Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.5

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.5.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iCloud för Windows 7.5

Släpptes 1 juni 2018

CoreGraphics

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4194: Jihui Lu på Tencent KeenLab, Yu Zhou på Ant-financial Light-Year Security Lab

Posten lades till 21 juni 2018

Säkerhet

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En lokal användare kan läsa en konstant enhetsidentifierare

Beskrivning: Ett problem med auktorisation åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4224: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Säkerhet

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En lokal användare kan ändra Nyckelringens tillstånd

Beskrivning: Ett problem med auktorisation åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4225: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Säkerhet

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En lokal användare kunde visa känslig användarinformation

Beskrivning: Ett problem med auktorisation åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4226: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att cookies skrivs över

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom i hanteringen av webbläsarcookies. Problemet åtgärdades genom förbättrade begränsningar.

CVE-2018-4232: en anonym forskare, Aymeric Chaib

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2018-4192: Markus Gaasedelen, Amy Burnett och Patrick Biernat på Ret2 Systems, Inc i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Posten uppdaterades 8 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att Safari avslutas oväntat

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4214: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4204: upptäcktes av OSS-Fuzz, Richard Zhu (fluorescence) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4246: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4200: Ivan Fratric på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4201: en anonym forskare

CVE-2018-4218: natashenka på Google Project Zero

CVE-2018-4233: Samuel Groß (@5aelo) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4188: YoKo Kho (@YoKoAcc) på Mitra Integrasi Informatika, PT

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan läcka känsliga data

Beskrivning: Uppgifter skickades oväntat vid hämtning av CSS-maskeringsbilder. Det här åtgärdades genom användning av en CORS-aktiverad fetch-metod.

CVE-2018-4190: Jun Kokatsu (@shhnjk)

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4199: Alex Plaskett, Georgi Geshev och Fabi Beterke på MWR Labs i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Posten uppdaterades 14 juni 2018

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4222: natashenka på Google Project Zero

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: