Rensa historik och cookies från Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du raderar historik, cookies och cacheminne med appen Inställningar.

     Safari-inställningar på iPhone

Rensa historik, cache och cookies

Så här rensar du information från enheten:

  • Om du vill rensa historik och cookies i Safari trycker du på Inställningar > Safari > Rensa historik och webbplatsdata. Att rensa historiken, cookies och surfdata från Safari ändrar inte Autofyll-informationen. 
  • Om du vill ta bort övrig lagrad information trycker du på Inställningar > Safari > Avancerat > Webbplatsdata > Ta bort alla webbplatsdata.
  • Om du vill besöka webbplatser utan att det syns i historiken kan du slå på eller av privat surfning

När det inte finns någon historik eller webbplatsdata att rensa blir inställningen grå. Inställningen kan också bli grå om föräldrakontroller används för webbplatser. Om du vill kontrollera dina inställningar väljer du Inställningar > Allmänt > Begränsningar och bläddrar till Tillåtet innehåll. 

Cookie-inställningar på iPhone     

Blockera cookies

Cookies är data som webbplatser sparar på din enhet för att lagra information om dig till nästa besök. Så här väljer du om cookies ska blockeras i Safari:

  1. Tryck på Inställningar > Safari > Blockera cookies.
  2. Välj ett alternativ: Blockera alltid, Tillåt endast från aktuell webbplats, Tillåt från webbplatser jag besöker eller Tillåt alltid. 

Om du blockerar cookies kanske inte alla webbsidor fungerar. Här är några exempel:

  • Du kanske inte kan logga in på en webbplats med ditt användarnamn och lösenord.
  • Ett meddelande om att cookies krävs eller att cookies är inaktiverade i din webbläsare kan visas.
  • Vissa webbplatsfunktioner kanske inte fungerar.

Använda innehållsblockerare

Med iOS 9 och iPhone 5s eller senare kan du använda innehållsblockerare i Safari. Innehållsblockerare är appar och tillägg från tredje part som gör att Safari kan blockera cookies, bilder, resurser, popup-fönster och annat innehåll.

Så här skaffar du en innehållsblockerare:

  1. Hämta en app för innehållsblockering från App Store.
  2. Tryck på Inställningar > Safari > Innehållsblockerare och konfigurera tilläggen som du vill använda. Du kan använda fler än en innehållsblockerare.

Kontakta apputvecklaren om du behöver hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: