Om du inte kan ringa eller ta emot ett FaceTime-samtal på din iPhone eller iPad

Du behöver en mobilnäts- eller wifi-anslutning för att använda FaceTime på din iPhone eller iPad. Annars kan du få problem på grund av en av följande anledningar.

Kontrollera om en FaceTime-funktion är tillgänglig

Uppdatera dina FaceTime-inställningar efter att du har konfigurerat en ny enhet

Om du upplever problem med att ta emot ett FaceTime-samtal efter installationen uppdaterar du enheten enligt följande steg:

 1. Uppdatera din enhet till den senaste versionen av iOS eller iPadOS om det behövs.

 2. I appen Inställningar trycker du på Mobilnät. Se till att telefonlinjen är aktiverad. Om du använder flera SIM-kort ser du till att det telefonnummer du vill använda är valt och aktiverat.

 3. I appen Inställningar trycker du på FaceTime. Stäng av och slå på FaceTime igen.

 4. Tryck på telefonnumret som du vill använda med FaceTime.

Om du har problem med Meddelanden efter att du har konfigurerat en ny enhet, kan du även uppdatera dina inställningar för Meddelanden.

Använda en snabb anslutning för att undvika problem med ljudkvaliteten med FaceTime

Om mobilnätsanslutningen eller wifi-nätverket är långsamt, eller andra användare strömmar ljud eller video på samma wifi-nätverk, kan du få följande problem:

 • anslutningsvarningar eller anslutningssvårigheter

 • hackiga videosamtal

 • svart skärm

 • brutet samtal

Se till att både du och personen du ringer använder en snabb wifi- eller mobildataanslutning. Om du använder wifi kräver FaceTime en bredbandsanslutning.

Om du behöver mer hjälp

Om ingen av anledningarna ovan gäller för dig och du fortfarande inte kan ringa eller ta emot FaceTime-samtal följer du dessa steg:

 1. Se till att din enhet har en wifi-anslutning till internet eller en mobildataanslutning.

 2. Om du försöker använda FaceTime över mobilnätet kontrollerar du att Använd mobildata är aktiverat för FaceTime. Gå till Inställningar och tryck på Mobilnät eller tryck på Mobildata och slå sedan på FaceTime. Om du använder en iPad kan du se Inställningar > Mobildata.

 3. Gå till Inställningar > FaceTime och kontrollera att FaceTime är aktiverat.

  • Om ”Väntar på aktivering” visas stänger du av och slår på FaceTime igen. Läs om vad du ska göra om du inte kan aktivera FaceTime.

  • Om FaceTime-inställningen inte visas kontrollerar du att Kamera och FaceTime inte har stängts av i Inställningar > Skärmtid > Begränsningar för innehåll och integritet > Tillåtna appar.

  • Se till att du har rätt telefonnummer eller e-postadress angivet.

 4. Gå till Inställningar > Allmänt > Datum och tid och aktivera Ställ in automatiskt.

 5. Starta om enheten.

 6. Uppdatera din enhet till den senaste versionen av iOS eller iPadOS.

Publiceringsdatum: