macOS High Sierra

Povolenie prístupu k Macu pre aplikácie prístupnosti

Ak sa aplikácia tretej strany pokúsi o získanie prístupu k Macu a jeho ovládaniu prostredníctvom funkcií prístupnosti, zobrazí sa upozornenie a bude potrebné, aby ste aplikácii v nastaveniach Bezpečnosť a súkromie udelili prístup k Macu.

Ak aplikáciu poznáte, môžete ju autorizovať tým, že v upozornení kliknite na Otvoriť Systémové nastavenia a potom v paneli Súkromie zaškrtnete políčko pre danú aplikáciu. Ak aplikáciu nepoznáte alebo jej v danej chvíli nechcete udeliť prístup k Macu, kliknite v upozornení na Zamietnuť.

Buďte opatrní a udeľujte prístup len aplikáciám, ktoré poznáte a ktorým dôverujete. Ak aplikáciám udelíte prístup k Macu, dáte im tiež prístup k vašim kontaktom, kalendáru a ďalším informáciám. Zároveň podliehate ich podmienkam a pravidlám ochrany súkromia, nie pravidlám ochrany súkromia spoločnosti Apple. Ak chcete vedieť, ako tieto aplikácie narábajú s vašimi informáciami a na čo ich používajú, mali by ste si prečítať ich podmienky a zásady ochrany súkromia.

Zamietnuté aplikácie sú uvedené v časti Prístupnosť panela Súkromie. Ak sa neskôr rozhodnete udeliť zamietnutej aplikácii prístup k vášmu Macu, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Súkromie, kliknite na Prístupnosť a zaškrtnite políčko danej aplikácie. Ak chcete aplikácii prístup k Macu odobrať, zrušte zaškrtnutie políčka. Aplikáciu tiež môžete pridať tak, že ju potiahnete na panel a potom zaškrtnete jej políčko.

Otvoriť panel Súkromie