Om du får ett felmeddelande när du försöker aktivera iMessage eller FaceTime

Om du vill använda iMessage eller FaceTime behöver du aktivera dem på din iPhone, iPad eller iPod touch. Gör som följer om du ser ett felmeddelande vid aktiveringen.

När du aktiverar iMessage eller FaceTime kan ett av dessa meddelanden visas:

 • Avvaktar aktivering
 • Aktivering misslyckades
 • Ett fel inträffade vid aktivering
 • Kunde inte logga in, kontrollera din nätverksanslutning

Kontrollera dina enhetsinställningar

 1. Kontrollera att du är ansluten till ett mobildatanät eller ett Wi-Fi-nätverk. Om du använder en iPhone krävs SMS för att du ska kunna aktivera ditt telefonnummer med iMessage och FaceTime. Det kan hända att du debiteras för det här SMS-meddelandet, beroende på vilken operatör du har.
 2. Gå till Inställningar > Allmänt > Datum och tid och kontrollera att du har ställt in tidszonen korrekt.

Stäng av och starta om iMessage och FaceTime

 1. Gå till Inställningar > Meddelanden och slå av iMessage.
 2. Gå till Inställningar > FaceTime och slå av FaceTime.
 3. Starta om enheten.
 4. Slå på iMessage och FaceTime igen.

Är de fortfarande inte aktiverade efter en dag?

Det kan ta upp till 24 timmar innan iMessage och FaceTime aktiveras. Testa följande steg om problemet kvarstår efter 24 timmar:

 1. Kontrollera att enheten har den senaste versionen av iOS.
 2. Kontakta din operatör och kontrollera att du kan ta emot SMS om du använder en iPhone.
 3. Kontakta Apple-supporten.

Mer hjälp

Du kan också använda din e-postadress med iMessage och FaceTime. Logga in på kontosidan för Apple-ID och gå igenom alla e-postadresser som du har registrerat, däribland den du försöker bekräfta. Om e-postadressen är felaktig kan du uppdatera den. Klicka sedan på Skicka om bredvid e-postadressen som du vill verifiera.

Läs Om du inte kan logga in på ditt iMessage-konto eller FaceTime på din Mac om du inte kan logga in på iMessage eller FaceTime på din Mac.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: