Få hjälp med skärmen på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du kan göra om du har problem med skärmen eller om pekskärmen inte svarar.

Hitta skärmen på din enhet i en av bilderna nedan. Läs sedan om hur du ska åtgärda problemet. Kontakta Apple-supporten om du inte hittar ditt problem nedan eller behöver mer hjälp, eller ta med enheten till en Apple Store eller en auktoriserad Apple-servicepartner.

Om skärmen inte reagerar på beröring

Om skärmen, eller en del av skärmen, inte reagerar kan du behöva tvinga enheten att starta om:

  • På iPhone 8 och senare: Tryck ned volymhöjningsknappen och släpp den snabbt. Tryck och släpp sedan snabbt volymsänkningsknappen. Därefter trycker du och håller ned sidoknappen tills du ser Apple-logotypen.
  • På en iPhone 7 eller iPhone 7 Plus: Tryck och håll ned sidoknappen och volymsänkningsknappen under minst tio sekunder tills du ser Apple-logotypen.
  • På iPhone 6s och tidigare, iPad och iPod touch: Tryck och håll ned både hemknappen och den övre knappen (eller sidoknappen) i minst tio sekunder tills du ser Apple-logotypen.

Om skärmen fortfarande inte svarar på beröring kontaktar du Apple-supporten.


Om skärmen är svart eller enheten inte startar

Läs om vad du kan göra om skärmen är svart eller enfärgad eller om du inte kan starta enheten.

Tom iPhone-skärm


Om du ser skärmen Anslut till iTunes

Läs om vad du kan göra om Anslut till iTunes visas på skärmen.

skärmen Anslut till iTunes


Om skärmen är för mörk eller för ljus


Om symbolerna på din skärm är för stora

Om symbolerna på din skärm är för stora, kan de vara inzoomade. Läs om hur du justerar zoominställningarna på iPhone, iPad och iPod touch.

symboler är för stora


Om färgerna på skärmen är förvrängda

Om färgerna på skärmen ser förvrängda ut kan du behöva justera färgfiltren. Läs om hur du använder Skärmhjälpmedel på iPhone, iPad och iPod touch.

färgerna är förvrängda


Om skärmen är för känslig

Om skärmen är för känslig eller inte reagerar på beröring som förväntat:

  1. Starta om enheten.
  2. Se till att skärmen är ren och fri från skräp eller vatten.
  3. Koppla från alla Lightning-tillbehör.
  4. Ta bort alla höljen och skärmskydd.

Om skärmen fortsätter att vara för känslig eller utför åtgärder utan att beröras kontaktar du Apple-supporten.


Publiceringsdatum: