Ställa in och använda dina Solo3 Wireless-hörlurar

Läs om att ladda, parkoppla, använda och nollställa dina Solo3 Wireless-hörlurar.

Serien Solo3 Wireless-hörlurar

Slå på och ladda dina hörlurar

Håll ned strömknappen i en sekund när du vill slå på eller stänga av dina hörlurar.

Lampor på batterimätaren och strömknapp på Solo 3 Wireless

Om du vill ladda dina hörlurar ansluter du dem till en strömkälla med den medföljande mikro-usb-kabeln. Batterimätaren blinkar medan hörlurarna laddas. När batteriet är färdigladdat lyser alla fem lamporna med fast sken.

Kontrollera batterimätaren som visar batterinivå och laddningsstatus genom att trycka ned och släppa strömknappen.

Hörlurarna ger upp till 40 timmars uppspelning med två timmars laddning, och upp till tre timmars uppspelning med fem minuters laddning.

Om du vill spara på batteriet eller använda hörlurarna när batteriet är urladdat ansluter du RemoteTalk-kabeln och använder hörlurarna i kabelläge.

Parkoppla dina hörlurar

Läs om hur du parkopplar hörlurarna med din enhet.

Parkoppla med en iPhone som använder iOS 10 eller senare

Om du har en iPhone med iOS 10 eller senare följer du dessa steg:

 1. Håll hörlurarna bredvid din upplåsta iPhone.

 2. Tryck på strömknappen på hörlurarna i en sekund.

 3. Efter några sekunder frågar iPhone-enheten om att ansluta. Om den inte gör det håller du ned strömknappen på hörlurarna i fem sekunder.

 4. Följ anvisningarna på iPhone-enheten.

När du ställer in hörlurarna med den här metoden kommer de att kopplas automatiskt till dina andra enheter som är inloggade på iCloud och som använder iOS 10 eller senare, macOS Sierra eller senare, eller watchOS 3 eller senare.

Dina hörlurar uppdateras automatiskt när du ställer in dem med en iPhone som använder iOS 10 eller senare. Om dina hörlurar inte är parkopplade med en iPhone som använder iOS 10 eller senare kan du använda Beats Updater för att uppdatera din fasta mjukvara.

Parkoppla med en Mac eller en annan enhet som använder Bluetooth

Om du har en annan Bluetooth-enhet parkopplar du hörlurarna med den enheten genom att följa dessa steg:

 1. Tryck ned strömknappen i fem sekunder. När batterimätaren blinkar är hörlurarna upptäckbara.

 2. Gå till Bluetooth-inställningar på enheten. På Mac-datorn till exempel väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar och klickar på Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat.

 3. Välj hörlurarna i listan över upptäckta Bluetooth-enheter.

Parkoppla med en Android-enhet

Följ dessa steg om du har en Android-enhet:

 1. Hämta Beats-appen för Android.

 2. Tryck ned strömknappen i fem sekunder. När batterimätaren blinkar är hörlurarna upptäckbara.

 3. Välj Anslut på din Android-enhet.

Använda hörlurarna

Läs hur du spelar musik, ändrar volymen och svarar på samtal.

Knappar på Solo 3 Wireless
No alt supplied for Image

Spela upp musik

För att spela musik använder du ”b”-knappenIngen bildtext för denna bild{ på vänster öronkåpa eller mittknappen på RemoteTalk-kabeln i kabelanslutet läge.

 • Starta eller pausa genom att trycka en gång.

 • Tryck två gånger för att gå till nästa låt. Gå till föregående låt genom att trycka tre gånger.

 • Snabbspola framåt i en låt genom att trycka två gånger och hålla ned den andra gången. Snabbspola bakåt i en låt genom att trycka tre gånger och hålla ned den tredje gången.

Ändra volymen

Styr uppspelningsvolymen med volymknapparna på vänstra öronkåpan eller på RemoteTalk-kabeln. Styr samtalsvolymen med volymkontrollerna på telefonen.

 • Tryck in och släpp volymhöjningsknappen, eller håll in den om du vill höja volymen kontinuerligt.

 • Tryck in och släpp volymsänkningsknappen, eller håll in den om du vill sänka volymen kontinuerligt.

No alt supplied for Image

Svara på samtal

För att svara på telefonsamtal använder du ”b”-knappenNo alt supplied for Image på vänster öronkåpa eller mittknappen på RemoteTalk-kabeln.

 • Tryck en gång för att svara på eller avsluta samtal.

 • Tryck en gång för att svara på ett andra inkommande samtal och parkera det första. Om du har två pågående samtal kan du växla mellan dem på det här sättet.

 • Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla ned knappen i en sekund.

 • Sluta lyssna via hörlurarna och skicka samtalet till telefonen genom att trycka två gånger.

No alt supplied for Image

Handsfree-kontroller

Aktivera Siri på din iOS-enhet eller röststyrningsfunktionen på andra enheter med b-knappenIngen bildtext för denna bild på den vänstra öronkåpan eller mittknappen på RemoteTalk-kabeln. Håll ned knappen tills du hör en ton och säg sedan kommandot.

Återställa hörlurarna

Om du har problem med ljud, Bluetooth eller laddning av hörlurarna kan du behöva nollställa dem.

Läs mer

Läs om hur du felsöker ljudet i dina hörlurar.

Använd Beats-appen för Android.

Publiceringsdatum: