel, USB-A till USB-A-kabel eller Mini DisplayPort -kabel.

Koppla ihop dina datorer med rätt kabel

Beroende på vilka portar dina Mac-datorer har använder du en kabel av typen Thunderbolt 3, USB-C, Thunderbolt 2 eller FireWire för att ansluta dem till varandra. Starta sedan datorn i hårddiskläge

Om du ansluter med Thunderbolt 3 (USB-C) eller USB-C:

Starta i hårddiskläge

Följ dessa steg när du har kopplat ihop dina datorer med rätt kabel:

  1. Om du har startat Mac-datorn du vill använda som hårddisk går du till Apple-menyn () > Systeminställningar och klickar på Startskiva. Klicka i Hårddiskläge och klicka sedan på Starta om när du blir ombedd att bekräfta.
  2. Om Mac-datorn du vill använda som hårddisk är avstängd eller inte har en fungerande skärm, startar du den, trycker direkt ned tangenten T och håller den nere under tiden datorn startar.
  3. Mac-datorn startar i hårddiskläge och uppträder sedan som en hårddisk på din andra Mac-dators skrivbord. Du kan nu använda den som om den var en vanlig hårddisk.

Du lämnar hårddiskläget genom att hålla ned strömbrytaren på Mac-datorn som du använder som hårddisk. Koppla sedan loss kabeln.

Publiceringsdatum:Wed Apr 18 21:16:26 GMT 2018