Ställa in och använda dina Solo Pro-hörlurar

Läs om hur du parkopplar Solo Pro-hörlurarna med dina enheter, styr ljudet, byter lyssningsläge med mera.

Ingen bildtext för denna bild

Slå på och ladda dina Solo Pro-hörlurar

Vik upp hörlurarna för att slå på dem. Du vet att de är igång genom att LED-lampan under den högra öronkåpan tänds.

Ingen bildtext för denna bild

När du är klar viker du ihop hörlurarna för att stänga av dem.

Ladda dina Solo Pro-hörlurar

Anslut hörlurarna till en strömkälla med den medföljande Lightning-kabeln. LED-lampan pulserar medan hörlurarna laddas. När batteriet är färdigladdat lyser lampan vitt med fast sken.

Hörlurarna ger upp till 22 timmars uppspelning med två timmars laddning, och upp till tre timmars uppspelning med tio minuters laddning när aktiv brusreducering eller Transparens är aktiverat. Du får upp till 40 timmars uppspelning med två timmars laddning eller upp till sex timmars uppspelning med tio minuters laddning när aktiv brusreducering eller Transparens är avstängt.*

Kontrollera batterinivån genom att trycka in och släppa lägesknappen, så visas LED-lampans status. LED-lampan pulserar rött om batteriet är 0–80 % laddat, pulserar vitt om det är 80–99 % laddat och lyser med fast vitt sken när det är fulladdat.

Parkoppla dina Solo Pro-hörlurar

Läs om hur du parkopplar hörlurarna med din enhet.

Parkoppla med iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Aktivera Bluetooth på din iPhone.

 2. Vik upp hörlurarna för att slå på dem och håll dem bredvid din olåsta iPhone.

 3. Efter några sekunder frågar iPhone-enheten om att ansluta. Om det inte händer trycker du på lägesknappen på den vänstra öronkåpan och håller ned i fem sekunder.

 4. Följ anvisningarna på iPhone-enheten. Om inga instruktioner visas använder du följande anvisningar för att parkoppla med en Mac, Android-enhet eller annan enhet.

Parkoppla med en Mac, Android-enhet eller annan enhet

 1. Aktivera Bluetooth på Mac-datorn, Android-enheten eller den andra enheten.

 2. Vik upp hörlurarna för att slå på dem.

 3. Öppna Bluetooth-menyn på Mac-datorn, Android-enheten eller den andra enheten. På Mac-datorn till exempel väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar och klickar på Bluetooth.

 4. Tryck eller kontrollklicka på dina hörlurar i listan över upptäckta Bluetooth-enheter och välj sedan Anslut.

Läs om hur du ansluter med Beats-appen för Android.

Använda dina Solo Pro-hörlurar

Ta reda på hur du hoppar över låtar, ändrar volymen och lyssningslägen med mera.

Ingen bildtext för denna bild
Ingen bildtext för denna bild

Styra vad som spelas upp

Styr ljuduppspelningen med b-knappenIngen bildtext för denna bild på den högra öronkåpan.

 • Tryck en gång på knappen för att pausa eller spela upp ljud.

 • Tryck två gånger för att gå till nästa låt. Tryck tre gånger för att gå till föregående låt.

 • Snabbspola framåt i den nuvarande låten genom att trycka två gånger och hålla ned den andra gången. Snabbspola bakåt i den nuvarande låten genom att trycka tre gånger och hålla ned den tredje gången.

Styr volymen i musiken eller samtalet med volymknapparna som finns på den högra öronkåpan.

 • Tryck in och släpp volymhöjningsknappen, eller håll in den om du vill höja volymen kontinuerligt.

 • Tryck in och släpp volymsänkningsknappen, eller håll in den om du vill sänka volymen kontinuerligt.

Ingen bildtext för denna bild

Byta lyssningsläge

Du kan byta lyssningsläge på Solo Pro-hörlurarna beroende på hur mycket brusreducering du vill ha. De lyssningslägen du kan välja mellan är:

 • Brusreducering: använd det här läget med eller utan musik för att slå på brusreducering och blockera alla ljud runt omkring dig.

 • Transparens: Solo Pro-hörlurarna förstärker externa ljud så att du kan lyssna på musik och ändå vara medveten om vad som händer omkring dig.

 • Av: Brusreducering och Transparens är avstängda och bara öronkåporna blockerar ljud.

Om du vill byta lyssningsläge på din iPhone går du till Kontrollcenter och håller ned volymkontrollen för hörlurarna. Du kan också trycka på lägesknappen på den vänstra öronkåpan. Tryck på lägesknappen en gång för att växla mellan Brusreducering och Transparens. Tryck två gånger så att båda lägena stängs av för maximal batteritid.

Ingen bildtext för denna bild

Handsfree-kontroller med Siri

Du kan aktivera Siri genom att säga ”Hej Siri”. Du kan också trycka och hålla ned b-knappenIngen bildtext för denna bild på den högra öronkåpan tills du hör en signal. Säg sedan vad du vill ha hjälp med. Du kan säga något som ”Hej Siri, hoppa över den här låten”. Eller ”Hej Siri, påminn mig om att ta en paus om två timmar”.

Aktivera röstassistentfunktionen för andra enheter genom att trycka och hålla ned b-knappenIngen bildtext för denna bild på den högra öronkåpan.

Läs om vad du kan göra om Siri inte fungerar.

Funktionerna i Siri kan variera beroende på land och region.

Ingen bildtext för denna bild

Svara på telefonsamtal

Styr telefonsamtal med b-knappenIngen bildtext för denna bild på den högra öronkåpan.

 • Tryck en gång för att svara på eller avsluta samtal.

 • Tryck en gång för att svara på ett andra inkommande samtal och parkera det första. Om du har två pågående samtal kan du växla mellan dem på det här sättet.

 • Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla ned knappen i en sekund.

Nollställa dina Solo Pro-hörlurar

Om du har problem med ljud, Bluetooth eller laddning av dina hörlurar kan du behöva nollställa dem.

* Testerna utfördes av Apple i augusti 2019 med förhandsversioner av Solo Pro och mjukvara i kombination med iPhone XS och förhandsversion av mjukvaran. Spellistan utgjordes av kontinuerligt skärt brus på 80 dB. Laddningstester utfördes med urladdade Solo Pro som laddades under 10 minuter, varefter ljud spelades upp tills Solo Pro-lurarna stängdes av. Batteritiden påverkas av enhetens inställningar, omgivande miljö, användning och många andra faktorer.

Publiceringsdatum: