Om varningen ”Tillbehöret stöds kanske inte” visas på Apple-enheten

Den här varningen kan visas när tillbehöret är skadat, inte är Apple-certifierar eller inte stöds av enheten eller om enheten har en skadad eller smutsig port. Läs om vad du kan göra då.

Uppdatera till den senaste versionen av iOS

Vissa tillbehör kan kräva den senaste versionen av iOS. Se till att uppdatera till den senaste versionen av iOS.

Kontrollera att tillbehöret är kompatibelt

Om det här är första gången som du provade att använda tillbehöret kontrollerar du att det fungerar med din enhet. Vissa tillbehör fungerar bara med vissa versioner av iPhone, iPad och iPod touch. Kontakta tillverkaren om du inte är säker.

Kontrollera anslutningarna

Koppla från och återanslut tillbehöret om du vill ta bort notisen. Om varningen fortfarande visas kontrollerar du om kontakterna på tillbehöret och enheten är skadade eller om det finns skräp i någon kontakt. Ta vid behov försiktigt bort skräpet och rengör kontakterna på din enhet.

Läs mer

Om den här varningen visas och du inte har några anslutna tillbehör kontaktar du Apple-supporten.

Läs om vad du kan göra om det inte går att ladda enheten.

Publiceringsdatum: