macOS High Sierra

Používanie gest trackapadu a myši

Ak používate Apple trackpad alebo myš Magic Mouse, môžete využívať gestá, ako je napríklad kliknutie, klepnutie, zovretie a potiahnutie. Môžete tak zväčšovať dokumenty, prechádzať svoju hudobnú zbierku a webové stránky, otáčať fotky, otvárať Centrum hlásení a vykonávať mnoho ďalších činností.

Gestá na trackpade

Pomocou jedného alebo viacerých prstov na povrchu trackpadu môžete klikať, klepať, posúvať a poťahovať prstom, ako aj vykonávať iné gestá. Napríklad cez strany dokumentu sa posúvajte tak, že potiahnete doľava alebo doprava dva prsty. Ak chcete zobraziť všetky gestá trackpadu, prípadne ich vypnúť alebo prispôsobiť, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Trackpad.

Otvoriť nastavenia Trackpadu za mňa

Príklady gest trackpadu na zväčšenie a zmenšenie webovej stránky a na pohybovanie medzi aplikáciami v zobrazení na celú obrazovku.

Gestá myši

Pomocou jedného alebo viacerých prstov na myši môžete klikať, klepať, posúvať a poťahovať položky. Napríklad cez strany dokumentu sa posúvajte tak, že potiahnete doľava alebo doprava jedným prstom. Ak chcete zobraziť všetky gestá myši, prípadne ich vypnúť alebo prispôsobiť, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Myš.

Otvoriť nastavenia Myši za mňa

Príklady gest myši na zväčšenie a zmenšenie webovej stránky a na pohybovanie medzi aplikáciami v zobrazení na celú obrazovku.