macOS High Sierra

Zobrazenie súborov v aplikácii Finder

Finder predstavuje domovskú základňu vášho Macu. Ikona aplikácie Finder znázorňuje modrú usmievajúcu sa tvár. Kliknutím na túto ikonu v Docku otvoríte okno Findera.

Modrá šípka ukazujúca na ikonu Findera na ľavej strane Docku.

Okno Findera slúži na organizovanie a prístup k takmer všetkému v Macu.

Príklad okna Findera.

Prezeranie vašich položiek

Kliknutím na žiadané položky v postrannom paneli Findera zobrazte svoje súbory, aplikácie, stiahnuté položky a ďalšie. Ak chcete, aby bol postranný panel ešte praktickejší, prispôsobte si ho.

Prípadne požiadajte Siri o nájdenie toho, čo potrebujete.

Opýtajte sa Siri. Povedzte napríklad toto:

  • „Show me all the files called Expenses“ (Zobraz mi všetky súbory s názvom Výdavky)

  • „Open the presentation I created last night“ (Otvor prezentáciu vytvorenú včera v noci)

  • „Show me files tagged ‘conference’“ (Zobraz súbory obsahujúce značku Konferencia)

  • „Search for files that Jason sent last week“ (Vyhľadaj súbory, ktoré poslal Jason minulý týždeň)

Prístup ku všetkému a všade

Pomocou iCloudu Drive môžete automaticky uchovávať svoje súbory z plochy a priečinka Dokumenty v iCloude. Môžete k nim pristupovať na každom Macu, na ktorom sa prihlásite použitím rovnakého Apple ID.

Používajte priečinky… alebo nie

Ak si radi súbory organizujete do priečinkov, môžete. Vytvárať nové priečinky vo vašom priečinku Dokumenty, na ploche alebo v službe iCloud Drive je jednoduché.

Na organizovanie súborov môžete používať aj značky.

Výber zobrazenia

Môžete si vybrať, ako sa majú zobrazovať položky v oknách Findera. Nemusíte napríklad zobrazovať položky v zozname – zobrazenie Cover Flow umožňuje vizuálne preklápať súbory a priečinky.

Pošlite to cez AirDrop

Môžete odosielať súbory do iOS zariadenia alebo Macu vo vašom okolí priamo z Findera. Ak chcete začať, kliknite na položku AirDrop v postrannom paneli. Viac informácií nájdete v téme Používanie služby AirDrop na odosielanie súborov do zariadení v blízkom okolí.

Prípadne môžete vybrať súbor vo Finderi a následne kliknúť na tlačidlo Zdieľať (alebo použiť Touch Bar), vďaka čomu ho môžete zdieľať pomocou aplikácie Mail, Správy alebo Poznámky, funkcie AirDrop a ďalších možností.