macOS High Sierra

Ak Mac nerozpoznáva diktovaný text

Ak máte problémy pri používaní diktovania, zrejme hovoríte príliš hlasno alebo ticho, prípadne je pozadie príliš hlučné. Tu je niekoľko riešení, ktoré môžete vyskúšať:

 • Uistite sa, že ste v paneli Diktovanie nastavení Klávesnica zapli diktovanie a vybrali správny jazyk a dialekt. Viac informácií nájdete v téme Diktujte svoje správy a dokumenty.

 • Ak diktovanie nejde zapnúť, možno vám v jeho používaní bráni rodičovská ochrana. Nastavenia rodičovskej ochrany môže nastaviť alebo odstrániť len správca. Viac informácií nájdete v téme Nastavenie rodičovskej ochrany.

 • Uistite sa, že je váš Mac vybavený mikrofónom. Ak používate externý mikrofón, uistite sa, že je pripojený k vášmu Macu a vybraný v paneli Diktovanie nastavení Klávesnica (vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom kliknite na Diktovanie). Ak chcete vybrať iný mikrofón, kliknite na vyskakovacie menu pod ikonou mikrofónu.

  Otvoriť panel Diktovanie

 • Posaďte sa pred Mac tak ako počas bežnej práce a začnite rozprávať pokojným hlasom, nie príliš nahlas, ale ani príliš ticho. Okno odozvy diktovania bude počas rozprávania merať hlasitosť, akou rozprávate.

 • Vyhnite sa hluku na pozadí. Ak používate diktovanie v hlučnom prostredí alebo v miestnosti, kde vzniká ozvena, bude zrejme lepšie použiť náhlavnú sadu s mikrofónom.

 • Uistite sa, že medzi vami a mikrofónom nie sú počas rozprávania žiadne prekážky, ako napríklad odev alebo vaše telo. Ak má váš Mac vstavaný mikrofón, informácie o jeho umiestnení nájdete v príručke užívateľa dodanej s Macom. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadať manuál pre váš Mac.

 • Uistite sa, že je vstupná hlasitosť externého mikrofónu dostatočná. Ak používate externý mikrofón a indikátor hlasitosti nereaguje na váš hlas, vyberte mikrofón v paneli Vstup v nastaveniach Zvuk a zvýšte jeho vstupnú hlasitosť (vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Zvuk a potom kliknite na Vstup).

  Otvoriť panel Vstup

 • Ak ste nezapli Vylepšené diktovanie v paneli Diktovanie nastavení Klávesnica, bude diktovanie vyžadovať pripojenie k internetu. Ak chcete skontrolovať pripojenie Macu k internetu, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Sieť.

  Otvoriť Nastavenia siete

  Ak chcete diktovanie použiť bez pripojenia k internetu, vyberte v paneli Diktovanie nastavení Klávesnica položku Rozšírené diktovanie. Viac informácií nájdete v téme Diktujte svoje správy a dokumenty.