Om säkerhetsinnehållet i SwiftNIO 1.8.0

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i SwiftNIO 1.8.0.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

SwiftNIO 1.8.0

Släpptes 27 juni 2018

SwiftNIO

Tillgängligt för: macOS Sierra 10.12 och senare, Ubuntu 14.04 och senare

Effekt: En fjärrangripare kan skriva över opålitligt minne

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad storleksvalidering.

CVE-2018-4281: Apple

Följande versioner har även säkerhetsinnehåll för SwiftNIO 1.8.0: 1.0.1, 1.1.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.3.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: