macOS High Sierra

Zmena hlasu počítača

Hlas, ktorý Mac používa na čítanie textu v okne alebo v správach s upozorneniami, môžete zmeniť.

Výber hlasu

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Reč.

  Otvoriť panel Reč

 2. Kliknite na vyskakovacie menu Systémový hlas a potom vyberte hlas.

 3. Ak chcete upraviť rýchlosť rozprávania hlasu, potiahnite posuvník Rýchlosť rozprávania.

 4. Kliknite na Prehrať a otestujte hlas a rýchlosť rozprávania.

Pridanie nového hlasu

Hlasy môžete pridať vo vyskakovacom menu Systémový hlas. Ak pridáte hlas, ktorý sa nenachádza na vašom Macu, bude automaticky stiahnutý od Apple.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Reč.

  Otvoriť panel Reč

 2. Kliknite na vyskakovacie menu Systémový hlas a vyberte Prispôsobiť.

 3. Zaškrtnite políčko vedľa hlasov, ktoré chcete pridať.

  Ak chcete vyhľadať hlas, zadajte do vyhľadávacieho poľa jeho názov, krajinu alebo jazyk.

  Ak si chcete vypočuť vzorku hlasu, označte ho a kliknite na Prehrať.

 4. Kliknite na Potvrdiť.

 5. Kliknite na vyskakovacie menu Systémový hlas a potom vyberte hlas.

  Hlas sa po dokončení sťahovania zobrazí v menu.

Vymazanie stiahnutého hlasu

Hlas, ktorý ste si stiahli do svojho Macu, môžete vymazať.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Reč.

  Otvoriť panel Reč

 2. Kliknite na vyskakovacie menu Systémový hlas a vyberte Prispôsobiť.

 3. Zrušte zaškrtnutie políčka vedľa hlasu, ktorý chcete vymazať.

 4. Kliknite na Potvrdiť a potom kliknite na Vymazať.

Ak váš počítač rozpráva a chcete, aby prestal, vyskúšajte jedno z nasledujúcich riešení:

 • V lište aplikácie, ktorú používate, vyberte Upraviť > Reč > Zastaviť rozprávanie.

 • Ak rozpráva VoiceOver (vstavaná čítačka obrazovky), vypnite ju stlačením klávesov Command-F5.