Výber šablón zobrazujúci v hornej časti riadok kategórií, na ktoré môžete klepnúť a filtrovať tak možnosti. Nižšie sú miniatúry preddefinovaných šablón zoradených podľa kategórií do riadkov. Zoznam začína v hornej časti kategóriou Posledné a nasledujú Základné a Správy. V hornej časti napravo od každého riadka kategórie sa zobrazí tlačidlo Zobraziť všetky.

Začnite so šablónou

Všetky dokumenty začínajú šablónou, čo je model, ktorý môžete použiť ako východiskový bod. Môžete vytvoriť dokumenty na spracovanie textu, ako sú napríklad správy a listy, a dokumenty s rozložením strany, ako sú napríklad plagáty a bulletiny. Jednoducho nahraďte vzorový text a obrázky vlastným obsahom.

Úvod do dokumentov na spracovanie textu a dokumentov s rozložením strany

Menu Vložiť s tlačidlami v hornej časti na pridávanie tabuliek, grafov, tvarov a médií. Je vybratý tvar a jeho menu zobrazuje riadok kategórií s tlačidlom Hľadať naľavo. Je vybratá kategória Aktivity a pod ňou sa zobrazujú tvary.

Pridanie fotiek, tabuliek, kresieb a ďalších prvkov

Do dokumentu môžete pridávať objekty, ako sú napríklad tabuľky, grafy, kresby, tvary, audio a video. Objekty môžete umiestniť na vrstvy, meniť ich veľkosť a umiestniť ich kdekoľvek na strane.

Úvod do obrázkov, grafov a iných objektov

Tvar s obtekajúcim textom na troch stranách.

Prispôsobenie každého detailu

Zmeňte vzhľad svojho textu, pridajte do obrázka tieň, vyplňte tvary farbou a vykonajte iné úpravy. Vo svojom dokumente môžete všetko upraviť. Môžete dokonca nechať obtekať text okolo obrázkov alebo prepojiť textové polia, takže text bude pretekať z jedného poľa do druhého, prípadne použiť zlúčenie mailu na automatické prispôsobenie viacerých dokumentov.

Úvod do Pages

Výber šablón so šablónami kníh v orientácii na výšku v hornej časti a v orientácii na výšku nižšie.

Staňte sa vydavateľom

Apka Pages obsahuje šablóny kníh, ktoré vám umožnia vytvárať interaktívne knihy vo formáte ePUB. Pridajte text a obrázky, dokonca i obsah. Keď budete pripravení, môžete dokonca knihu sprístupniť na predaj alebo stiahnutie v obchode Apple Books.

Úvod do vytvorenia knihy

Menu spolupráce obsahujúce mená ľudí spolupracujúcich na dokumente.

Spolupracujte v reálnom čase

Pozvite ďalšie osoby, aby s vami spolupracovali na dokumente. Každý, koho pozvete, môže vidieť zavádzané zmeny, ale vy ovládate, kto môže dokument upravovať alebo len zobrazovať.

Úvod do spolupráce

Táto príručka vám pomôže začať pracovať s apkou Pages 14.0 na iPade. (Ak chcete zobraziť verziu Pages, ktorú používate, prejdite do Nastavenia  > Pages.) Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku pre Pages, klepnite na Obsah v hornej časti strany alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo frázu.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku podpory Pages.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny počet znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.