Få hjälp med skärmen på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du kan göra om du har problem med skärmen eller om pekskärmen inte svarar.

Hitta skärmen på din enhet i en av bilderna nedan. Läs sedan om hur du ska åtgärda problemet. Kontakta Apple-supporten om du inte hittar ditt problem nedan eller behöver mer hjälp, eller ta med enheten till en Apple Store eller en auktoriserad Apple-servicepartner.

        

Om skärmen inte reagerar på beröring

Om skärmen inte reagerar, kan du behöva tvinga enheten att starta om:

  • På iPhone X, iPhone 8 och iPhone 8 Plus: Tryck ned volymhöjningsknappen och släpp den snabbt. Tryck och släpp sedan snabbt volymsänkningsknappen. Därefter, tryck och håll ner sidoknappen tills du ser Apple-logotypen.
  • På en iPhone 7 eller iPhone 7 Plus: Tryck och håll ned sidoknappen och volymsänkningsknappen under minst tio sekunder tills du ser Apple-logotypen.
  • På iPhone 6s och tidigare, iPad och iPod touch: Tryck och håll ned både hemknappen och den övre knappen (eller sidoknappen) i minst tio sekunder tills du ser Apple-logotypen.

Om skärmen är svart eller enheten inte startar

Läs om vad du kan göra om skärmen är svart eller enfärgad eller om du inte kan starta enheten.

Om du ser skärmen Anslut till iTunes

Läs om vad du kan göra om Anslut till iTunes visas på skärmen.

Om skärmen är för mörk eller för ljus

Om symbolerna på din skärm är för stora

Om symbolerna på din skärm är för stora, kan de vara inzoomade. Läs om hur du justerar zoominställningarna på iPhone, iPad och iPod touch.

Om färgerna på skärmen är förvrängda

Om färgerna på skärmen ser förvrängda ut, kan du behöva justera färgfiltren. Läs om hur du använder Skärmhjälpmedel på iPhone, iPad och iPod touch.

Publiceringsdatum: