macOS High Sierra

Ochrana Macu pred malwarom

macOS obsahuje množstvo funkcií, ktoré pomáhajú chrániť váš Mac a osobné informácie pred škodlivým softvérom, tzv. malwarom. Jedným z najbežnejších spôsobov šírenia malwaru je pridávanie škodlivého kódu do aplikácií.

Toto bezpečnostné riziko môžete znížiť tak, že budete používať len softvér z dôveryhodných zdrojov. Nastavenia Bezpečnosť a súkromie vám umožňujú špecifikovať zdroje softvéru inštalovaného na vašom Macu.

  1. Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie a potom na Všeobecné.

    Otvoriť panel Všeobecné

  2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

  3. Vyberte zdroje, ktorým povolíte inštaláciu softvéru:

    • App Store: Povolí len aplikácie z obchodu Mac App Store. Toto je najbezpečnejšie nastavenie. Všetci vývojári aplikácií v rámci obchodu Mac App Store sú identifikovaní spoločnosťou Apple a každá aplikácia je pred jej prijatím kontrolovaná. macOS skontrolujte aplikáciu pred jej prvým otvorením kvôli istote, že nebola upravená potom, ako ju vývojár odoslal. Ak niektorá aplikácia nie je v poriadku, spoločnosť Apple ju odstráni z Mac App Store.

    • Z App Store a od identifikovaných vývojárov: Povolí len aplikácie z Mac App Store alebo od identifikovaných vývojárov. Aj keď aplikácie, ktoré sťahujete z iných zdrojov, ako je Mac App Store, nie sú skontrolované, identifikovaní vývojári sú registrovaní u spoločnosti Apple. Ak sa vyskytne problém s aplikáciou, Apple môže zrušiť jej autorizáciu. macOS skontrolujte aplikáciu pred jej prvým otvorením kvôli istote, že nebola upravená potom, ako ju vývojár odoslal.

Okrem aplikácií môžu byť nebezpečné aj iné typy súborov. Váš systém môžu poškodiť aj skripty, webové archívy a Java archívy. Nie všetky takéto súbory sú nebezpečné, no pri otváraní akýchkoľvek stiahnutých súborov by ste mali byť opatrní. Pri prvom pokuse o otvorenie takýchto súborov sa zobrazí upozornenie. Viac informácií nájdete v téme Otvorenie aplikácie obídením bezpečnostných nastavení.

Pozrite tiežČo je malware?