macOS High Sierra

Nastavenia Diktovania

Nastavenia Diktovania môžete použiť na zapnutie funkcie diktovania a na výber jazyka a klávesovej skratky, ktoré chcete používať pri diktovaní. Ďalšie informácie o používaní diktovania nájdete v téme Diktujte svoje správy a dokumenty.

Ak chcete otvoriť nastavenia Diktovanie, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom kliknite na Diktovanie.

Otvoriť panel Diktovanie

Mikrofón

Kliknite na vyskakovacie menu pod ikonou mikrofónu a vyberte mikrofón. Ak vyberiete možnosť Automaticky, Mac bude počúvať zariadenie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou používate na diktovanie.

Diktovanie

Zapnite alebo vypnite diktovanie.

Používanie Vylepšeného diktovania

Vylepšené diktovanie umožňuje diktovať offline bez pripojenia na internet. Pomocou príkazov diktovania (označovaných aj ako hovorené príkazy) môžete vykonávať rôzne úlohy a ovládať Mac počas diktovania textu. Môžete tiež používať kľúčovú frázu diktovania, ktorá umožňuje používať príkazy diktovania, aj keď práve nediktujete text. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenia diktovania pre prístupnosť.

Pri prvom zapnutí funkcie Vylepšené diktovanie a pri pridávaní jazykov, ktoré sa majú s touto funkciou používať, systém macOS stiahne dodatočný softvér, ktorý umožňuje používať diktovanie offline. Veľkosť voľného miesta potrebného na stiahnutie tohto softvéru závisí od vybratého jazyka.

Ak nechcete sťahovať softvér potrebný na používanie Vylepšeného diktovania, môžete zrušiť výber možnosti Vylepšené diktovanie a používať serverové diktovanie. Pri používaní serverového diktovania sa vyslovené slová rýchlo odosielajú na servery spoločnosti Apple, na ktorých sa analyzujú použitím najnovších jazykových dát. Výsledný skonvertovaný text sa zobrazí po skončení diktovania.

Jazyk

Vyberte jazyk (ak je vybratá možnozť Vylepšené diktovanie, môžu byť k dispozícii iné jazyky). Diktovanie nie je dostupné vo všetkých jazykoch.

Ak vo vyskakovacom menu nevidíte žiadaný jazyk, stiahnite ho výberom položky Pridať jazyk alebo Prispôsobiť. Stiahnuť si však môžete niekoľko jazykov.

Ak stiahnutý jazyk viac nechcete používať, môžete ho odstrániť. Kliknite na vyskakovacie menu Jazyk, vyberte Prispôsobiť a zrušte označenie jazyka, ktorý už nechcete používať.

Klávesová skratka

Podľa predvolených nastavení diktovanie spustíte alebo zastavíte stlačením klávesu Fn (Function) dvakrát. Ak chcete, môžete vo vyskakovacom menu vybrať inú skratku.

Ak chcete vytvoriť skratku, ktorá nie je v zozname, kliknite na Prispôsobiť a potom stlačte požadované klávesy. Môžete napríklad stlačiť klávesy Option-Z.

O diktovaní a ochrane súkromia

Kliknutím na túto možnosť sa dozviete informácie o tom, ako funkcia Diktovanie odosiela diktovanú reč do spoločnosti Apple a ako sa používajú vaše osobné údaje, napríklad vaše meno, kontakty a iné dáta, aby sme lepšie pochopili a rozpoznali, čo hovoríte.