Om säkerhetsinnehållet i macOS Mojave 10.14.1, säkerhetsuppdatering 2018-002 High Sierra, säkerhetsuppdatering 2018-005 Sierra

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i macOS Mojave 10.14.1, säkerhetsuppdatering 2018-002 High Sierra, säkerhetsuppdatering 2018-005 Sierra.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

macOS Mojave 10.14.1, säkerhetsuppdatering 2018-002 High Sierra, säkerhetsuppdatering 2018-005 Sierra

Släpptes 30 oktober 2018

afpserver

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: En fjärrangripare kunde angripa AFP-servrar genom HTTP-klienter

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4295: Jianjun Chen (@whucjj) från Tsinghua University och UC Berkeley

AppleGraphicsControl

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4410: En anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

AppleGraphicsControl

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2018-4417: Lee på Information Security Lab Yonsei University i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

APR

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Flera problem med buffertspill förekom i Perl

Beskrivning: Flera problem i Perl åtgärdades med förbättrad minneshantering.

CVE-2017-12613: Craig Young på Tripwire VERT

CVE-2017-12618: Craig Young på Tripwire VERT

Uppdaterades 15 februari 2019

ATS

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4411: lilang wu moony Li på Trend Micro i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

ATS

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2018-4308: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Automator

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett skadligt program kan få tillgång till begränsade filer

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom att ytterligare behörigheter togs bort.

CVE-2018-4468: Jeff Johnson på underpassapp.com

Lades till 15 februari 2019

CFNetwork

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4126: Bruno Keith (@bkth_) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CoreAnimation

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4415: Liang Zhuo i samarbete med Beyond Securitys SecuriTeam Secure Disclosure

CoreCrypto

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: En angripare kan utnyttja svagheter i Miller-Rabin primality test för att felaktigt identifiera primtal

Beskrivning: Ett problem förekom i metoden för att avgöra primtal. Problemet åtgärdades genom att använda databaser med pseudoslumptal för test av primtal.

CVE-2018-4398: Martin Albrecht, Jake Massimo och Kenny Paterson på Royal Holloway, University of London och Juraj Somorovsky på Ruhr University, Bochum

CoreFoundation

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4412: NCSC (National Cyber Security Centre) i Storbritannien

CUPS

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Med vissa fjärrkonfigurationer kan en fjärrangripare ersätta meddelandeinnehållet från skrivarservern med opålitligt innehåll

Beskrivning: Ett problem med inmatning åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2018-4153: Michael Hanselmann på hansmi.ch

CUPS

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: En angripare i en privilegierad position kan orsaka ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2018-4406: Michael Hanselmann på hansmi.ch

Ordlista

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Tolkning av en ordboksfil med skadligt innehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom vilket gjorde lokal filåtkomst möjlig. Detta hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2018-4346: Wojciech Reguła (@_r3ggi) på SecuRing

Dock

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett skadligt program kan få tillgång till begränsade filer

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom att ytterligare behörigheter togs bort.

CVE-2018-4403: Patrick Wardle på Digita Security

Uppdaterades 15 februari 2019

dyld

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14 och macOS Sierra 10.12.6

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4423: Youfu Zhang på Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech)

Uppdaterades 16 november 2018

EFI

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: System med mikroprocessorer som använder spekulativ körning och spekulativ körning av minnesläsning innan adresserna för alla tidigare minnesskrivningar är kända, kan tillåta otillåtet röjande av information till en angripare med lokal användartillgång via sidokanalanalys

Beskrivning: Ett problem med avslöjande av information åtgärdades med en microcode-uppdatering. Det säkerställer att äldre dataläsning från adresser som nyligen har skrivits till inte kan läsas via en spekulativ sidokanal.

CVE-2018-3639: Jann Horn (@tehjh) på Google Project Zero (GPZ), Ken Johnson på Microsoft Security Response Center (MSRC)

EFI

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: En lokal användare kan ändra skyddade delar av filsystemet

Beskrivning: Ett konfigurationsproblem åtgärdades med ytterligare begränsningar.

CVE-2018-4342: Timothy Perfitt på Twocanoes Software

Foundation

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Bearbetning av en skadlig textfil kan leda till att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2018-4304: jianan.huang (@Sevck)

Grand Central Dispatch

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4426: Brandon Azad

Heimdal

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4331: Brandon Azad

Hypervisor

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: System med mikroprocessorer som använder spekulativ körning och adresserar översättningar kan möjliggöra otillåtet röjande av information i L1-datacachen till en angripare med lokal användartillgång och gästbehörighet i operativsystemet via ett fel i en terminalsida och en sidokanalanalys

Beskrivning: Ett problem med avslöjande av information åtgärdades genom rensning av L1-datacachen i loggen för den virtuella datorn.

CVE-2018-3646: Baris Kasikci, Daniel Genkin, Ofir Weisse och Thomas F. Wenisch på University of Michigan, Mark Silberstein och Marina Minkin på Technion, Raoul Strackx, Jo Van Bulck och Frank Piessens på KU Leuven, Rodrigo Branco, Henrique Kawakami, Ke Sun och Kekai Hu på Intel Corporation, Yuval Yarom på The University of Adelaide

Hypervisor

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: En sårbarhet för minnesfel åtgärdades med förbättrad låsning.

CVE-2018-4242: Zhuo Liang på Qihoo 360 Nirvan Team

ICU

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14 och macOS Sierra 10.12.6

Effekt: Bearbetning av en skadlig sträng kan leda till heap-fel

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4394: Erik Verbruggen på The Qt Company

Uppdaterades 16 november 2018

Intel Graphics-drivrutin

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4334: Ian Beer på Google Project Zero

Intel Graphics-drivrutin

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2018-4396: Yu Wang på Didi Research America

CVE-2018-4418: Yu Wang på Didi Research America

Intel Graphics-drivrutin

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4350: Yu Wang på Didi Research America

Intel Graphics-drivrutin

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4421: Tyler Bohan på Cisco Talos

Lades till 21 december 2018

IOGraphics

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4422: En anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

IOHIDFamily

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4408: Ian Beer på Google Project Zero

Uppdaterades 1 augusti 2019

IOKit

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4402: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

IOKit

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett skadligt program kan bryta sig ut från sitt begränsade läge

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4341: Ian Beer på Google Project Zero

CVE-2018-4354: Ian Beer på Google Project Zero

IOUserEthernet

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4401: Apple

IPSec

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4371: Tim Michaud (@TimGMichaud) på Leviathan Security Group

Kernel

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2018-4420: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Kernel

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett skadligt program kan läcka känslig användarinformation

Beskrivning: Det förekom ett åtkomstproblem med privilegierade API-samtal. Problemet åtgärdades genom ytterligare begränsningar.

CVE-2018-4399: Fabiano Anemone (@anoane)

Kernel

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4340: Mohamed Ghannam (@_simo36)

CVE-2018-4419: Mohamed Ghannam (@_simo36)

CVE-2018-4425: cc i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, Juwei Lin (@panicaII) på Trend Micro i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Kernel

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6

Effekt: Montering av en skadligt utformad NFS-nätverksresurs kan leda till körning av opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4259: Kevin Backhouse på Semmle och LGTM.com

CVE-2018-4286: Kevin Backhouse på Semmle och LGTM.com

CVE-2018-4287: Kevin Backhouse på Semmle och LGTM.com

CVE-2018-4288: Kevin Backhouse på Semmle och LGTM.com

CVE-2018-4291: Kevin Backhouse på Semmle och LGTM.com

Kernel

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4413: Juwei Lin (@panicaII) på TrendMicro Mobile Security Team

Kernel

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: En angripare i en behörig nätverksposition kan köra opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4407: Kevin Backhouse på Semmle Ltd.

Kernel

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad storleksvalidering.

CVE-2018-4424: Dr. Silvio Cesare på InfoSect

LinkPresentation

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6

Effekt: Bearbetning av ett skadligt textmeddelande kan leda till UI-förfalskning

Beskrivning: Ett problem med omstyrning förekom i hanteringen av webbadresser. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4187: Roman Mueller (@faker_), Zhiyang Zeng (@Wester) på Tencent Security Platform Department

Lades till 3 april 2019

Inloggningsfönstret

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: En lokal användare kan orsaka att tjänster nekas

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad logik.

CVE-2018-4348: Ken Gannon på MWR InfoSecurity och Christian Demko på MWR InfoSecurity

Mail

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14

Effekt: Bearbetning av ett skadligt e-postmeddelande kan leda till UI-förfalskning

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4389: Dropbox Offensive Security Team, Theodor Ragnar Gislason på Syndis

mDNSOffloadUserClient

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4326: en anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, Zhuo Liang på Qihoo 360 Nirvan Team

MediaRemote

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare sandlådebegränsningar.

CVE-2018-4310: CodeColorist på Ant-Financial LightYear Labs

Microcode

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: System med mikroprocessorer som använder spekulativ körning och som utför spekulativa läsningar av systemregister kan möjliggöra otillåtet röjande av systemparametrar till en angripare med lokal användartillgång via en sidokanalanalys

Beskrivning: Ett problem med avslöjande av information åtgärdades med en microcode-uppdatering. Det säkerställer att tillämpning av specifika systemregister inte kan läckas via en spekulativ körning av en sidokanal.

CVE-2018-3640: Innokentiy Sennovskiy från BiZone LLC (bi.zone), Zdenek Sojka, Rudolf Marek och Alex Zuepke från SYSGO AG (sysgo.com)

NetworkExtension

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Anslutning till en VPN-server kan läcka DNS-förfrågningar till en DNS-proxy

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4369: en anonym forskare

Perl

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6

Effekt: Flera problem med buffertspill förekom i Perl

Beskrivning: Flera problem i Perl åtgärdades med förbättrad minneshantering.

CVE-2018-6797: Brian Carpenter

Ruby

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera problem i Ruby åtgärdades i den här uppdateringen.

CVE-2017-0898

CVE-2017-10784

CVE-2017-14033

CVE-2017-14064

CVE-2017-17405

CVE-2017-17742

CVE-2018-6914

CVE-2018-8777

CVE-2018-8778

CVE-2018-8779

CVE-2018-8780

Säkerhet

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: Bearbetning av ett skadligt meddelande som har signerats med S/MIME kan leda till att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad logik.

CVE-2018-4400: Yukinobu Nagayasu på LAC Co., Ltd.

Säkerhet

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: En lokal användare kan orsaka att tjänster nekas

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2018-4395: Patrick Wardle på Digita Security

Spotlight

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4393: Lufeng Li

Symptom Framework

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2018-4203: Bruno Keith (@bkth_) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Wifi

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Effekt: En angripare i en privilegierad position kan orsaka ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2018-4368: Milan Stute och Alex Mariotto på Secure Mobile Networking Lab på Technische Universität Darmstadt

Ytterligare tack

Kalender

Vi vill tacka Matthew Thomas på Verisign för hjälpen.

Uppdaterades 15 februari 2019

coreTLS

Vi vill tacka Eyal Ronen (Weizmann Institute), Robert Gillham (University of Adelaide), Daniel Genkin (University of Michigan), Adi Shamir (Weizmann Institute), David Wong (NCC Group) och Yuval Yarom (University of Adelaide och Data61) för deras hjälp.

Lades till 12 december 2018

iBooks

Vi vill tacka Sem Voigtländer på Fontys Hogeschool ICT för hjälpen.

Kernel

Vi vill tacka Brandon Azad för hans hjälp.

LaunchServices

Vi vill tacka Alok Menghrajani på Square för hjälpen.

Överblick

Vi vill tacka lokihardt på Google Project Zero för hjälpen.

Säkerhet

Vi vill tacka Marinos Bernitsas på Parachute för hjälpen.

Terminal

Vi vill tacka Federico Bento för hjälpen.

Uppdaterades 3 februari 2020

Time Machine

Vi vill tacka Matthew Thomas på Verisign för hjälpen.

Lades till 15 februari 2019

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: