S spremembo tega kontrolnika boš znova naložil to stran

Neodvisni ponudnik storitev popravila

Program neodvisnih ponudnikov storitev popravila je zasnovan za podjetja, ki želijo v svojo ponudbo vključiti storitve popravila za iPhone, ki niso vključene v garancijo. Kvalificirana podjetja lahko pridobijo dostop do originalnih delov izdelkov družbe Apple, orodja, usposabljanja, vodnikov o storitvah, diagnostike in virov za izvajanje popravil za iPhone, ki niso vključena v garancijo, kot je zamenjava zaslona ali baterije za iPhone.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko podjetja, ki jih zanima opravljanje storitev popravila za iPhone, ki niso vključena v garancijo, neposredno za končne uporabnike. Družba Apple ne bo upoštevala kandidatov, ki uporabljajo izraze blagovne znamke Apple v katerem koli delu imena podjetja ali na spletnih straneh, razen če je taka uporaba v skladu s pogoji uporabe izrazov blagovne znamke Apple.

Prodajalci in distributerji ne izpolnjujejo pogojev za ta program. Pooblaščeni prodajalci izdelkov družbe Apple ne izpolnjujejo pogojev za ta program, vendar se lahko prijavijo v program pooblaščeni ponudnik storitev družbe Apple.

Kakšne so zahteve?

Poslovne in operativne zahteve

Podjetja, ki se prijavljajo, morajo biti uveljavljena podjetja z dokumenti, ki omogočajo preverjanje poslovanja in so na voljo, da jih družba Apple pregleda. Informacije o orodju, usposabljanju, vodnikih o storitvah in diagnostiki za izvajanje popravil družbe Apple so zaupne.

Prostori

Podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, morajo imeti fizično komercialno poslovalnico za opravljanje storitev na lahko dostopni lokaciji. Naslov bivališča ni sprejemljiv kot lokacija poslovalnice za opravljanje storitev.

Pridobivanje licenc za tehnike

V podjetjih, ki izvajajo storitve in so vključena v program ter uporabljajo originalne dele za iPhone, morajo popravila opravljati tehniki, ki so pridobili licenco družbe Apple.

Za pridobitev licence za opravljanje popravil izdelkov družbe Apple je treba opraviti preizkuse prek pooblaščenega spletnega središča za preizkuse. Licence se letno obnavljajo za posamezne izdelke. Stroški preizkusov za pridobitev licence se podjetjem, ki so odobreni neodvisni ponudniki storitev popravila, ne zaračunajo.

Podrobne informacije o pripravljalnih tečajih za pridobitev licence in preizkusih družbe Apple so na voljo tukaj.

Za prijavo

Trenutno sprejemamo prijave podjetij iz Slovenije. Pošljite e-poštno sporočilo z izpolnjenim obrazcem za prijavo interesa za program neodvisnih ponudnikov storitev popravila na naslov IRPapplicant@apple.com. Pozvani boste, da vnesete zahtevane podatke o svojem podjetju. Družba Apple bo na podlagi teh podatkov lahko ugotovila, ali je vaše podjetje upravičeno do vključitve v program neodvisnih ponudnikov storitev popravila.

Opombe

  • Družba Apple ne bo upoštevala prijav, ki niso v skladu z zahtevami programa. 
  • Izpolnjevanje zahtev programa ne zagotavlja sprejema v program.
  • Družba Apple si pridržuje pravico, da prijavo zavrne brez komentarja.
  • Družba Apple ne bo upoštevala kandidatov, ki uporabljajo izraze blagovne znamke Apple v katerem koli delu imena podjetja ali na spletnih straneh, razen če je taka uporaba v skladu s pogoji uporabe izrazov blagovne znamke Apple.