macOS High Sierra

Používanie Editora panelov

Ak používate Switch Control alebo Klávesnicu prístupnosti, Editor panelov môžete použiť na pridanie vlastných panelov do zbierky panelov Switch Control alebo Klávesnice prístupnosti, aby ste zjednodušili všeobecné úlohy a akcie rôznych aplikácií na Macu. Môžete tiež používať panely na inom Macu alebo ich môžete zdieľať s inými užívateľmi Switch Controlu alebo Klávesnice prístupnosti.

Časť okna zbierky panelov zobrazujúca zoznam panelov klávesnice naľavo a napravo sú tlačidlá a skupiny nachádzajúce sa v paneli.

Panel môže obsahovať tlačidlá a skupiny tlačidiel. Môžete nastavovať možnosti, ktoré ovládajú vzhľad položiek, akcie, ktoré položky vykonávajú a v určitých prípadoch to, ako sa presúvate z jednej položky na druhú. Možnosti, ktoré nastavíte, sa líšia v závislosti od toho, či sa panel bude používať so Switch Controlom alebo Klávesnicou prístupnosti. Ďalšie informácie o vytváraní panelov nájdete v téme Nastavenie možností v Editore panelov.

Poznámka: Po vykonaní úprav panela v zbierke panelov Switch Control alebo Klávesnice prístupnosti nezabudnite uložiť zmeny, aby boli k dispozícii vo Switch Controle alebo Klávesnici prístupnosti.

Otvorenie Editora panelov

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

 2. Kliknite na Editor panelov.

  Otvorí sa okno Zbierka panelov Switch Control alebo Klávesnice prístupnosti, v ktorom budú zobrazené panely dostupné na vašom Macu.

  Ak sa okno zbierky nezobrazí, vyberte Súbor > Otvoriť zbierku panelov Switch Control alebo Súbor > Otvoriť zbierku panelov klávesnice prístupnosti.

Pridávanie panelov a práca s panelmi

 • Pridanie panelu: V okne zbierky panelov kliknite na tlačidlo Pridať panel v paneli s nástrojmi, alebo vyberte položku Upraviť > Pridať panel a vyberte typ panela. Môžete vybrať a upraviť existujúcu šablónu alebo vybrať možnosť Prázdne a vytvoriť úplne nový panel.

  Keď pridáte panel klávesnice, nenachádzajú sa v ňom pole návrhov pre písanie a ovládacie tlačidlá systému. Zobrazia sa automaticky, keď budete používať panel. Do panela môžete pridať pole návrhov pre písanie. Ak ho pridáte, pri používaní panela sa bude zobrazovať iba vaše pole.

 • Importovanie panelov: Vyberte Súbor > Importovať panely a potom vyberte súbor.

 • Kopírovanie panelov: V okne označte panel, vyberte Upraviť > Kopírovať a potom vyberte Upraviť > Vložiť.

 • Premenovanie panelov: V okne označte panel, kliknite na jeho meno a napíšte nové meno.

 • Vymazanie panelov: V okne označte panel a stlačte kláves Delete alebo vyberte Upraviť > Vymazať.

Zdieľanie zbierky panelov

 1. V Editore panelov vyberte Súbor > Duplikovať.

  Zobrazí sa nové okno s kópiou zbierky panelov. Ak nechcete zdieľať všetky panely v zbierke, vymažte požadované panely z duplikátu.

 2. Vyberte Súbor > Presunúť do, ak chcete, súbor premenujte, vyberte cieľové umiestnenie a kliknite na Uložiť.

 3. Vo Finderi vyberte súbor, kliknite na tlačidlo Zdieľať v paneli s nástrojmi Findera a potom vyberte spôsob zdieľania, napríklad emailom.

Môžete vytvoriť novú zbierku panelov, ktorú dáte ďalším ľuďom. Vyberte Súbor > Nová zbierka panelov, potom v okne novej zbierky vyberte Súbor > Uložiť alebo kliknite na Bez názvu v hornej časti okna pre pomenovanie a uloženie súboru.