Om du har svårigheter med att aktivera FaceTime eller iMessage

Läs om hur du löser problem med aktivering av FaceTime och iMessage på iPhone, iPad eller iPod touch.

iPhone registrerar automatiskt ditt telefonnummer för användning med FaceTime och iMessage.

 • Använd FaceTime med ditt Apple-ID genom att gå till Inställningar > FaceTime och trycka på Använd Apple-ID för FaceTime.
 • Om du vill använda iMessage med ditt Apple-ID går du till Inställningar > Meddelanden > Ta emot på och trycker på Använd Apple-ID för iMessage.

När du aktiverar FaceTime eller iMessage med en iPad eller iPod touch, måste du ange ett giltigt Apple-ID och lösenord. Andra användare kan kontakta dig på FaceTime och iMessage med denna e-postadress.

Om något av följande meddelanden visas: Avvaktar aktivering, Aktivering misslyckades eller Ett fel inträffade vid aktivering

Meddelandena visas medan din iPhone försöker aktivera ditt telefonnummer för iMessage eller FaceTime.

Följ stegen nedan om du behöver åtgärda något av de här meddelandena. Efter varje steg ska du stänga av och sedan starta om FaceTime och iMessage i Inställningar > Meddelanden respektive Inställningar > FaceTime.

 1. Uppdatera till den senaste versionen av iOS.
 2. Kontrollera att telefonen är ansluten till ett mobilnätverk. Telefonen måste vara ansluten till en operatörs mobilnätverk om du vill aktivera iMessage och FaceTime för ditt iPhone-telefonnummer.
 3. Kontrollera att det finns en dataanslutning genom att gå till www.apple.com/se i Safari. Det måste finnas en dataanslutning om du vill aktivera iMessage och FaceTime för ditt iPhone-telefonnummer.
 4. Kontrollera att du kan skicka och ta emot SMS. Du behöver ett giltigt SMS-abonnemang för att aktivera FaceTime och iMessage.
 5. Kontrollera att FaceTime inte har begränsats: Tryck på Inställningar > Allmänt > Begränsningar > FaceTime.
 6. Ställ in rätt tidszon på din iPhone: Tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och tid.
  Obs! Om Ställ in automatiskt är aktiverat men fel tidszon visas, stänger du av Ställ in automatiskt och väljer därefter korrekt tidszon, datum och tid.
 7. Kontakta din operatör och fråga om det finns några aktiverade begränsningar, blockeringar eller filter för textmeddelandefunktionen. Med begränsningar, blockeringar eller filter för textmeddelanden går det inte att slutföra registrering för iMessage och FaceTime.

Om meddelandet Avvaktar aktivering fortfarande visas efter dessa steg slår du av och på FaceTime och iMessage i Inställningar > Meddelanden respektive Inställningar > FaceTime. Du kan behöva vänta upp till 24 timmar innan aktiveringen slutförts. Det går oftast fortare än en timme, men det kan ta upp till 24 timmar. Om problemet inte är löst efter 24 timmar kontaktar du Apple för mer hjälp. Om du nyligen har genomfört en fjärradering på din iPhone, väntar du 24 timmar från det att du raderade och slår sedan av och på iMessage.

Du kan aktivera iMessage och FaceTime med ditt Apple-ID när statusmeddelandena visas. Du kan se att du har aktiverat FaceTime och iMessage med ditt Apple-ID genom att trycka på:

 • Inställningar > FaceTime > Du kan nås för FaceTime-samtal på.
 • Inställningar > Meddelanden > Skicka och ta emot > Du kan nås för iMessage via.

Om följande meddelande visas när du loggar in med ditt Apple-ID: Kunde inte logga in. Kontrollera din nätverksanslutning och försök igen

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet.

 1. Uppdatera till den senaste versionen av iOS.
 2. Kontrollera att det finns en aktiv dataanslutning. Det gör du genom att gå till www.apple.com/se i Safari. Du kan avsluta Apple-ID-aktiveringen via Wi-Fi eller en mobildataanslutning. Om du behöver hjälp med att ansluta till Wi-Fi följer du dessa steg.
 3. Om du använder Wi-Fi kontrollerar du att det lokala Wi-Fi-nätverket använder de rekommenderade Wi-Fi-inställningarna.
 4. Logga in på ditt konto och kontrollera att den primära e-postadressen och den extra e-postadressen har verifierats. Om verifieringen inte har slutförts följer du anvisningarna i e-postmeddelandet som Apple skickade till den e-postadressen så att verifieringen kan slutföras. Alternativt kan du ta bort e-postadressen från kontot.
 5. Om ditt Apple-ID inte är en e-postadress kan du ändra det. Det Apple-ID som du använder för att aktivera FaceTime eller iMessage måste vara en e-postadress. Läs mer information om hur du ändrar ditt Apple-ID.
 6. Tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Kontrollera att rätt tidszon är inställd på din iPhone. Om Ställ in automatiskt är aktiverat men fel tidszon visas, stänger du av Ställ in automatiskt och väljer därefter rätt tidszon, datum och tid.
 7. Om det inte finns tillgång till en mobildataanslutning aktiverar du iMessage och FaceTime medan telefonen är ansluten till ett annat Wi-Fi-nätverk (på en annan plats).

Du kan se att du har aktiverat FaceTime och iMessage med ditt Apple-ID genom att följa nedanstående steg.

 • Tryck på Inställningar > FaceTime > Du kan nås för FaceTime-samtal på.
 • Tryck på Inställningar > Meddelanden > Skicka och ta emot > Du kan nås för iMessage via.

iMessage-adresser

Om följande meddelande visas när du loggar in med ditt Apple-ID: Kunde inte bekräfta e-postadressen eftersom den redan används

Lös problemet genom att följa de här stegen.

Om det inte går att aktivera FaceTime eller iMessage trots att du har väntat 24 timmar

Kontakta Apple för hjälp om du fortfarande inte kan åtgärda problemen ovan när du har slutfört dessa felsökningssteg.

Så här loggar du ut från ditt Apple-ID

 1. Gå till Inställningar > FaceTime, tryck på ditt Apple-ID och välj Logga ut.
 2. Gå till Inställningar > Meddelanden > Skicka och ta emot, tryck på ditt Apple-ID och välj Logga ut.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
34% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)