Om du inte kan ansluta ett Bluetooth-tillbehör till iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du kan göra om ditt Bluetooth-tillbehör inte parkopplar eller ansluter till din iOS- eller iPadOS-enhet.

Om du inte kan ansluta till någon av dessa enheter

Försök med följande om du behöver hjälp med att parkoppla ett Bluetooth-tillbehör, som ett trådlöst tangentbord, till din iOS- eller iPadOS-enhet:

 1. Se till att Bluetooth-tillbehöret och iOS- eller iPadOS-enheten befinner sig i närheten av varandra.
 2. Stäng av Bluetooth-tillbehöret och slå därefter på det igen.
 3. Se till att Bluetooth-tillbehöret är på och fulladdat eller anslutet till en strömkälla. Om tillbehöret använder batterier kontrollerar du om de behöver bytas ut.
 4. Om du använder en app med Bluetooth-tillbehöret går du till Inställningar > Integritet > Bluetooth på din iOS- eller iPadOS-enhet och kontrollerar att du har slagit på Bluetooth för appen.

Om det fortfarande inte går att parkoppla eller ansluta Bluetooth-tillbehöret

 1. Om du har parkopplat Bluetooth-tillbehöret till din iOS- eller iPadOS-enhet tidigare tar du bort tillbehörets parkoppling, ser till att det kan upptäckas och försöker sedan att parkoppla och ansluta det igen.
 2. Om du kan parkoppla tillbehöret med vissa enheter men inte din iOS- eller iPadOS-enhet ska du prova att ta bort parkopplingen från dina andra enheter. Prova sedan att parkoppla din iOS- eller iPadOS-enhet igen.
 3. Kontrollera med tillbehörets tillverkare att det fungerar med din iOS- eller iPadOS-enhet.
 4. Om du fortfarande har problem kan du kontakta Apple-supporten
  • Det går inte att slå på Bluetooth eller inställningen är gråtonad.
  • Det går inte att ansluta till några Bluetooth-tillbehör med din enhet.
  • Tillbehörets tillverkare bekräftar att det fungerar korrekt.

Läs mer

Om du behöver hjälp med att parkoppla en Bluetooth-enhet till din Apple TV, läs om vad du kan göra.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: