Få hjälp med bildskärmen på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du kan göra om du har problem med bildskärmen eller om pekskärmen inte svarar.

Hitta bildskärmen på din enhet i en av bilderna nedan. Läs sedan om hur du ska åtgärda problemet. Kontakta Apple-supporten om du inte hittar ditt problem nedan eller behöver mer hjälp, eller ta med enheten till en Apple Store eller en auktoriserad Apple-servicepartner.

Om bildskärmen inte reagerar på beröring

Om bildskärmen, eller en del av bildskärmen, inte reagerar kan du behöva tvinga enheten att starta om:

  • På iPad Pro 11 tum och iPad Pro 12,9 tum (3:e generationen): Tryck och släpp direkt knappen Öka volym, därefter tryck och släpp direkt knappen Minska volym. Tryck på och håll ner strömknappen tills enheten startar om.
  • På iPhone 8 och senare: Tryck ner knappen Öka volym och släpp den snabbt. Tryck och släpp sedan snabbt knappen Minska volym. Därefter trycker du och håller ner sidoknappen tills du ser Apple-logotypen.
  • På en iPhone 7 eller iPhone 7 Plus: Tryck och håll ner sidoknappen och knappen Minska volym under minst tio sekunder tills du ser Apple-logotypen.
  • På iPhone 6s och tidigare, iPad och iPod touch: Tryck och håll ner både hemknappen och den övre knappen (eller sidoknappen) i minst tio sekunder tills du ser Apple-logotypen.

Om bildskärmen fortfarande inte svarar på beröring kontaktar du Apple-supporten.


Om bildskärmen är för känslig eller endast reagerar periodvis på beröring

Om bildskärmen är för känslig eller inte reagerar på beröring som förväntat:

  1. Starta om enheten.
  2. Se till att bildskärmen är ren och fri från skräp eller vatten.
  3. Koppla från alla Lightning-tillbehör.
  4. Ta bort alla höljen och bildskärmsskydd.

Om någon del av skärmen inte svarar på beröring, svarar periodvis eller svarar även när du inte rör den kontaktar du Apple-supporten.

Om bildskärmen är svart eller enheten inte startar

Läs om vad du kan göra om bildskärmen är svart eller enfärgad eller om du inte kan starta enheten.

Tom iPhone-skärm


Om du ser bildskärmen Anslut till iTunes

Läs om vad du kan göra om Anslut till iTunes visas på bildskärmen.

skärmen Anslut till iTunes


Om bildskärmen är för mörk eller för ljus


Om symbolerna på din bildskärm är för stora

Om symbolerna på din bildskärm är för stora kan de vara inzoomade. Läs om hur du justerar zoominställningarna på iPhone, iPad och iPod touch.

symboler är för stora


Om färgerna på bildskärmen är förvrängda

Om färgerna på bildskärmen ser förvrängda ut kan du behöva justera färgfiltren. Läs om hur du använder Skärmhjälpmedel på iPhone, iPad och iPod touch.

färgerna är förvrängda


Publiceringsdatum: