macOS High Sierra

Zálohujte svoje súbory pomocou Time Machine

Pomocou Time Machine môžete zálohovať celý Mac vrátane systémových súborov, aplikácií, hudby, fotiek, emailov a dokumentov. Po zapnutí Time Machine automaticky vykoná zálohovanie vášho Macu a zálohuje súbory v hodinových, denných a týždenných intervaloch.

Keď používate Time Machine na počítači, ktorý používa Apple File System (APFS), Time Machine nielenže ponecháva kópiu všetkého na zálohovacom disku, ale ukladá aj „lokálne snímky“ súborov, ktoré sa zmenili na internom disku, aby ste mohli obnoviť ich predchádzajúce verzie. Pokiaľ nezrušíte výber možnosti Zálohovať automaticky, budú sa tieto lokálne snímky vytvárať každú hodinu a ukladať na interný disk vášho prenosného počítača.

Poznámka: Ak používate systém APFS, lokálne snímky sa vytvoria na APFS disku bez ohľadu na to, či sa disk nachádza na prenosnom alebo stolnom Macu.

Ak náhodou súbor vymažete alebo zmeníte, na jeho obnovu môžete použiť aplikáciu Time Machine.

Keď otvoríte aplikáciu Time Machine, zobrazí sa rozmazaná obrazovka s viacerými oknami Findera, ktoré predstavujú zálohy. Klikaním na šípky prechádzajte zálohami (alebo kliknite na časovú os zálohy vpravo) a vyberte súbory, ktoré chcete obnoviť.

Aj keď Time Machine vytvára lokálne snímky v počítačoch so systémom APFS, svoje súbory by ste mali zálohovať aj do iného umiestnenia, ako je interný disk, napríklad na externý pevný disk, sieťový disk alebo do zariadenia Time Capsule. Ak sa niečo stane s vaším interným diskom alebo s počítačom Mac, celý systém tak budete môcť obnoviť na inom Macu.

  1. Pripojte k svojmu Macu externý pevný disk a zapnite ho.

    Zobrazí sa otázka, či chcete daný disk použiť na zálohovanie Macu.

  2. Kliknite na Použiť ako zálohovací disk a postupujte podľa pokynov v nastaveniach Time Machine.

    Ak chcete otvoriť nastavenia Time Machine, vyberte Apple menu > Systémové nastavenia a potom kliknite na Time Machine.

    Otvoriť nastavenia Time Machine za mňa