Om du inte kan ansluta ett Bluetooth-tillbehör till iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du kan göra om ditt Bluetooth-tillbehör inte parkopplar eller ansluter till din iOS-enhet.

Om du inte kan ansluta till någon av dessa enheter

Försök med följande om du behöver hjälp med att parkoppla ett Bluetooth-tillbehör, som ett trådlöst tangentbord, till din iOS-enhet:

 1. Gå till Inställningar > Bluetooth på iOS-enheten och kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Om du inte kan starta Bluetooth eller om du ser ett snurrande kugghjul, starta om iPhone, iPad eller iPod touch. Försök sedan att parkoppla och ansluta det igen.
 2. Se till att Bluetooth-tillbehöret och iOS-enheten befinner sig i närheten av varandra.
 3. Stäng av Bluetooth-tillbehöret och slå därefter på det igen.
 4. Se till att Bluetooth-tillbehöret är på och fulladdat eller anslutet till en strömkälla. Om tillbehöret använder batterier kontrollerar du om de behöver bytas ut.

Om det fortfarande inte går att parkoppla eller ansluta Bluetooth-tillbehöret

 1. Om du har kopplat Bluetooth-tillbehöret till din iOS-enhet vid tidigare tillfälle, ta bort tillbehörets parkoppling, se till att det kan upptäckas och försök sedan att parkoppla och ansluta det igen.
 2. Om du kan parkoppla tillbehöret med vissa enheter men inte din iOS-enhet ska du prova att ta bort parkopplingen från dina andra enheter. Prova sedan att parkoppla din iOS-enhet igen.
 3. Kontrollera med tillbehörets tillverkare att det fungerar med din iOS-enhet.
 4. Om du fortfarande har problem, kontakta Apple-supporten
  • Det går inte att slå på Bluetooth eller inställningen är gråtonad.
  • Det går inte att ansluta till några Bluetooth-tillbehör med din enhet.
  • Tillbehörets tillverkare bekräftar att det fungerar korrekt.

Läs mer

Om du behöver hjälp med att parkoppla en Bluetooth-enhet till din Apple TV, läs om vad du kan göra.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: