Rensa historik, cache och cookies från Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du raderar historik, cookies och cacheminne i Inställningar.

Rensa historik, cache och cookies

 1. Gå till Inställningar > Safari.

 2. Tryck på Rensa historik och Webbplatsdata.

  ios-17-iphone-14-pro-settings-safari-clear-history-and-website-data

Att rensa historiken, cookies och surfdata från Safari ändrar inte Autofyll-informationen.

När det inte finns någon historik eller webbplatsdata att rensa blir knappen grå. Knappen kan även vara grå om du har begränsningar för webbinnehåll inställt under Begränsningar för innehåll och integritet i Skärmtid.

Om du vill besöka webbplatser utan att det syns i historiken kan du slå på Privat surfning.

Rensa cookies och cache, men behåll historiken

 1. Gå till Inställningar > Safari > Avancerat > Webbplatsdata.

 2. Tryck på Ta bort alla webbplatsdata.

Om det inte finns några webbplatsdata att rensa blir knappen grå. Knappen kan även vara grå om du har begränsningar för webbinnehåll inställt under Begränsningar för innehåll och integritet i Skärmtid.

Ta bort en webbplats från din historik

 1. Öppna Safari-appen.

 2. Tryck på knappen Visa bokmärkenknappen visa Bokmärken och tryck sedan på knappen Historikknappen Historik.

 3. Tryck på knappen Redigera och välj sedan den eller de webbplatser som du vill ta bort från historiken.

 4. Tryck på knappen Radera.

Blockera cookies

En cookie är data som en webbplats sparar på din enhet för att lagra information om dig till nästa besök.

Så här blockerar du cookies:

 1. Gå till Inställningar > Safari > Avancerat.

 2. Aktivera Blockera alla cookies.

  ios-17-iphone-14-pro-settings-safari-block-all-cookies

Om du blockerar cookies kanske inte alla webbsidor fungerar. Här är några exempel:

 • Du kan troligen inte logga in på en webbplats även om du använder ditt korrekta användarnamn och lösenord.

 • Ett meddelande om att cookies krävs eller att cookies är inaktiverade i din webbläsare kan visas.

 • Vissa webbplatsfunktioner kanske inte fungerar.

Använda innehållsblockerare

Innehållsblockerare är appar och tillägg från tredje part som gör att Safari kan blockera cookies, bilder, resurser, popup-fönster och annat innehåll.

Så här skaffar du en innehållsblockerare:

 1. Ladda ned en app för innehållsblockering från App Store.

 2. Tryck på Inställningar > Safari > Tillägg.

 3. Tryck för att aktivera en listad innehållsblockerare.

Du kan använda fler än en innehållsblockerare. Om du behöver hjälp kontaktar du apputvecklaren.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: