macOS High Sierra

Nastavenia Klávesnica prístupnosti

Pomocou panela Klávesnica prístupnosti v systémových nastaveniach Klávesnica prístupnosti povoľte a nastavte možnosti Klávesnica prístupnosti a nastavte možnosti Zotrvanie.

Ak chcete otvoriť tento panel, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, kliknite na Klávesnica a potom kliknite na Klávesnica prístupnosti.

Otvoriť panel Klávesnica prístupnosti

Možnosti Klávesnica prístupnosti

Nastavte možnosti používania Klávesnice prístupnosti, t. j. klávesnice na obrazovke, ktorá vám umožňuje písať a pracovať bez použitia fyzickej klávesnice.

Povoliť klávesnicu prístupnosti

Zobrazenie a používanie Klávesnice prístupnosti.

Ak chcete použiť Editor panelov na vytvorenie vlastných panelov, ktoré sú k dispozícii v Klávesnici prístupnosti, kliknite na Editor panelov.

Stlmiť panel po nečinnosti

Po určenej dobe nečinnosti sa klávesnica stlmí o určené percento (pri nižšom percente je klávesnica viditeľnejšia, pri vyššom percente je menej viditeľná a pri 100 % je skrytá). Ak chcete klávesnicu znova plne zobraziť, presuňte kurzor nad stlmenú klávesnicu, alebo ak je skrytá, presuňte kurzor.

Táto možnosť je užitočná, ak momentálne nepotrebujete klávesnicu, ako napríklad pri sledovaní filmu, alebo ak chcete vidieť časť plochy, ktorá je pod klávesnicou.

Prehrávať zvuky klávesov

Klávesy budú po stlačení vydávať zvuky (okrem klávesu Caps).

Klávesy zadávať pri

Vstup sa zadá alebo akcia sa vykoná po uvoľnení alebo stlačení myši.

Aktívne rohy

Nastavuje, aká akcia sa vykoná pri ponechaní kurzora v rohu obrazovky. Kliknite na vyskakovacie menu pre roh a vyberte akciu, ako napríklad Ľavé kliknutie.

Ak používate aktívny roh na zobrazenie Klávesnice prístupnosti alebo vlastného panela, môžete si vybrať, či sa majú presunúť do aktívneho rohu alebo zostať na aktuálnej pozícii. Ak ich nechcete presunúť do aktívneho rohu, odznačte „Povoliť panelu sledovať aktivovaný roh“.

Po skončení prispôsobenia aktívnych rohov kliknite na Potvrdiť.

Možnosti zotrvania

Nastavenie možností Zotrvania (keď podržíte kurzor nad položkou bez pohybu po určitú dobu). Zotrvanie je užitočné, ak používate technológiu sledovania očí alebo hlavy.

Možnosti zotrvania

Nastavte možnosti Zotrvania určujúce, kedy sa zobrazia menu akcií Zotrvanie, ktoré akcie sa majú vykonať pri zotrvaní na položke, ako dlho sa má zotrvať na položke a iné.

Zobraziť akcie zotrvania v paneloch

Zobrazenie tlačidiel akcií zotrvania v hornej časti Klávesnice prístupnosti a vlastných panelov.

Zobraziť akcie zotrvania v lište

Zobrazenie stavového menu akcií zotrvania v lište.

Vždy zotrvať v paneloch

Vždy používať Zotrvanie na výber položiek v Klávesnici prístupnosti a vlastných paneloch, aj keď je v lište alebo menu Možnosti vybrané Pozastavenie.

Kliknutie ľavým tlačidlom myši je predvolenou akciou pri zotrvaní v paneloch.

Zväčšiť po

Keď je kurzor nečinný určený čas, zobrazí sa okno zväčšenia. Okno zväčšuje oblasť, v ktorej ste zotrvali, a kurzor.

Veľkosť okna zväčšenia záleží od veľkosti nastavenej pre zväčšenie typu obraz v obraze. Ak chcete skontrolovať toto nastavenie, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Zväčšiť.

Otvoriť panel Zväčšiť za mňa

V paneli kliknite na vyskakovacie menu v štýle Zväčšenie, vyberte Obraz v obraze, kliknite na Možnosti a následne upravte veľkosť.

Poznámka: Nepokúšajte sa zmeniť iné nastavenia panela Zväčšiť, keďže by mohli kolidovať s oknom zväčšenia Zotrvania.

Skryť indikátory času zotrvania

Skryť kurzor zotrvania a odpočítavanie pri zotrvaní.

Akcia zotrvania

Vyberte predvolenú akciu, ktorá sa má vykonať pri zotrvaní na položke, ako napríklad kliknutie pravým tlačidlo myši, zobrazenie menu rolovania alebo presun položky. Prípadne môžete zobraziť menu Možnosti, ktoré vám umožňuje prepínať medzi akciami na jednorazové použitie.

Môžete tiež vybrať akciu z menu stavov zotrvania, ak je zobrazené v lište.

Automaticky vrátiť na ľavé kliknutie

Keď vyberiete akciu, ktorá sa má vykonať, vždy nechajte ďalšiu akciu na vykonanie ľavé kliknutie.

Táto možnosť je užitočná, ak je kliknutie ľavým tlačidlom myši na položky potrebné častejšie ako iné akcie.

Predvolený čas zotrvania

Čas zotrvania na položke na obrazovke pred vykonaním akcie.

Čas zotrvania panela

Čas zotrvania na položke v paneli pred vykonaním akcie kliknutia ľavým tlačidlom myši.

Tolerancia pohybu zotrvania

Vzdialenosť v pixeloch, v rámci ktorej sa môžete pohybovať počas zotrvania na položke. Ak sa presuniete za tento limit, akcia sa nevykoná.