Brezžično gostovanje v sistemu macOS za podjetja

Preberi, kako sistem macOS podpira prehajanje med dostopnimi točkami v brezžičnem omrežju.

Gostovanje v sistemu macOS skrbnikom sistema pomaga, da računalnik Mac med premikanjem znotraj pisarniškega omrežja ostane povezan.


Prag sprožitve

Prag sprožitve je najmanjša raven signala, ki jo odjemalec potrebuje za ohranitev trenutne povezave.  

Odjemalci sistema macOS spremljajo in vzdržujejo povezavo trenutnega BSSID-ja, dokler RSSI ne preseže praga –75 dBm. Ko RSSI preseže ta prag, sistem macOS poišče kandidate BSSID za gostovanje za trenutni ESSID.

Upoštevaj ta prag glede na prekrivanje signalov med brezžičnimi celicami. Sistem macOS ohranja povezavo do praga –75 dBm, vendar so celice 5 GHz zasnovane s prekrivanjem –67 dBm. Ti odjemalci bodo ostali povezani s trenutnim BSSID-jem dlje, kot bi morda pričakovali.

Upoštevaj tudi, kako se meri prekrivanje celic. Antene na računalnikih se od modela do modela razlikujejo in vidijo drugačne meje celic, kot bi morda pričakovali. Za merjenje prekrivanja celic je vedno je najbolje uporabiti ciljno napravo.


Merila za izbor kandidatov za pas, omrežje in gostovanje

Sistem macOS vedno privzeto uporabi pas 5 GHz pred pasom 2,4 GHz. To se zgodi, če je RSSI za omrežje 5 GHz vsaj -68 dBm in obremenitev omrežja ni pretirana.

Sistem macOS upošteva podatke, ki jih omrežja delijo o uporabi kanalov in količini povezanih odjemalcev. Sistem macOS te podrobnosti uporablja skupaj z meritvami moči signala (RSSI) za ocenjevanje omrežij kandidatov. Omrežja z višjo oceno zagotavljajo boljšo izkušnjo uporabe omrežja Wi-Fi.

Če je več SSID-jev 5 GHz enakega rezultata, sistem macOS izbere omrežje na podlagi teh meril:

  • 802.11ax ima prednost pred 802.11ac.
  • 802.11ac ima prednost pred 802.11n ali 802.11a.
  • 802.11n ima prednost pred 802.11a.
  • Širina kanala 80 MHz ima prednost pred 40 MHz ali 20 MHz.
  • Širina kanala 40 MHz ima prednost pred 20 MHz.

macOS Monterey podpira 802.11k v računalnikih Mac s silicijevim čipom Apple.

Starejše različice sistema macOS ne podpirajo 802.11k, vendar medsebojno delujejo s SSID-ji, ki imajo omogočen 802.11k.

Sistem macOS izbere ciljni BSSID, katerega prijavljeni RSSI je 12 dB ali večji od trenutnega RSSI-ja BSSID-ja. To velja tudi, če odjemalec macOS miruje ali prenaša/prejema podatke.


Zmogljivost gostovanja

Zmogljivost gostovanja opisuje, kako dolgo traja, da odjemalec uspešno potrdi pristnost z novim BSSID-jem.

Iskanje veljavnega omrežja in dostopne točke je le del postopka. Odjemalec mora postopek gostovanja dokončati hitro in brez prekinitev, tako da za uporabnika ne pride do izpada. Gostovanje vključuje odjemalčevo potrditev pristnosti z novim BSSID-jem in prekinitev potrjevanja pristnosti s trenutnim BSSID-jem. Način varnosti in preverjanja pristnosti določa, kako hitro se to lahko zgodi. 

Najprej preverjanje pristnosti na osnovi 802.1X zahteva, da odjemalec zaključi celotno izmenjavo ključev EAP. Nato lahko prekine preverjanje pristnosti s trenutnim BSSID-jem. To lahko traja nekaj sekund, kar je odvisno od infrastrukture preverjanja pristnosti v okolju. Končni uporabniki bi lahko izkusili prekinitev storitve zaradi izpada dobave signala.

Sistem macOS podpira statično predpomnjenje PMKID (Pairwise Master Key identifier), ki pomaga optimizirati gostovanje med BSSID-ji v istem ESSID-ju. Sistem macOS ne podpira hitrega prehoda BSS, znanega tudi kot 802.11r. Za podporo sistema macOS ni treba uvesti dodatnih SSID-jev, saj macOS vzajemno deluje z 802.11r.

macOS Monterey podpira standarde 802.11r in 802.11v v računalnikih Mac s silicijevim čipom Apple.

Sistem macOS podpira statično predpomnjenje PMKID (Pairwise Master Key identifier), ki pomaga optimizirati gostovanje med BSSID-ji v istem ESSID-ju. Starejše različice sistema macOS ne podpirajo hitrega prehoda BSS, znanega tudi kot 802.11r. Starejše različice sistema macOS medsebojno delujejo s standardom 802.11r, tako da dodatnih SSID-jev ni treba uvesti.


Merjenje RSSI-ja odjemalca

Sistem macOS ponuja nekaj vgrajenih orodij s funkcijo optičnega branja za merjenje RSSI-ja.

Če želiš izmeriti RSSI za povezano omrežje, drži tipko za možnosti, medtem ko klikneš meni Wi-Fi .

Meni z možnostmi v menijski vrstici Wi-Fi v sistemu macOS

Če želiš izmeriti RSSI za omrežja v okolju odjemalca, uporabi brezžično diagnostiko. Če želiš odpreti brezžično diagnostiko, klikni meni Wi-Fi  in nato izberi »Open Wireless Diagnostics« (Odpri brezžično diagnostiko). V menijski vrstici izberi »Window« (Okno) > »Scan to find all nearby wireless networks and measure their RSSI« (Optično preberi za iskanje vseh bližnjih brezžičnih omrežji in merjenje njihovega RSSI-ja).

Okno z rezultati brezžične diagnostike

Datum objave: