Om du inte kan ansluta ett Bluetooth-tillbehör till iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du kan göra om ditt Bluetooth-tillbehör inte kopplas eller ansluter till din iOS-enhet.

Använd dessa steg först

Vill du dela filer mellan din iPhone, iPad, iPod touch och Mac provar du att använda AirDrop

Följ dessa steg för att få hjälp att ansluta Bluetooth-tillbehör till din iOS-enhet:

 1. Se till att Bluetooth-tillbehöret och iOS-enheten befinner sig i närheten av varandra.
 2. Se till att Bluetooth-tillbehöret är på och fulladdat eller anslutet till en strömkälla. Om tillbehöret använder batterier kontrollerar du om de behöver ersättas.
 3. Starta om Bluetooth-tillbehöret.
 4. Kontrollera att iOS-enheten är uppdaterad.
 5. Gå till Inställningar > Bluetooth på iOS-enheten och kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Om du inte kan slå på Bluetooth eller om det visas ett snurrande kugghjul ska du starta om din iPhone, iPad eller iPod touch.
 6. Ta bort parkopplingen från Bluetooth-tillbehöret, försätt det i upptäcktsläge igen och parkoppla och anslut det igen.

Om du inte kan ansluta till någon av dessa enheter

Om det fortfarande inte går att parkoppla eller ansluta Bluetooth-tillbehöret

 1. Om du kan parkoppla tillbehöret med vissa enheter men inte din iOS-enhet ska du prova att ta bort parkopplingen från en av de andra enheterna. Prova sedan att parkoppla din iOS-enhet igen.
 2. Kontrollera med tillbehörets tillverkare att det fungerar med din iOS-enhet.
 3. Kontakta Apple-supporten om du har något av följande problem:
  • Det går inte att slå på Bluetooth eller inställningen är gråtonad.
  • Det går inte att ansluta till några Bluetooth-tillbehör med din enhet.
  • Tillbehörets tillverkare bekräftar att det fungerar korrekt.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: