Om Mac-datorn plötsligt startas om eller visar ett meddelande om att den har startats om eller stängts av på grund av ett problem

I sällsynta fall kan Mac-datorn plötsligt startas om, sluta svara, stängas av, visa ett meddelande om att datorn har startats om på grund av ett problem eller om att du har stängt av datorn på grund av ett problem.

Om oväntade omstarter

I sällsynta fall kan Mac-datorn stöta på ett fel som inte går att åtgärda och som påverkar alla öppna program. När detta händer måste din Mac-dator startas om. Det här beror ibland på något som kallas kernelkrasch, som innebär att en underliggande del av operativsystemet (kärnan, ”kernel”) har fastställt att det finns ett problem som kräver omstart.

Om din dator drabbas av en kernelkrasch kan ett meddelande visas i några sekunder, som förklarar att datorn har startats om: ”Datorn startas om på grund av ett problem. Tryck på en tangent eller vänta i några sekunder för att fortsätta starta.” Efter en stund fortsätter datorn att startas. 

Förhindra oväntade omstarter

I de flesta fall orsakas inte kernelkrascher av något problem med själva Mac-datorn. De beror ofta på mjukvara som har installerats, eller problem med ansluten hårdvara. 

Du kan hjälpa till med att undvika kernelkrascher genom att installera alla tillgängliga programuppdateringar tills Programuppdatering anger att ”Mjukvaran behöver inte uppdateras”. OS X-uppdateringar hjälper din Mac-dator att hantera sådana problem som kan orsaka kernelkrascher, till exempel felformaterade nätverkspaket och problem med mjukvara från tredje part. För de flesta typer av kernelkrascher behöver du bara uppdatera mjukvaran.

När datorn har startats om

När din Mac-dator startas om visas ett varningsmeddelande: ”Du stängde av datorn på grund av ett problem.”


Öppna program som var aktiva innan omstarten genom att klicka på Öppna. Om du misstänker att problemet kan ha orsakats av ett av programmen du använder, klickar du istället på Avbryt. Om du inte klickar på någonting inom 60 sekunder fortsätter OS X automatiskt som om du hade klickat på Öppna.

Obs! Om datorn inte kan lösa problemet kan det hända att den startar om upprepade gånger och sedan stängs av. Om detta händer eller om du ofta får meddelandet: ”Datorn startade om på grund av ett problem”, läser du avsnittet Ytterligare information i den här artikeln för att få hjälp.

Rapportera problemet till Apple

När du loggar in visar OS X meddelandet ”Datorn startades om på grund av ett problem.”

Klicka på Rapportera… om du vill se mer information om problemet. Du kan också skicka dessa detaljer till Apple. De här rapporterna hjälper Apple att undersöka vilka problem som orsakar kernelkrascher. Rapporten kan också ge ytterligare ledtrådar till vad som orsakade problemet. 

Obs! Om du ser termen ”machine check” i fältet Probleminformation och systemkonfiguration i rapporten kan det innebära ett problem med hårdvaran. Läs avsnittet Ytterligare information i den här artikeln om du vill ha hjälp.

Klicka på OK om du vill skicka rapporten till Apple eller avfärda rapporten genom att stänga fönstret. Om problemet inte uppstår igen under de närmaste veckorna är det sannolikt löst.

Mjukvara som kan orsaka kernelkrascher

OS X Mavericks hjälper dig att rätta till kernelkrascher som är kopplade till installerad mjukvara. Om orsaken till kernelkraschen är känd föreslår Mavericks en lösning för att avaktivera den relaterade mjukvaran:

 • Om Mer information… visas kan du klicka på det för att se mer information om problemet, inklusive sätt att komma runt eller lösa det.
 • Om du väljer alternativet Ignorera görs inga ändringar av mjukvaran som är kopplad till problemet.
 • Flytta till papperskorgen flyttar mjukvaran som är kopplad till problemet till papperskorgen, men den töms inte automatiskt. När du väljer det här alternativet visas ytterligare ett blad:

 1. Klicka på Starta om för att inaktivera mjukvaran som kan vara orsaken till problemet.
 2. Ange ett administratörsnamn och ett lösenord när du uppmanas att göra det.
 3. Klicka på Flytta till papperskorgen.
 4. När du har startat om hamnar mjukvaran i din papperskorg.
  Klicka på papperskorgen i Dock om du vill se vilken mjukvara som har tagits bort. 
  Kontakta mjukvarans utvecklare för att se om en uppdatering eller mer information finns tillgänglig.
 5. Töm papperskorgen om du vill ta bort mjukvaran från tredje part permanent.

Ytterligare information

Läs följande information om du vill ta reda på mer om felsökning av återkommande kernelkrascher.

Felsökning av återkommande kernelkrascher

Det kan vara svårt att felsöka en återkommande kernelkrasch. Om du behöver hjälp med den här processen kan du ta med din Mac-dator till ett Genius i en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-servicepartner för att få hjälp.  Om du vill besöka en Apple Store-butik kan du boka en tid (endast tillgängligt i vissa länder och regioner).

Tips! Notera datum och tid för kernelkraschen och all information som visas i kernelkraschmeddelandet. Det gör det lättare att diagnostisera återkommande kernelkrascher.

 • Höll du på att starta eller stänga av datorn, eller utförde du någon särskild åtgärd när den återkommande kernelkraschen inträffade? 
 • Återkommer kernelkrascherna oregelbundet eller händer det varje gång du gör en specifik sak? Spelade du exempelvis ett visst spel, eller höll du på att skriva ut någonting?
 • Uppstår kernelkraschen när någon särskild extern enhet är ansluten eller om en enhet är ansluten till en viss port?

Isolera hård- eller mjukvara som orsakar problemet

Om du vill ta reda på om problemet är relaterat till mjuk- eller hårdvara kan du använda datorn med en ny installation av OS X på en extern hårddisk.

 1. Starta Mac-datorn från OS X Återställning
  Om kernelkrascherna inträffar trots att du har startat från Återställning beror problemet troligen på hårdvaran. Läs avsnittet ”Felsökning av hårdvara” nedan för ytterligare information.
 2. Öppna Skivverktyg och använd Reparera skiva på din Mac-dators interna hårddisk (förvalt namn: Macintosh HD).

  Viktigt: Om Skivverktyg inte kan reparera den interna enheten bör du säkerhetskopiera viktiga data omedelbart och om möjligt formatera om skivan. Ta gärna din Mac-dator till ett Genius i en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-servicepartner för vidare diagnostisering. Om enheten behöver formateras eller bytas ut, ska du be att de kontaktar dig för att eskalera ditt ärende till en särskild dataåterskapningstjänst. Om du tänker besöka en Apple Store-butik kan du boka en tid (endast tillgängligt i vissa länder och regioner).
   
 3. Anslut en extern hårddisk som har minst 10 GB ledigt utrymme. Obs! Se till att den externa hårddisken inte orsakar kernelkraschen, och att det är den enda enheten i datorns USB-, FireWire- eller Thunderbolt-port. Det kan vara bra att ansluta den externa enheten och dess kablar till en annan Mac-dator för att se så att det inte är den som orsakar kernelkraschen. 
 4. Installera OS X på den externa enheten.
 5. Starta från den externa enheten.
 6. Använd Programuppdatering för att installera alla uppdateringar tills du får meddelandet ”Mjukvaran behöver inte uppdateras”.
 7. Installera ingen ytterligare mjukvara på den externa enheten, utan använd istället Apple-programmen till att surfa på internet, se QuickTime-filmer, skicka e-post, skriva ut, skanna och/eller andra aktiviteter. Fortsätt att använda din Mac-dator så lång tid det brukar ta innan problemet återkommer.
 8. Om kernelkraschen inträffar kan du läsa avsnittet ”Felsökning av hårdvara” nedan för att felsöka problemet.
  Om ingen kernelkrasch inträffar kan du läsa avsnittet ”Felsökning av mjukvara” nedan för att felsöka problemet.

Felsökning av hårdvara

Koppla från den externa enheten som använts i testen ovan för att avgöra om kernelkraschen inträffar på grund av problem med mjukvara.

Kontrollera kringutrustningen först

Gå till nästa avsnitt om du inte har några enheter anslutna till din Mac.

 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla från all kringutrustning. Om du har en stationär Mac-dator ska du bara ha en bildskärm samt ett Apple-tangentbord med en mus eller styrplatta från Apple ansluten.
 3. Starta datorn.
 4. Använd datorn så länge som det brukar ta innan kernelkraschen uppstår.
 5. Om en kernelkrasch inträffar: Fortsätt till nästa avsnitt för att kontrollera det interna RAM-minnet och hårdvara från tredje part.
  Om en kernelkrasch inte inträffar: Stäng av Mac-datorn och anslut en extern enhet åt gången och testa tills kernelkraschen inträffar.
  • Obs! En kernelkrasch kan orsakas av en viss kombination av kringutrustning. Koppla från en enhet åt gången för att komma fram till vilken det är som orsakar kernelkraschen. Om kernelkraschen inte inträffar ska du fortsätta att lägga till kringutrustning tills du upptäcker vilken enhet det är som orsakar problemet. 

Kontrollera det interna RAM-minnet och hårdvara från tredje part

 1. Stäng av datorn.
 2. Sätt tillbaka RAM-minnet från Apple och ta bort RAM-minne samt intern hårdvara från tredje part.  Om du inte har det RAM-minne från Apple som medföljde systemet sätter du tillbaka RAM-minnet från tredje part.
 3. Starta datorn.
 4. Använd datorn så länge som det brukar ta innan kernelkraschen uppstår.
 5. Om kernelkraschen inte inträffar: RAM-minnet från tredje part eller den interna hårdvaran från tredje part kan behöva bytas ut.
  Om kernelkraschen inträffar tar du med din Mac-dator till en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-servicepartner för att få service och support. Om enheten behöver formateras om eller bytas ut, ska du be att de kontaktar dig för uppgradering av ditt ärende till en särskild dataåterskapningstjänst. Om du vill besöka en Apple Store-butik kan du boka en tid (endast tillgängligt i vissa länder och regioner).

Felsökning av mjukvara

Koppla från den externa enhet som du använt i testen ovan för att avgöra om kernelkraschen beror på ett problem med mjukvaran.

 1. Starta Mac-datorn från OS X Återställning och installera om OS X.
 2. Starta från installationen av OS X som du precis skapade.
 3. Använd Programuppdatering för att installera alla uppdateringar tills du får meddelandet ”Mjukvaran behöver inte uppdateras”.
 4. Hämta och installera samtliga tillgängliga programuppdateringar från tredje part innan du återinstallerar mjukvara från tredje part. Det gäller särskilt drivrutiner och kerneltillägg.
       Till exempel:
  • Virtualiseringsmjukvara 
  • Drivrutiner för tilläggsgrafikkort från tredje part
  • Antivirusprogram
  • Nätverksmjukvara (främst mjukvara för nätverksenheter från tredje part) 
  • Tilläggsmjukvara för filsystemet, exempelvis mjukvara som låter dig skriva till NTFS-formaterade medier.

Om problemet kvarstår måste du radera och installera om OS X med hjälp av följande metod:

 1. Starta Mac-datorn från OS X Återställning.
 2. Gör en skivavbild via Skivverktyg av den interna hårddisken till en extern hårddisk med tillräckligt ledigt utrymme.
 3. Radera den interna enheten med Skivverktyg.
 4. Installera OS X.
 5. Starta från den interna enheten.
 6. Använd Programuppdatering för att installera alla uppdateringar tills du får meddelandet ”Mjukvaran behöver inte uppdateras”.
 7. Installera om program från tredje part och kopiera dina användardata från säkerhetskopian av skivavbilden som du gjorde i steg 2. 
  Obs! Kopiera inte data från mapparna /Bibliotek och /System till skivavbilden med säkerhetskopian.

Avancerad information om kernelkrascher och tillhörande loggfiler

Mer information finns i loggfilerna för kernelkraschen. Informationen om kernelkraschen läggs till i loggen när du startar om datorn, förutsatt att du inte har nollställt PRAM (informatioonen om kernelkraschen lagras i PRAM tills du startar om). I Mac OS X 10.6 eller senare finns loggarna i /Bibliotek/Logs/DiagnosticReports.

Loggarna kan innehålla information som kan hjälpa utvecklare när de utreder ett mjukvaruproblem. Informationen kan också ge en fingervisning om vad som orsakade kernelkraschen. 

Understanding and Debugging Kernel Panics – Den här tekniska anvisningen beskriver kernelkrascher och förklarar vad det är, hur du läser kernelkraschloggar samt felsöker koden som orsakade kernelkraschen.

Kernel Core Dumps – Den här tekniska anvisningen beskriver hur du kan aktivera kernel core dumps som används för att samla in data om kernelkrascher.

Obs! Om du är mjukvaruutvecklare kan startinställningar och avbuggningsflaggor orsaka olika symtom på kernelkrascher.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: