macOS High Sierra

Povolenie, zakázanie a vytváranie príkazov diktovania

Keď je zapnuté Vylepšené diktovanie, pri diktovaní môžete používať predvolenú skupinu príkazov diktovania (označovaných aj ako hovorené príkazy). Môžete zapnúť pokročilé príkazy diktovania, pomocou ktorých môžete napríklad prepínať aplikácie, pohybovať sa v oknách alebo vyhľadávať pomocou funkcie Spotlight a vytvárať vlastné príkazy. Informácie o používaní príkazov diktovania nájdete v časti Ovládanie Macu a aplikácií pomocou príkazov diktovania.

Poznámka: Pred používaním príkazov diktovania je potrebné zapnúť Diktovanie.

Povolenie pokročilých príkazov diktovania

Keď sú povolené pokročilé príkazy diktovania, okno odozvy sa zobrazí v pravom dolnom rohu plochy a nebude nasledovať bod zadávania. Na tomto mieste zostane, kým ho nepresuniete.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Diktovanie.

  Otvoriť panel Diktovanie

 2. Kliknite na Príkazy diktovania

  Príkazy sú usporiadané do kategórií. V predvolenom nastavení sú povolené všetky príkazy výberu, navigácie, editovania, formátovania a systému.

 3. Zaškrtnite políčko Povoliť pokročilé hlasové príkazy.

  Do zoznamu sa pridajú ďalšie príkazy navigácie a systému spolu s príkazmi aplikácií a dokumentov.

  Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o príkaze, vyberte ho v zozname.

Zakázanie konkrétnych príkazov diktovania

Ak sa namiesto očakávaného príkazu opakovane používa iný príkaz, môžete ho zakázať.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Diktovanie.

  Otvoriť panel Diktovanie

 2. Kliknite na Príkazy diktovania

 3. Zrušte zaškrtnutie políčka daného príkazu.

  Ak chcete opäť povoliť príkaz, zaškrtnite jeho políčko.

Vytváranie vlastných príkazov diktovania

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Diktovanie.

  Otvoriť panel Diktovanie

 2. Kliknite na Príkazy diktovania

 3. Zaškrtnite políčko Povoliť pokročilé hlasové príkazy.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite na tlačidlo Pridať , ktoré sa nachádza nad zaškrtávacím políčkom Povoliť rozšírené príkazy.

  • Vyslovte „Vytvor príkaz“ (ak máte zapnutú kľúčovú frázu diktovania, najskôr vyslovte tú, napríklad „Počítač, vytvor príkaz“).

  • V dokumente, menu alebo na inom mieste, na ktorom možno označiť text alebo vybrať položku, vyberte príslušnú položku a vyslovte „Nastav ako vysloviteľné“ (v prípade potreby použite kľúčovú frázu diktovania). Navrhne sa akcia príkazu na vykonanie. Vo vyskakovacom menu Vykonať môžete vybrať inú akciu.

 5. Zadajte názov príkazu alebo upravte zobrazený názov, pričom sa riaďte týmito pravidlami:

  • Použite dve alebo viac slov a vyhnite na jednoslabičným názvom. Napríklad namiesto názvu „Menšie“ použite názov „Zmenšiť text“.

  • Nepoužívajte vlastné mená, názvy, ktoré sa podobajú iným slovám, alebo názvy, ktoré sa môžu pomýliť s inými príkazmi.

  • Nepoužívajte názvy použité pre iné príkazy. V prípade, že tak urobíte, sa pri duplicitnom príkaze v zozname príkazov zobrazí ikona varovania.

 6. Vyberte, či sa má príkaz používať vo všetkých aplikáciách, alebo v nejakej konkrétnej.

 7. Vyberte akciu, ktorú má príkaz vykonať.

  Niektoré akcie vyžadujú dodatočné informácie. Napríklad pre príkaz Vložiť text musíte zadať text, ktorý sa má vložiť pri každom vyslovení tohto príkazu.

  Ak chcete spustiť workflowy aplikácie Automator, vyberte Spustiť workflow a vyberte štandardný workflow, napríklad Nový záznam obrazovky. Ak chcete spustiť workflow, ktorý ste vytvorili, vyberte Iné.

 8. Kliknite na Hotovo.

  Vaše príkazy sa zobrazujú v sekcii Užívateľ v hornej časti zoznamu.

Môžete používať aj iné príkazy diktovania, ktoré macOS poskytuje na diakritiku, typografiu, formátovanie a ďalšie, a to aj v prípade, ak nie je zapnuté Vylepšené diktovanie.