macOS High Sierra

Používanie vašich účtov v sociálnych sieťach a iných internetových účtov

Môžete používať Facebook, Twitter, LinkedIn a ďalšie účty v sociálnych sieťach v aplikáciách Macu pridaním účtov do svojho Macu. Môžete napríklad zdieľať fotografie, webové stránky, poznámky a ďalšie položky na sociálnych sieťach z aplikácií, ako sú Fotky, Safari a Poznámky. Podobne možno automaticky pridať účty Exchange, Google, Yahoo! a ďalšie internetové účty, ktoré chcete používať v aplikáciách Mail, Kontakty, Kalendár, Pripomienky, Poznámky a Správy.

Môžete pridať účty v sociálnych sieťach a na internete a spravovať nastavenia účtov v nastaveniach internetových účtov. Internetové účty môžete pridať aj z niektorých aplikácií, ktoré ich používajú.

Nastavenia Internetové účty s účtami iCloud a Twitter na pravej strane a zoznamom dostupných typov účtov na ľavej strane.

Účet iCloud, ktorý pridáte pomocou nastavení iCloudu, sa zobrazí aj v nastaveniach Internetové účty. Jeho nastavenia môžete zmeniť na jednom z týchto miest.

Pridanie účtu z aplikácie

Môžete pridávať účty z aplikácií Mail, Kontakty, Kalendáre, Pripomienky a Správy. Účty, ktoré pridáte z aplikácií, sa zobrazia v nastaveniach Internetové účty.

 1. Kliknite na menu aplikácie a potom vyberte Pridať účet.

  Napríklad v aplikácii Správy vyberte Správy > Pridať účet.

 2. Vyberte poskytovateľa účtu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Ak chcete pridať účet od poskytovateľa, ktorý nie je uvedený, napríklad firemný alebo školský účet mailu alebo kalendára, kliknite na Pridať iný účet [typ], potom na Pokračovať a potom zadajte požadované nastavenia účtu. Ak nepoznáte nastavenia účtu, spýtajte sa poskytovateľa účtu.

Pridanie účtu v nastaveniach Internetové účty

Pred pridaním účtu do nastavení Internetové účty musíte účet vytvoriť na webovej stránke poskytovateľa. Ak chcete napríklad uverejniť videá v službe Vimeo, ale nemáte účet, prejdite na webovú stránku Vimeo, vytvorte si účet a potom ho pridajte v nastaveniach Internetové účty.

Poznámka: Ak chcete prvýkrát nastaviť a použiť účet iCloud, použite nastavenia iCloudu. Ak ste to už urobili a chcete pridať druhý účet iCloud, použite nastavenia Internetové účty. Druhý účet iCloud možno použiť len pre aplikácie Mail, Kontakty, Kalendáre, Pripomienky a Poznámky.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, potom kliknite na Internetové účty.

  Otvoriť nastavenia Internetových účtov

 2. Kliknite na poskytovateľa účtu, napríklad Twitter, Yahoo alebo Facebook.

  Ak ešte nemáte účet u konkrétneho poskytovateľa, napríklad Yahoo, vytvorte ho na webovej stránke poskytovateľa a potom ho pridajte tu.

  Ak chcete pridať účet od poskytovateľa, ktorý nie je uvedený, napríklad firemný alebo školský účet mailu alebo kalendára, kliknite vpravo na Pridať iný účet, kliknite na typ účtu, ktorý chcete pridať a potom zadajte požadované nastavenia účtu. Ak nepoznáte typ účtu alebo nastavenia účtu, spýtajte sa poskytovateľa účtu.

 3. Zadajte názov svojho účtu, heslo a iné požadované informácie a kliknite na Nastaviť.

 4. Ak má pridaný účet na pravej strane zobrazený zoznam funkcií, vyberte tie, ktoré chcete používať.

Zmena funkcií účtu a detailov

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, potom kliknite na Internetové účty.

  Otvoriť nastavenia Internetových účtov

 2. V ľavej časti vyberte účet a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Zapnutie alebo vypnutie funkcií: Vyberte všetky funkcie, ktoré chcete používať, a zrušte výber funkcií, ktoré nechcete používať.

  • Zmena detailov účtu: V prípade označeného účtu kliknite na Detaily v pravej časti. Pri niektorých účtoch sa v pravej časti zobrazuje názov účtu, popis a ďalšie detaily a nezobrazuje sa tlačidlo Detaily.

Ukončenie používania účtu

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, potom kliknite na Internetové účty.

  Otvoriť nastavenia Internetových účtov

 2. Označte účet, ktorý chcete prestať používať, a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Odstrániť účet a vypnúť jeho funkcie: Kliknite na tlačidlo Odstrániť .

   Ak je váš Mac nastavený na používanie iCloud Kľúčenky a odstránite účet (iný ako hlavný účet iCloudu), zobrazí sa otázka, či chcete odstrániť tento účet aj z iných počítačov Mac využívajúcich iCloud Kľúčenku, alebo vypnúť všetky funkcie účtu len v tomto Macu.

  • Vypnúť konkrétnu funkciu: Zrušte jej výber.

  Poznámka: Vymazaním účtu alebo vypnutím jednotlivých funkcií môže dôjsť k odstráneniu dát uložených v aplikáciách. Dáta možno obnoviť, ak zapnete funkciu alebo znova pridáte účet. Ak si nie ste istí, spýtajte sa poskytovateľa účtu.