macOS High Sierra

Rýchle získavanie informácií pomocou aplikácie Dashboard

Dashboard predstavuje zbierku malých programov, ktoré sa nazývajú „widgety“ a ktoré umožňujú rýchlo vykonať širokú škálu úloh, ako napríklad sledovanie cien akcií, zistenie informácií o počasí a podobne.

Poznámka: Môžete tiež použiť widgety v zobrazení Dnes v centre hlásení. Viac informácií nájdete v téme Používanie centra hlásení.

Zapnutie Dashboardu

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Mission Control.

  Otvoriť nastavenia Mission Control

 2. Kliknite na vyskakovacie menu Dashboard a nastavte, ako sa má Dashboard zobrazovať.

  • Ako priestor space: Dashboard sa zobrazí v samostatnom priestore space. Na Dashboard sa môžete dostať stlačením klávesovej skratky alebo presúvaním medzi priestormi space.

  • Ako prekrytie: Dashboard sa zobrazí nad vašou plochou.

Nastavenie klávesových skratiek pre Dashboard

V závislosti od myši alebo trackpadu sa môžu v časti Klávesové skratky klávesnice a myši zobraziť dva stĺpce vyskakovacích menu.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Mission Control.

  Otvoriť nastavenia Mission Control

 2. V časti Klávesové skratky klávesnice a myši kliknite na vyskakovacie menu Zobraziť Dashboard v spodnej časti panela nastavení a vyberte klávesovú skratku.

  Ak sa zobrazí druhé vyskakovacie menu Zobraziť Dashboard, môžete vybrať skratku myši.

 3. Kliknite na Aktívne rohy, kliknite na vyskakovacie menu a vyberte Dashboard.

  Keď presuniete kurzor do daného rohu obrazovky, otvorí sa Dashboard.

Otvorenie Dashboardu

 • Požiadajte Siri: Kliknite na ikonu Siri na lište a povedzte napríklad „Open Dashboard.“

 • Z Launchpadu: Otvorte Launchpad a potom kliknite na Dashboard.

 • Pomocou trackpadu: Ak je Dashboard nastavený ako priestor space, potiahnite doprava tri prsty. Dashhboard zatvoríte potiahnutím doľava.

 • Pomocou myši: Kliknite myšou pomocou skratky myši nastavenej v nastaveniach Mission Control.

 • Pomocou klávesnice: Stlačte klávesovú skratku nastavenú v nastaveniach Mission Control.

Ak chcete zatvoriť Dashboard, stlačte kláves Escape, kliknite kdekoľvek na obrazovke alebo znova použite skratku myši alebo trackpadu.

Výber widgetov, ktoré sa majú zobraziť v Dashboarde

 • Pridanie widgetu: V Dashboarde kliknite na tlačidlo Pridať v ľavom dolnom rohu obrazovky a potom kliknite na widget.

  Ak chcete usporiadať widgety v Dashboarde, potiahnite ich po obrazovke.

 • Odstránenie widgetu: V Dashboarde kliknite na tlačidlo Odstrániť v ľavom dolnom rohu obrazovky a potom kliknite na tlačidlo Zatvoriť pre widget, ktorý chcete odstrániť.

  Ak sa tlačidlo zatvorenia nezobrazuje, stlačte kláves Option a presuňte kurzor na widget.

Nastavenie možností pre widgety

V niektorých widgetoch možno zmeniť nastavenia. Vo widgete Stickies môžete napríklad zmeniť štýl písma alebo farbu poznámky.

 • V Dashboarde presuňte kurzor na widget a kliknutím na tlačidlo Informácie (ak je k dispozícii) zobrazte nastavenia widgetu.