Få hjälp med bildskärmen på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du kan göra om du har problem med bildskärmen eller om pekskärmen inte svarar.

Hitta bildskärmen på din enhet i en av bilderna nedan. Läs sedan om hur du ska åtgärda problemet. Kontakta Apple-supporten om du inte hittar ditt problem nedan eller behöver mer hjälp, eller ta med enheten till en Apple Store eller en auktoriserad Apple-servicepartner.

Om bildskärmen inte reagerar på beröring

Om skärmen, eller en del av skärmen, inte reagerar kan du behöva tvinga enheten att starta om. Gör så här:

  • iPad-modeller med Face ID: Tryck och släpp snabbt volymhöjningsknappen. Tryck och släpp snabbt volymsänkningsknappen. Tryck på och håll ned den övre knappen tills enheten startar om.
  • iPhone 8 eller senare: Tryck och släpp snabbt volymhöjningsknappen. Tryck och släpp snabbt volymsänkningsknappen. Tryck på och håll ned sidoknappen tills du ser Apple-logotypen.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus och iPod touch (7:e generationen): Tryck och håll ned både sidoknappen (eller den övre knappen) och volymsänkningsknappen tills du ser Apple-logotypen. 
  • iPad med hemknapp, iPhone 6s eller tidigare och iPod touch (6:e generationen) eller tidigare: Tryck och håll ned både sidoknappen (eller den övre knappen) tills du ser Apple-logotypen.

Om bildskärmen fortfarande inte svarar på beröring kontaktar du Apple-supporten.


Om bildskärmen är för känslig eller endast reagerar periodvis på beröring

Om bildskärmen är för känslig eller inte reagerar på beröring som förväntat:

  1. Starta om enheten.
  2. Se till att bildskärmen är ren och fri från skräp eller vatten.
  3. Koppla från alla Lightning- eller usb-C-tillbehör. 
  4. Ta bort alla höljen och bildskärmsskydd.

Om någon del av skärmen inte svarar på beröring, svarar periodvis eller svarar även när du inte rör den kontaktar du Apple-supporten.

Om bildskärmen är svart eller enheten inte startar

Läs om vad du kan göra om bildskärmen är svart eller enfärgad eller om du inte kan starta enheten.


Om du ser skärmen för återställningsläget

Läs om vad du kan göra om skärmen visar återställningsläget.


Om bildskärmen är för mörk eller för ljus


Om symbolerna på din bildskärm är för stora

Om symbolerna på din bildskärm är för stora kan de vara inzoomade. Läs om hur du justerar zoominställningarna på iPhone, iPad och iPod touch.


Om färgerna på bildskärmen är förvrängda

Om färgerna på bildskärmen ser förvrängda ut kan du behöva justera färgfiltren. Läs om hur du använder Skärmhjälpmedel på iPhone, iPad och iPod touch.


Publiceringsdatum: