macOS High Sierra

Resetovanie prihlasovacieho hesla Macu

Niekedy je potrebné resetovať prihlasovacie heslo užívateľa, napríklad keď užívateľ zabudol svoje heslo a nemôže si spomenúť ani za pomoci pomôcky hesla.

Po resetovaní prihlasovacieho hesla užívateľa sa vytvorí nová predvolená kľúčenka na ukladanie hesiel užívateľa. Ďalšie informácie o heslách kľúčenky nájdete v téme O hesle kľúčenky.

Resetovanie prihlasovacieho hesla pomocou Apple ID

Ak ste k svojmu užívateľskému účtu priradili Apple ID, môžete prihlasovacie heslo resetovať pomocou Apple ID.

 1. Vyberte menu Apple > Reštartovať alebo stlačte tlačidlo napájania na počítači a kliknite na Reštartovať.

 2. Kliknite na užívateľský účet, následne na otáznik v poli pre heslo a potom kliknite na šípku vedľa „resetovať pomocou svojho Apple ID“.

 3. Zadajte Apple ID a heslo a kliknite na Ďalej.

  Podľa pokynov resetujte svoje prihlasovacie heslo.

Resetovanie prihlasovacieho hesla pomocou kľúča obnovy

Ak ste zapli šifrovanie pomocou FileVaultu a vytvorili kľúč obnovy, môžete pomocou kľúča obnovy resetovať svoje prihlasovacie heslo.

 1. Vyberte menu Apple > Reštartovať alebo stlačte tlačidlo napájania na počítači a kliknite na Reštartovať.

 2. Kliknite na užívateľský účet, následne na otáznik v poli pre heslo a potom kliknite na šípku vedľa „resetovať pomocou kľúča obnovy“.

 3. Zadajte kľúč obnovy a kliknite na Ďalšie.

  Podľa pokynov resetujte svoje prihlasovacie heslo.

Resetovanie hesla iného užívateľa

Heslá iných užívateľov môže resetovať správca.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

  Otvoriť nastavenia Užívatelia a Skupiny

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. Vyberte užívateľa a potom kliknite na Resetovať heslo.

Ak je váš Mac serverom, serverové užívateľské heslá resetujte pomocou aplikácie Server. Pokyny nájdete v téme Resetovanie hesla užívateľa v Pomocníkovi pre server.