macOS High Sierra

Zoznámte sa s plochou

V hornej časti obrazovky sa nachádza lišta. V dolnej časti obrazovky sa nachádza Dock. Priestor medzi nimi sa nazýva plocha.

Príklad plochy.

Lišta

Lišta obsahuje menu Apple, menu aplikácií a menu stavov, a ikony Spotlightu , Siri a Centra hlásení . Ďalšie informácie nájdete v téme Čo sa nachádza v lište?

Plocha

Plocha zaberá väčšinu obrazovky počítača a je priestorom, kde vykonávate najviac práce. Na ploche môžete mať poruke uložené súbory a kedykoľvek môžete zmeniť ich usporiadanie. Ak chcete prispôsobiť plochu, prečítajte si tému Prispôsobenie vzhľadu plochy.

Keď otvoríte aplikáciu, okná aplikácie sa zobrazia na ploche. Viac informácií nájdete v téme Správa okien na ploche. Ak sa vám na ploche nahromadí priveľa okien aplikácií, môžete si vytvoriť ďalšie plochy nazývané spacespracovať na viacerých priestoroch spaces.

Dock

Dock použite na rýchly prístup k aplikáciám, dokumentom a priečinkom. Ak chcete otvoriť položky z Docku, jednoducho na ne kliknite. Ak napríklad chcete otvoriť Finder, kliknite na ikonu Findera (usmiata tvár). Ďalšie informácie o Finderi nájdete v téme Zobrazenie súborov v aplikácii Finder.

Aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v Docku, môžete jednoducho otvoriť pomocou Launchpadu — stačí kliknúť na ikonu Launchpadu v Docku.