Om du får ett felmeddelande när du försöker aktivera iMessage eller FaceTime

Om du vill använda iMessage eller FaceTime behöver du aktivera dem på din iPhone, iPad eller iPod touch. Följ dessa steg om du ser ett felmeddelande vid aktiveringen.

När du aktiverar iMessage eller FaceTime kan ett av dessa meddelanden visas:

 • Avvaktar aktivering
 • Aktivering misslyckades
 • Ett fel inträffade vid aktivering
 • Kunde inte logga in, kontrollera din nätverksanslutning
 • Kan inte nå iMessage-servern. Försök igen.

Kontrollera dina enhetsinställningar

 1. Kontrollera att du är ansluten till ett mobildatanät eller ett wifi-nätverk. Om du använder en iPhone krävs SMS för att du ska kunna aktivera ditt telefonnummer med iMessage och FaceTime. Det kan hända att du debiteras för det här SMS-meddelandet, beroende på vilken operatör du har.
 2. Gå till Inställningar > Allmänt > Datum och tid och kontrollera att du har ställt in tidszonen korrekt.

Stäng av och starta om iMessage och FaceTime

 1. Gå till Inställningar > Meddelanden och slå av iMessage.
 2. Gå till Inställningar > FaceTime och slå av FaceTime.
 3. Starta om enheten:
 4. Slå på iMessage och FaceTime igen.

Är de fortfarande inte aktiverade efter en dag?

Det kan ta upp till 24 timmar innan iMessage och FaceTime aktiveras. Testa följande steg om problemet kvarstår efter 24 timmar:

 1. Kontrollera att din enhet har den senaste versionen av iOS eller iPadOS.
 2. Om du använder en iPhone kontaktar du din operatör och kontrollerar att du kan skicka och ta emot SMS.
 3. Om din iPhone används med en mobiloperatör som inte finns i listorna över mobiloperatörer måste du kontrollera att du kan skicka och ta emot internationella sms.
 4. Kontakta Apple-supporten.

Mer hjälp

Du kan också använda din e-postadress med iMessage och FaceTime. Logga in på kontosidan för Apple-ID och gå igenom alla e-postadresser som du har registrerat, däribland den du försöker bekräfta. Om e-postadressen är felaktig kan du uppdatera den. Klicka sedan på Skicka om bredvid e-postadressen som du vill verifiera.

Läs Om du inte kan logga in på ditt iMessage-konto eller FaceTime på din Mac om du inte kan logga in på iMessage eller FaceTime på din Mac.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: