macOS High Sierra

Usporiadanie súborov do priečinkov

Všetko v Macu – dokumenty, obrázky, hudba, aplikácie atď. – je usporiadané v priečinkoch. Pri vytváraní dokumentov, inštalovaní aplikácií a inej práci môžete vytvárať nové priečinky a mať tak vo veciach poriadok.

Vytvorenie priečinka

 1. Ak chcete vytvoriť priečinok na ploche, kliknite na plochu. V opačnom prípade otvorte okno Findera a prejdite do umiestnenia, v ktorom chcete vytvoriť priečinok.

 2. Vyberte Súbor > Nový priečinok alebo stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-N.

  Ak je príkaz Nový priečinok sivý, nemôžete vytvoriť priečinok v aktuálnom umiestnení.

 3. Zadajte názov priečinka a stlačte Return.

Presunutie položiek do priečinkov

Vykonajte jedno z nasledovných:

 • Vloženie položky do priečinka: Potiahnite položku do priečinka.

 • Vloženie niekoľkých položiek do priečinka: Vyberte položky a potom jednu z nich potiahnite do priečinka.

  Všetky vybrané položky sa presunú do priečinka.

 • Ponechanie položky v pôvodnom umiestnení a vloženie jej kópie do priečinka: Stlačte a podržte kláves Option a potiahnite položku do priečinka.

 • Ponechanie položky v pôvodnom umiestnení a vloženie jejaliasudo nového priečinka: Stlačte a podržte klávesy Option a Command a potiahnutím položky do priečinka vytvorte alias.

 • Vytvorenie kópie položky v rovnakom priečinku: Vyberte položku a potom vyberte Súbor > Duplikovať alebo stlačte kombináciu klávesov Command-D.

 • Kopírovanie súborov na iný disk: Potiahnite súbory na disk.

 • Presúvanie súborov na iný disk: Stlačte a podržte kláves Command a potom potiahnite súbory na disk.

Rýchle zoskupenie viacerých položiek do priečinka

Priečinok položiek môžete rýchlo vytvoriť na ploche alebo v okne Findera.

 1. Vyberte všetky položky, ktoré chcete zoskupiť.

 2. Stlačte kláves Control, kliknite na jednu z vybraných položiek a vyberte Nový priečinok s výberom.

 3. Zadajte názov priečinka a stlačte Return.

Zlúčenie dvoch priečinkov s rovnakým názvom

Ak máte na dvoch rôznych miestach dva priečinky s rovnakým názvom, môžete ich zlúčiť do jediného priečinka.

 • Stlačte a podržte kláves Option a potiahnite jeden priečinok do umiestnenia obsahujúceho priečinok s rovnakým názvom. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na Zlúčiť.

  Možnosť Zlúčiť sa zobrazí len v prípade, ak jeden z priečinkov obsahuje položky, ktoré sa nenachádzajú v druhom priečinku. Ak priečinok obsahuje rôzne verzie identicky pomenovaných súborov, zobrazia sa len možnosti Zastaviť alebo Nahradiť.

Ak chcete súbory organizovať automaticky, použite dynamické priečinky. Živé priečinky automaticky zhromažďujú súbory podľa typu a predmetu a okamžite sa aktualizujú počas zmien, pridávania alebo odstraňovania súborov v Macu.