Om det inte går att uppdatera eller återskapa din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan sätta din iOS-enhet i återhämtningsläge och sedan återskapa den med iTunes.

I följande situationer kan du behöva använda återhämtningsläget för att återskapa enheten:

  • iTunes känner inte igen din enhet eller uppger att den är i återhämtningsläge.
  • Du ser Apple-logotypen på skärmen under flera minuter, utan att någon förloppsindikator visas.
  • Du ser skärmen Anslut till iTunes.

Läs om vad du kan göra om förloppsindikatorn visas på skärmen i flera minuter.

Sätt enheten i återhämtningsläge och konfigurera den igen.

  1. Anslut enheten till datorn och öppna iTunes. Om du inte har en dator kan du låna en eller gå till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad servicepartner för att få hjälp.
  2. När enheten är ansluten tvingar du den att starta om: tryck och håll ned både vilo-/väckningsknappen och hemknappen i minst tio sekunder och släpp inte när Apple-logotypen visas. Fortsätt hålla ned knapparna tills du ser skärmen för återhämtningsläget.
  3. När alternativen Återskapa och Uppdatera visas väljer du Uppdatera. iTunes försöker ominstallera iOS utan att radera dina data.Vänta medan iTunes hämtar programvaran till din enhet.
    Om hämtningen tar längre tid än 15 minuter och enheten går ur återhämtningsläget måste du upprepa de här stegen och välja Återskapa istället för Uppdatera när du kommer till det här steget igen.
  4. När uppdateringen eller återskapningen är slutförd ställer du in enheten. Om du tidigare har säkerhetskopierat enheten med iTunes eller iCloud och blev tvungen att återskapa enheten i steg 3 kan du eventuellt återställa den från säkerhetskopian under konfigurationen.

Mer hjälp

Kontakta Apple-supporten om du inte kan uppdatera eller återskapa enheten med återhämtningsläget, eller om du inte kan använda återhämtningsläget på grund av att knapparna har gått sönder eller fastnat.

Senast ändrad: