macOS High Sierra

Vytvorenie snímky obrazovky

Môžete snímať obrázky (nazývané snímky obrazovky) celej obrazovky alebo jej časti stlačením určitých klávesov na klávesnici. Ak chcete napríklad nasnímať obrázok celej obrazovky, stlačte Shift-Command-3.

Snímky obrazovky sa automaticky uložia ako súbory .png na ploche. Názov súboru začína na „Snímka obrazovky“ a obsahuje dátum a čas jej nasnímania.

Tip: Ak chcete skopírovať snímku obrazovky a niekam ju vložiť – napríklad do emailu alebo do iného zariadenia – stlačte a podržte kláves Control a zároveň stláčajte ostatné klávesy. Ak chcete napríklad skopírovať celú obrazovku, stlačte Shift-Command-Control-3.

Nasnímať časť obrazovky

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4.

 2. Zameriavací kríž presuňte na miesto, kde má snímka obrazovky začínať.

 3. Stlačte tlačidlo myši alebo trackpadu a kurzor potiahnite cez oblasť, ktorá chcete zachytiť.

 4. Keď ste pripravení spraviť snímku obrazovky, uvoľnite tlačidlo myši alebo trackpadu.

  Zrušenie vykonajte stlačením klávesu Escape pred uvoľnením tlačidla myši.

Nasnímať okno alebo lištu

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4.

 2. Stlačte medzerník.

 3. Posuňte kurzor kamery nad oblasť, čím ju zvýrazníte, a potom kliknite.

  Zrušenie vykonajte stlačením klávesu Escape pred kliknutím.

Snímka menu

 1. Otvorením menu zobrazte príkazy menu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4.

 3. Potiahnite zameriavací kríž cez celé menu.

Ak chcete vylúčiť názov menu, stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4, stlačte medzerník, posunutím kurzora kamery nad menu ho zvýraznite a potom kliknite.

Niektoré aplikácie, ako napríklad DVD Player, nemusia povoľovať snímanie obrazovky.

Obrázky obrazovky môžete vytvárať aj pomocou aplikácie Grab.

Otvoriť Grab