Výber šablón zobrazujúci v hornej časti riadok kategórií, na ktoré môžete klepnúť a filtrovať tak možnosti. Nižšie sú miniatúry preddefinovaných šablón zoradených podľa kategórií do riadkov. Zoznam začína v hornej časti kategóriou Posledné a nasledujú Základné a Správy. V hornej časti napravo od každého riadka kategórie sa zobrazí tlačidlo Zobraziť všetky. Tlačidlo Jazyk a Región sa nachádza v pravom hornom rohu.

Začnite so šablónou

Všetky dokumenty začínajú šablónou, čo je model, ktorý môžete použiť ako východiskový bod. Môžete vytvoriť dokumenty na spracovanie textu, ako sú napríklad správy a listy, a dokumenty s rozložením strany, ako sú napríklad plagáty a bulletiny. Jednoducho nahraďte vzorový text a obrázky vlastným obsahom.

Úvod do dokumentov na spracovanie textu a dokumentov s rozložením strany

Menu Vložiť s tlačidlami v hornej časti na pridávanie tabuliek, grafov, tvarov a médií. Je vybratý tvar a jeho menu zobrazuje riadok kategórií s tlačidlom Hľadať naľavo. Je vybratá kategória Aktivity a pod ňou sa zobrazujú tvary.

Pridanie fotiek, tabuliek, kresieb a ďalších prvkov

Do dokumentu môžete pridávať objekty, ako sú napríklad tabuľky, grafy, kresby, tvary, audio a video. Objekty môžete umiestniť na vrstvy, meniť ich veľkosť a umiestniť ich kdekoľvek na strane.

Úvod do obrázkov, grafov a iných objektov

Tvar s obtekajúcim textom na troch stranách.

Prispôsobenie každého detailu

Zmeňte vzhľad svojho textu, pridajte do obrázka tieň, vyplňte tvary farbou a vykonajte iné úpravy. Vo svojom dokumente môžete všetko upraviť. Môžete dokonca nechať obtekať text okolo obrázkov alebo prepojiť textové polia, takže text bude pretekať z jedného poľa do druhého, prípadne použiť zlúčenie mailu na automatické prispôsobenie viacerých dokumentov.

Úvod do Pages

Výber šablón so šablónami kníh v orientácii na výšku v hornej časti a v orientácii na výšku nižšie.

Staňte sa vydavateľom

Apka Pages obsahuje šablóny kníh, ktoré vám umožnia vytvárať interaktívne knihy vo formáte ePUB. Pridajte text a obrázky, dokonca i obsah. Keď budete pripravení, môžete dokonca knihu sprístupniť na predaj alebo stiahnutie v obchode Apple Books.

Úvod do vytvorenia knihy

Obrazovka Pridať ľudí znázorňujúca obrázok dokumentu, ktorý sa má zdieľať. Pod ním sú tlačidlá s možnosťami odoslania pozvánky, vrátane apiek Mail, možnosti Kopírovať odkaz a Viac. V spodnej časti je tlačidlo Možnosti zdieľania.

Spolupracujte v reálnom čase

Pozvite ďalšie osoby, aby s vami spolupracovali na dokumente. Každý, koho pozvete, môže vidieť zavádzané zmeny, ale vy ovládate, kto môže dokument upravovať alebo len zobrazovať.

Úvod do spolupráce

Táto príručka vám pomôže začať pracovať s apkou Pages 12.1 na iPade. (Ak chcete zobraziť verziu Pages, ktorú používate, prejdite do Nastavenia  > Pages.) Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku pre Pages, klepnite na Obsah v hornej časti strany alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo frázu. Túto príručku si môžete stiahnuť aj v apke Knihy (ak je k dispozícii vo vašej oblasti).

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku podpory Pages.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny počet znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.